عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 325

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این بررسی، ارتباط بین عیار پادتن تولید شده در گاو های شیری پر تولید بر علیه ویروس BVD و پارامتر های خونی مرتبط با ایمنی غیر اختصاصی است. لذا فرض بر این است که ارتباطی بین پادتن تولید شده و یافته های خون شناسی مرتبط با ایمنی غیر اختصاصی در گاوهای شیری پر تولید وجود ندارد. در این مطالعه 140 نمونه سرم از گاوداری صنعتی پرورش گاوهای شیری نژاد هلشتاین اطراف مشهد با مدیریت تقریباً یکسان اخذ گردید. آنتی بادی ضد ویروس BVD در خون گاوها با استفاده از تست الایزای غیر مستقیم، مورد ...

از آنجائیکه در اثر سیلوهای علوفه‌ای خروج مایعاتی که حاوی مواد مغذی محلول در آبند صورت نمی‌گیرد و این مایع حاوی ارزش غذایی، بدون اینکه مورد استفاده دام قرار بگیرد به هدر می‌رود لذا در این طرح سعی بر این است که خروج این پس‌آب با ارزش از مواد سیلوشده جلوگیری نموده و براین اساس به ذرت علوفه‌ای سیلوشده مقادیر متفاوتی تفاله چغندر ملاس‌دار اضافه نموده تا این پس‌آب جذب این جزء از غذاهای گاوهای شیری شود و احتمالا غذای خوش‌خوراکتر در اختیار آنها قرار گیرد در این طرح 18 راءس گاو شیری ان ...

با استفاده از یک مدل قطعی برای گله‌های گاو شیری که با سیستم نرخ‌گذاری شیر در ایران سازگار است معادلات ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی شیر و طول عمر گله (صفات هدف اصلاح نژاد) برای دو نوع گرایش انتخاب (حداکثر سود و حداقل هزینه)، هفت نوع محدودیت در ابعاد سیستم تولید (ثابت بودن تعداد گاو شیری و تلیسه جایگزین، ثابت بودن کل نهاده، علوفه و کنسانتره مربوط به گاو شیری، ثابت بودن تولید شیر و چربی شیر) و دو نوع هزینه ثابت گله (مستقل از تعداد گاو شیری و وابسته به آن) تشکیل شد. با استف ...

مطالعات بسیاری به کاربرد اندازه گیری مقاومت الکتریکی در تشخیص بازه فحلی، آبستنی و زمان زایمان در گاو اشاره کرده اند و کمترین میزان VER را معادل با زمان استروس دانسته اند. در این مطالعه به بررسی تغییر مقادیر مقاومت الکتریکی واژن در طول چرخه فحلی و همچنین دوره ی پس از تلقیح در گاو شیری نژاد هلشتاین پرداخته شد. اندازه گیری مقاومت الکتریکی واژن بصورت دو بار در روز به همراه اندازه گیری روزانه میزان پروژسترون در 13 گاو در طول چرخه فحلی به مدت 27 روز و همچنین اندازه گیری مقاومت الکت ...

شهرستان گلپایگان دارای حدود 80/000 راس گاو و گوساله است که با اهداف مختلف پرورشی نگهداری می‌شوند. بیش از نیمی از این تعداد را گاوهای شیری تشکیل می‌دهند که سهم بسزائی در تولید و اقتصاد منطقه دارند و با عنایت به مطالعه مقدماتی انجام شده در امر شناخت وضعیت تغذیه‌ای این دامها جبران نامتعادلی مواد مغذی امری ضروری است . هدف از اجرای طرح بررسی میزان بهبود وضعیت تولید و تولیدمثل گاوهای شیری با جبران کمبودهای احتمال داده شده در جیره می‌باشد. بدین منظور تعداد 100 راس گاو شیری از واحدها ...

در این تحقیق شیوع کتوز غیربالینی در 400 راس گاو شیری هلشتاین از 23 گله در خلال خرداد تا آبان ماه, 1380 در گاوداریهای اطراف شهرکرد مورد مطالعه قرار گرفت.در این بررسی 400 نمونه شیر و 234 نمونه ادرار به کمک تست اصلاح شده روترا در خلال 2 ماه اول شیرواری, جهت جست و جوی اجسام کنونی آزمایش شد. نتایج به دست آمده با روش‏‎‎‏های آماری Z,F,T,G2,X2 توکی و فیشر آزمون شدند و اختلاف شیوع بیماری در گروههای مختلف بر اساس سن, تعداد زایمان, فاصله نمونه برداری تا آخرین زایمان و تولید شیر بدست آمد ...
 
چکیده ندارد.

پس از تغذیه در واحدهای پرورش گاو شیری، باروری بیشترین اهمیت اقتصادی را بخود اختصاص می دهد. لذا کنترل و بهبود راندمان فاکتورهای تولید مثلی برای یک گاودار برای سودآوری و ادامه کار حیاتی است. با اصلاح نژاد دام ها و افزایش تولید شیر، این باور در اذهان بوجود آمده است که راندمان تولید مثل در گاوداری ها کاهش یافته است. البته نظرات مخالفی نیز برای این باور وجود دارد. برای درک این موضوع لازم است یک مطالعه گذشته نگر بر گاوداری هایی که تحت پوشش ثبت مشخصات و رکورد معاونت بهبود تولیدات د ...