عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش سعی داریم با ارائه‌ی مقدماتی در مورد مبانی نسبیت عام، آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک در سیاهچاله‌ها، مفاهیم مربوط به آنتروپی بکنشتاین ـ هاوکینگ را معرفی کنیم. بررسی‌های انجام شده تاکنون نشان داده‌اند که این تصحیحات می‌توانند در سیاهچاله‌ها به صورت حلقه‌های کوانتومی آشکار شود. همچنین این تصحیحات می‌تواند ناشی از نوسانات تعادل گرمایی، نوسان کوانتومی یا نوسانات وزنی باشند. از آنجایی که در تحقیقات مقدار ثابت‌های و هنوز مورد بحث و بررسی است، پارامترها را با استفا ...

یکی از مسایلی که از حدود 13 سال پیش(1998) در کیهان شناسی مطرح بوده است مسأله انبساط عالم با شتاب فزاینده است . در نسبیت عام این مسأله در ابتدا با فرض وجود یک نوع سیال کامل با فشار منفی (انرژی تاریک) مورد بررسی قرار می گرفت. در این تحقیق در چارچوب نظریه برانز - دیک امکان انبساط عالم با شتاب فزاینده ، با محاسبه پارامتر شتاب منفی q بررسی شده است.همچنین پارامتر ثابت کنش برانز-دیک ω ، با مقداری که طبق آخرین گزارشات از آزمونهای تجربی در حوزه منظومه شمسی بدست آمده، 40000<ω م ...

نارسایی های توپولوژیکی به نمونه های تعمیم یافته از سالیتون ها گفته می شود که در بیش از یک بعد فضایی قرارگرفته و نشان دهنده ی موقعیت فضا–زمانی میدان و انتقال آن بین خلأهای مختلف هستند. همچنین از آنجایی که نارسایی های توپولوژیکی در ناحیه ی بین خلأهای میدان پس زمینه قرار می گیرند بازگو کننده ی ساختار خلأهای خمینه خواهند بود. از آنجایی که شرط لازم برای به وجود آمدن نارسایی های توپولوژیکی، همانند سالیتون های توپولوژیکی، شکست تقارن و گذار فاز است؛ پس می توان انتظار ظهور آنها ر ...

با داشتن اطلاعات کافی از مباحث هندسه فینسلروار می‌توان، یک رهیافت هندسی جدید و پیشرفته را در جستجوی تعمیم معادلات نظریه کیهان‌شناسی مرسوم، در پیش گرفت. برای الگو دادن به فیزیک جهان در راستای این تعمیم، همانند حالت ریمانی می‌پذیریم که جهان همگن وهمسانگرد است. یک برداشت و نتیجه‌گیری ساده از حالت فینسلروار معادلات کیهان‌شناسی، این است که این نوع تعمیم به حالت فینسلروار، توصیف بهتری از پارامتر کاهش سرعت بدون فرض فشار منفی می‌دهد. در چارچوب این هندسه پدیده‌ای که صرفاً این امکان را ...

نظریه ریسمان به عنوان یک کاندید مهم برای وحدت نیروها، در حضور ابعاد اضافی قابل فرمول-بندی است. این نتیجه نیازمند یک سازوکار است تا حضور ابعاد اضافی را در جهان چهاربعدی ما توجیه کند. برای سادگی ابعاد اضافی را به گونه‌ای در نظر می‌گیرند که در حد مقیاس پلانک فشرده شده‌ باشند. تاثیرفشردگی این ابعاد تنها در حد انرژی‌هایی مشخص می‌شود که بسیار فراتر از انرژی قابل دستیابی در شتاب‌دهنده‌هاست. بنابراین طبیعی است که پیش‌بینی‌های این نظریه را در سایر بخش‌های فیزیک بررسی کنیم. از طرف دی ...

در این پایان نامه ، صحت قانون دوم تعمیم یافته ترمودینامیک را در مدل کیهانی تاکیونی در جهان FRW مسطح مورد بررسی قرار دادیم که فرض شده مرز کیهان توسط افق ظاهری دینامیکی محصور شده است . نشان داده شده است که آهنگ تغییر آنتروپی کل بر حسب انتقال به سرخ z مقدار مثبتی نمی باشد .همچنین ، دینامیک کیهان را در مدل کیهانی تاکیونی که به صورت غیر کمینه با ماده اتصال یافته است ، مورد بررسی قرار داده که میدان تاکیونی نقش انرژی تاریک هولوگرافیک را بازی می‌کند . در کار حاضر ، از برخی مشاهدات ...

روش‌های خودکار آنالیز داده‌های اخترفیزیک و نجوم، به دلیل حجم بسیار بالای داده‌های رصدی، امروزه به‌طور گسترده مورد استقبال فیزیک‌دانان نجوم قرار گرفته‌اند و در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شوند‎.‎ کیهان‌شناسی یک مطالعه‌ی علمی از ویژگی‌های کل جهان در مقیاس بزرگ است که تلاش می‌کند از روشی علمی برای فهم اساس، تحول، سرانجام و آینده‌ی کل جهان استفاده کند. تابش ریز موج پس زمینه‌ی کیهانی ‎ CMB ، یکی از پیش‌بینی‌های مدل استاندارد کیهان‌شناسی است که به طور همگن و تقریبا همسان‌گرد درسراس ...

هدف ما در این پایاننامه بررسی اثر مدل های مختلف انرژی تاریک بر نحوه تشکیل ساختار ها در مدل کروی کلاه شاپویی می باشد. یکی از مزایای مدل رمبش کروی این است که با استفاده از آن می توان اثر پارامترهای کیهان شناسی را در سناریوی تشکیل ساختار های کیهانی مورد مطالعه قرار داد. در این بخش بدنبال آن هستیم که اثر دینامیک زمینه کیهانی را با در نظر گرفتن انرژی تاریک، به عنوان یکی از مولفه های تشکیل دهنده کیهان، و نقش آن در روند تشکیل ساختارها را، مورد ارزیابی قرار دهیم. انرژی تاریک می‌تواند ...

نظریه کیهان‌شناسی با وجود موفقیت‌هایش داری مشکلاتی از جمله: مشکل تخت بودن، مشکل افق و مشکل فراوانی تک-قطبی‌های مغناطیسی است..با وجود تورم مشکلات کیهان شناسی استاندارد حل می‌شود.از سال 1980 مدل‌های مختلف تورمی معرفی شدند. اولین مدل نیمه واقع بینانه از نوع تورم توسط آلکسی استاروبینسکی پیشنهاد شد. اولین مدل تورمی ساده‌تر با انگیزه‌های فیزیکی روشن‌تر توسط آلن گات معرفی شد که به نام تورم قدیم شناخته شده است آندره لینده در سال 1982 مدل تورم جدید را بیان کرد.. لینده در سال 1983 مدل ...