عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 797

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف ما در این پایاننامه، مطالعه رفتار دینامیکی هسته های در حال گذار و نهایتا معرفی شرایط خاص ممکن برای تحقق وجود این گذارها می باشد. بنابراین ابتدا انواع مدلهای توصیف کننده هسته ها، روش دوگانگی و روش حل بت آنساتز در سیستم های بوزونی و فرمیونی مورد مطالعه قرار گرفت. سپس گذار فازی- شکلی از حد کروی به حد گامای ناپایدار در هسته های A فرد بوسیله ساختار جبر دوگانگی و جبر آفین SU(1,1) در چارچوب مدلIBFM بررسی شد. حل جبری جدیدی برای توصیف چنین هسته هایی پیشنهاد و مطالعه گذار فاز در ا ...

در حالت کلی گذارفاز ها را به دو دسته تقسیم می‌کنیم : گذارفاز گرمایی و گذارفاز کوانتومی. گذار فاز گرمایی گذارفازی است که در اثر افزایش اهمیت آنتروپی با افزایش دما در تعیین فاز سیستم اتفاق می‌اُفتد. در مقابل، گذارفاز کوانتومی گذارفازی است در دمای صفر مطلق اتفاق می‌اُفتد و از اُفت و خیز‌های ناشی از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ ناشی می‌شود. در دمای صفر مطلق یک سیستم در حالت پایه خود قرار می‌گیرد پس گذارفاز کوانتومی بین حالت‌پایه‌های ممکن برای یک سیستم در فضای پارامتری هامیلتونی اتفاق م ...

گذارهای فاز کوانتومی زنجیره اسپینی مدل بلوم-کپل در یک میدان عرضی در ناحیه گذار فاز پیوسته و نقطه بحرانی سه‌گانه بررسی شده است. برای به دست آوردن رفتار بحرانی سیستم از سلسله تقریب‌های میدان متوسط و از روش نابهنجاری هماهنگ استفاده شده است. برای سنجش درستی روش‌ها، تمام روش‌ها ابتدا برای مدل آیزینگ در میدان عرضی آزمون شده‌اند. به ازای ضریب میدان کریستالی ‎0‎/‎3‎ که یک نقطه گذار فاز پیوسته است، نماهای بحرانی پذیرفتاری، مغناطش خودبخودی و مغناطش بحرانی به دست آمده به ترتیب برابر است ...

مطالعه رفتار دینامیکی سیستم های هسته ای مختلف از موارد مورد علاقه تحقیقات طی سالیان اخیربوده است .طیف انرژی، مقادیراندازه حرکت های چند قطبی الکتریکی ،مغناطیسی و....، جزو مواردی می باشند که معرف رفتاریک سیستم در قالب یک گروه تقارنی خاص یا به بیان دیگر، تعریف هامیلتونین خاص مفسر سیستم بر پایه عملگرهایی خاص می باشدکه روابط جابه جایی میان هامیلتونین واین عملگرها، سبب معرفی اعداد کوانتومی خاص می باشد. در قالب مدلهای جمعی-هندسی ویا مدلهای جبری ، این رفتار دینامیکی خاص بر پایه زنجیر ...

بلورمایع های نماتیکی تنوعی از ویژگی های اپتیکی را از خود به نمایش می گذارند که از آنها در ساخت صفحات نمایشگرهای مختلف و همچنین مدولاتورهای فازی و دیگر ابزارهای فوتونیکی که در آنها اثرات الکترواپتیکی کاربرد دارند، استفاده می گردد. معمولا سلول های بلورمایع در عبور نور از درون آنها بر روی قطبش یا فاز نور اثر گذار هستند و این اثرات می تواند به صورت الکتریکی قابل کنترل باشد. البته چنین کاربردهایی را می توان با سیستم های میکروالکترومکانیکی نیز انجام داد ولی سلول های بلورمای ...

در این تحقیق به بررسی پدیده گذار فاز متحرک در سیستم‌هایی که از معادلات رشد خطی پیروی می‌کنند، پرداخته شده است. این سیستم‌ها در یک محیط غیرهمگن و در حضور بی‌نظمی‌های غیرفعال در نظر گرفته شده اند. گذار فاز متحرک در یک نیروی بحرانی اتفاق می‌افتد. مشابه مسائل پدیده‌های بحرانی با بررسی رفتار پارامتر نظم می‌توان این نیرو را محاسبه کرد. در سیستم‌هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند، سرعت فصل‌مشترک نقش پارامتر نظم را ایفا می‌کند. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه در رژ ...

نابالانسی از رایج ترین عیوب یک سیستم دوار و از منابع اصلی ارتعاش به شمار می آید. در مدل های مطرح شده برای روتور، این عیب همواره به صورت یک نقطه و در زاویه ی فاز خاصی دیده نشده است. یک سیستم واقعی روتور ممکن است شامل چندین جرم نابالانس باشد که هر یک دارای مقدار و شعاع خاصی بوده و با قرارگیری در فواصل متفاوتی از سر شافت، دارای اختلاف فاز با یکدیگر هستند. در این تحقیق میزان اثربخشی مکان قرارگیری دیسک ها بر دامنه ی پاسخ و همچنین اثرات اختلاف فاز جرم های نابالانس، برای یک سیستم رو ...

در این پایان نامه ابتدا با مفاهیمی از نسبیت عام آشنا خواهیم شد، سپس با توضیحی درباره سیاه چاله ها و خواصی از آن ها که مشابه خواص ترمودینامیکی می باشد به توضیح گذار فازی موسوم به گذار فاز هاوکینگ-پیج در فضاهای پاد دسیتر و لیفشیتز خواهیم پرداخت و هر کدام از این فضا-زمان ها را نیز به طور جداگانه معرفی خواهیم کرد. نشان می دهیم که ترمودینامیک سیاه چاله ها چگونه به پس زمینه ای که در آن وجود دارند بستگی دارد. ...

این مطالعه تاثیر استفاده از ماده تغییر فاز دهنده را روی مدیریت حرارتی قطعات الکترونیک مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور بین عملکرد چاهک گرمایی در دو حالت بدون استفاده از ماده تغییر فاز دهنده، و با استفاده از پارافین به عنوان ماده تغییر فاز دهنده، مقایسه ای انجام شد. چاهک گرمایی با پره های تخت آلومینیومی، به صورت دوبعدی شبیه سازی شد و معادلات انتقال حرارت گذرا، در ناحیه ی پره و پارافین دوفازی، حل عددی شدند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از پارافین، به شدت روی تغیی ...