عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تنوع ژنتیکی ماده اصلی در برنامه های اصلاحی براساس انتخاب است و پیشرفت ژنتیکی بستگی مستقیم به میزان تنوع مطلوب از حیث صفت مورد بررسی دارد. بخشی از تفاوتهای قابل مشاهده داخل و یا بین جمعیتها به پلی مورفیسم ژنتیکی در جایگاههای مختلف مربوط است. تفاوتهای ژنتیکی بین نژادهای گاو کوهان دار ‏‎(Bos indicus)‎‏ و نژادهای گاو اروپایی ‏‎(Bos taurus)‎‏ اساس بسیاری از تفاوتها درخصوصیات تولیدی، تولید مثلی، مقاومت به امراض و انگلها، قابلیت سازگاری و تطابق بین این نژادها است. بررسی تفاوتهای ژنت ...

تعیین قابلیت ژنتیکی مهمترین نژاد گاو در بلوچستان یعنی گاونژاد دشتباری از بسیاری جهات حایز اهمیت است این نژاد به مشابه سایر نژادهای بومی کشور حامل مجموعه‌ای از استعدادهای ژنتیکی با ارزش است که طی سالها تطابق و سازگاری با شرایط نامساعد محیطی منطقه حاصل شده است . شناخت دقیق و علمی این قابلیتها به منظور حفظ این منبع ژنتیکی و استفاده از آنها در بهبود تولید این نژاد ضروری سات . ایجاد این ایستگا تحقیقات و برنامه‌ریزی صحیح و علمی، توسعه کمی و کیفی گاوداری را در منطقه به دنبلا خواهد د ...

-1 طرح شناخت مناطق اکولوژیک تفتان -2 نتایج طرح شناسایی و مطالعه مقدماتی گاو دشتیاری -3 معیار انتخاب محل اجرای طرحهای بیابان‌زدایی در حوزه شرق جازموریان -4 تعیین پریودهای ترمالی و خشکسالی مناطق گرگان و نوشهر با استفاده از عرض دوایر سالیانه درختان جنگلی -5 ارائه خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در خصوص طرح شناسایی و تعیین ارزش غذایی دام و طیور -6 آفات عمده منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان -7 وضعیت شتر و شترداری در استان -8 ارزیابی طرحهای بهسازی و نقش آن در توسعه روستایی -9 ارزی ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.