عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 555

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تأثیر حیات بخش آب بر روی توسعه و زندگی از یک سو و افزایش جمعیت و رشد مصارف کشاورزی، خانگی و صنعتی و کمبود این ماده حیاتی در کشورهای خشک و نیمه خشک (مثل ایران) از سوی دیگر سبب شده است تا استفاده بهینه از آب در مصارف مختلف شرب، بهداشت، کشاورزی و ... دل مشغولی و دغدغه بسیاری از سیاستگذاران و مجریان بخش آب کشور باشد و نیز استفاده از آب بسته بندی شده به عنوان یک راهکار جدی در اجرای قانون عادلانه ی آب مورد توجه قرار گیرد. مواد و روش ها: این تحقیق به صورت توصیفی بوده که جهت انجام آن ...

پهنه بندی کیفیت آب رودخانه، از اولین و شاید مهمترین گامها در مدیریت کیفیت آب رودخانه به شمار می آید چرا که دید تحلیلگر را نسبت به روند و چگونگی تغییرات آلودگی نسبت به زمان، مکان و شرایط خاص روشن می سازد. در این راستا مسئله مهمی که وجود دارد تعیین معیاری منطقی و درست برای آلودگی است. در تعیین این معیار، پارامترهای مختلفی از کیفیت آب با توجه به نوع آلاینده ها و اهداف کنترل آن می توانند مشارکت داشته باشند. در نظرگرفتن توام همه این پارامترها برای تحلیل کیفیت آب یک رودخانه می توان ...

به دلیل اهمیت و تأثیر فراوان سیکل لایه‌بندی حرارتی سالانه و اختلاط بر شرایط کیفی مخازن، بررسی نحوه، زمان وقوع و میزان این تاثیرات در مخازن کشور بسیار ضروری می‌باشد. لذا هدف این تحقیق بررسی چگونگی شکل‌گیری این فرآیند در مخازن سدهای کشور وتعیین اثرات کیفی و افزایش جلبک های مضر بر دریاچه بوده و با استفاده از روش‌های اندازه‌گیری مستقیم می‌باشد که برای این امر، مخزن سد لتیان به عنوان مورد مطالعاتی بررسی خواهد شدپس از جمع آوری اطلاعات و استفاده از آنها در مدلهای پیش بینی کننده ، ا ...

کیفیت آب مصرفی برای آماده‌سازی محلول دیالیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . این مساله اغلب در مراکز همودیالیز نادیده گرفته شده و به آن توجهی نمی‌شود. بسیاری از متخصصان علت برخی از حوادث ناگوار در مراکز دیالیز را نامناسب بودن کیفیت آب مصرفی تشخیص داده‌اند. مساله کیفیت آب در مراکز دیالیز به دلیل اینکه پرسنل مشغول به کار در چنین مراکزی اغلب آموزشهای لازم برای انتخاب روش مناسب تصفیه ، بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات تصفیه آب را ندیده‌اند ، بدست فراموشی سپرده می‌شود. ...

آبی که برای مرغداری ها مورد استفاده قرار می گیرد باید عاری از عوامل بیماریزا و مواد شیمیایی موثر بدن جوجه ها باشد. بنابراین انجام آزمایشات میکروبیولوژی، فیزیکی و شیمیایی روی آب مورد استفاده مرغداری ها لازم است. به همین منظور از هر یک از منابع آب مرغداری (تولید گوشتی) حومه شیراز و شهرستان های نزدیک آن برای مطالعه میکروبیولوژی، فیزیکی و شیمیایی آب نمونه برداری شد. به طور کلی 16 مرکز از22 مرکز مورد مطالعه به باکتری E.Coli آلوده بودند. باکتری های Klebsiella و Proteous نیز به ترت ...
نمایه ها:
آب | 
شیراز | 

بررسی کارآیی پخش سیلاب از لحاظ تاثیر بر خصوصیات فیزیکی خاک و کیفیت و کمیت آب منطقه ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
دندان | 

رودخانه گرگانرود یکی از مهمترین رودخانه‌های استان گلستان است که نقش مهمی در تأمین آب این استان دارد. در این مطالعه به منظور ارزیابی کیفی رودخانه گرگانرود (در محدوده شهر گنبد) 30 نمونه‌ آب، 6 نمونه فاضلاب و 10 نمونه رسوب بستر برداشت شد. به این منظور، غلظت آنیون و کاتیونهای اصلی، فسفات و نیترات (در نمونه‌های آب) و عناصر بالقوه سمّی در نمونه‌های رسوب با استفاده از روشهای استاندار اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از بررسی‌های هیدروشیمیایی نشان می‌دهد که تیپ اغلب نمونه‌های آب رودخانه گر ...

در مناطق فلات مرکزی شرق ایران از جمله استان خراسان میزان برداشت از میزان تغذیه مخازن آب پیشی گرفته است و مخزن ها در خطر نابودی قرار گرفته اند جهت حفاظت از این منابع و بهره برداری موثر در این مناطق نیاز به ارائه راهکارهای موثر مناسب می باشد . در این تحقیق مکان استقرار شهرک صنعتی چرم شهر مشهد وقع در‏‏‎12 Km‎‏ شرق مشهد وضعیت تامین آب کمیت و کیفیت آب مصرفی، فاضلاب تولیدی اعم از صنعتی و بهداشتی و تصفیه فاضلاب شهرک مورد بررسی قرار می گیرد و جهت استفاده از امکانات موجود در منطقه در ...