عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 339

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه، روند تراز آب زیرزمینی 33 ایستگاه پیزومتری در مقیاس ماهانه در دشت نجف آباد در دوره آماری 1391-1374 با آزمون ناپارامتری مان- ‌کندال مرتبه 1، 2 و 4 مورد بررسی قرار گرفت. برای هر سری زمانی شیب خطّ روند با استفاده از روش تخمین‌گر Sen محاسبه شد. همگنی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی با روش وان بل و هوقس مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که در همه ایستگاه‌های نزدیک رودخانه زاینده رود تراز آب زیرزمینی (به جز ایستگاه‌شرق تیران) دارای روند منفی است. در بیش از 48 درصد ای ...

مدیریت بهینه ی منابع آبی و حفظ و ارتقای کیفیت آن ها، نیازمند به وجود داده هایی در زمینه ی موقعیت، مقدار و پراکنش عوامل شیمیایی آب در یک منطقه ی جغرافیایی معین می باشد. انتخاب و دقت روش های مناسب پهنه بندی و تهیه ی نقشه ی تغییرات ویژگی های کیفی آب های زیرزمینی بستگی به شرایط منطقه و وجود آمار و داده های کافی در آن دارد که انتخاب صحیح آن ها گامی اساسی و مهم در مدیریت منابع آبی منطقه به شمار می رود. این تحقیق به منظور بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی دشت ...

یکی از پیامدهای توسعه صنعت، کشاورزی و شهرنشینی افزایش آلودگی آب است. تأمین آب برای مصارف مختلف در مناطق خشک و نیمه‌خشک از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. تغییرکاربری‌ها و الگوی فضایی آن بر کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی اثر مستقیم دارد. تغییر کاربری اراضی در حوزه آبخیز زاینده‌رود، مشکلات بوم‌شناختی و زیست محیطی متعددی را برای رودخانه زاینده‌رود به عنوان منبع پذیرنده پساب صنایع، زهاب‌های ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و فاضلاب‌های شهری و روستایی به‌وجود آورده است. تعیین کاربری اراضی ...

بسیاری از مشکلات و مسائل کشاورزی فاریاب ناشی از ترکیب شیمیایی و فیزیکی آب آبیاری است. کیفیت آب آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک اهمیت زیادی دارد. غلظت کل نمک‌ها و نسبت بین مقادیر آنها (به ویژه بین سدیم با کلسیم ومنیزیم) در آب و نیز کدورت به عنوان اولین خصوصیت فیزیکی مهم آب از مهمترین فاکتورها برای ارزیابی کیفیت آب آبیاری می‌باشند. کیفیت آب آبیاری بر بسیاری از ویژگی‌های هیدرولیکی خاک موثر است. ویژگی‌های هیدرولیکی خاک اهمیت و کاربردهای زیادی در فیزیک خاک دارند. هدف این مطالعه، بر ...

کمبود آب آبیاری با کیفیت مناسب یکی از مهمترین مشکلات در مناطق خشک و نیمه خشک است که وسعتی حدود یک سوم جهان را در بر دارد. در مناطقی که آب شیرین کمیاب است، نیاز فزاینده‌ای برای استفاده از آب با کیفیت پایین وجود دارد. در این راستا تلاش‌های زیادی توسط محققان برای کاهش شوری و افزایش کیفیت آب‌های نا‌متعارف همچون آب‌های شور و لب‌شور صورت گرفته است. هدف این تحقیق آن است که با استفاده از برخی جاذب‌های آلی و معدنی در فیلتر شنی میزان یون‌های کلسیم، منیزیم و کلرید موجود در آب آبیاری را ...

رودخانه گرگانرود یکی از مهمترین رودخانه‌های استان گلستان است که نقش مهمی در تأمین آب این استان دارد. در این مطالعه به منظور ارزیابی کیفی رودخانه گرگانرود (در محدوده شهر گنبد) 30 نمونه‌ آب، 6 نمونه فاضلاب و 10 نمونه رسوب بستر برداشت شد. به این منظور، غلظت آنیون و کاتیونهای اصلی، فسفات و نیترات (در نمونه‌های آب) و عناصر بالقوه سمّی در نمونه‌های رسوب با استفاده از روشهای استاندار اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از بررسی‌های هیدروشیمیایی نشان می‌دهد که تیپ اغلب نمونه‌های آب رودخانه گر ...

شوری منابع آب و خاک یکی از مهمترین مسائلی است که علاوه بر کاهش محصولات کشاورزی به‌تدریج سطح زیر کشت را کاهش می‌دهد. یکی از روش‌‌های موثر برای کاهش شوری خاک، اعمال آبشویی همراه با مدیریت صحیح آبیاری است. برای تعیین اثر شوری آب آبیاری، مدیریت کاربرد آب و آبشویی بر عملکرد گلرنگ و تغییر در خصوصیات شیمیایی خاک، آزمایشی در منطقه رودشت اصفهان شامل سه تیمار شوری آب آبیاری 3/35، 8/77 و 11/21 دسی‌‌زیمنس بر متر با دو تیمار مدیریت اعمال آب آبیاری شامل آبیاری با کیفیت آب‌های فوق الذکر در ...

در مناطق ساحلي، الگوهاي کيفي آب زيرزميني به دليل اختلاط آبهايي که از منابع تغذيه متفاوت منشاء مي‌گيرند، پيچيده مي‌باشد. آبهاي زيرزميني در سواحل متاثر از سازندهاي تبخيري، کفه هاي تبخيري، آب دريا، بالا آمدن آبهاي حوضه‌هاي عميق، منابع Anthropogenic مثل آب فاضلاب‌ها يا آب‌هاي برگشتي کشاورزي مي باشد. اين عوامل باعث شور شدن آبهاي شيرين سواحل مي‌شوند. منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق يکي از سفره‌هاي ساحلي خليج فارس در استان بوشهر مي‌باشد که طي سال‌هاي اخير کميت وکيفيت آب زيرزميني در ا ...

در مناطق ساحلی و نواحی کویری و بیابانی، چنانچه تداخل آب شور و آب شیرین به واسطه پدیده بالا‌آمدگی مخروطی ادامه یابد، آب تأسیسات بهره‌برداری بیشتر شور می‌شود و ضمن آن که برای بسیاری از مصارف غیر‌قابل استفاده می‌گردد، حتی در صورت عدم برداشت از آن ها، به حالت اولیه برگرداندن سطح مشترک بین آب شور و شیرین توسط تغذیه طبیعی و مصنوعی پر‌هزینه بوده و به زمان بسیار بیشتری احتیاج دارد. از طرفی وجود آب‌های شور و آثار هجوم آن به سمت آب‌های شیرین در مناطق مختلف ایران گزارش شده است که متأسفا ...