عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47472

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پهنه بندی کیفیت آب رودخانه، از اولین و شاید مهمترین گامها در مدیریت کیفیت آب رودخانه به شمار می آید چرا که دید تحلیلگر را نسبت به روند و چگونگی تغییرات آلودگی نسبت به زمان، مکان و شرایط خاص روشن می سازد. در این راستا مسئله مهمی که وجود دارد تعیین معیاری منطقی و درست برای آلودگی است. در تعیین این معیار، پارامترهای مختلفی از کیفیت آب با توجه به نوع آلاینده ها و اهداف کنترل آن می توانند مشارکت داشته باشند. در نظرگرفتن توام همه این پارامترها برای تحلیل کیفیت آب یک رودخانه می توان ...

مدیریت کیفیت جامع (TQM) طی سال های اخیر به حوزه ای اثر گذار و مهم در سازمان های غیرانتفاعی، تجاری و دولتی در کشورهای در حال توسعه و صنعتی تبدیل شده است. مدیریت کیفیت به عنوان پارادایم مدیریت به وسیله بسیاری از سازمان ها در سرتاسر جهان پذیرفته شده است. مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان نگرشی مدیریتی در بسیاری از سازمان ها به کار گرفته شده است و مزایای فوق العاده ای را به خصوص در بخش های اقتصادی همراه داشته است.پذیرش این مفهوم در صنعت منجر به توسعه و انتشار مفاهیم مرتبط با کیفیت شده ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی دبیران آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد انجام شده است . با استفاده از روش تحقیق همبستگی 100 نفر از دبیران با توجه به جنسیت آنها بصورت طبقه ای یا نسبی انتخاب شدند . داده های تحقیق پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه بر اساس سئوالات تحقیق و با استفاده از روش همبستگی پیرسون ، آزمون T برای گروههای مستقل و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتایج بدست آمده گویای آن است که : 1- دبیران آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد از نظر کیفیت زندگی ک ...

سابقه و هدف: دوره بعد از زایمان با تغییرات مهمی در کیفیت زندگی زنان همراه می باشد. این تغییرات می تواند بر سلامت مادر و کودک موثر باشد. با توجه به اهمیت کیفیت زندگی و دوره بعد از زایمان و عوامل متفاوت موثر بر کیفیت زندگی بعد از زایمان، از جمله نوع زایمان، این مطالعه به منظور مقایسه کیفیت زندگی زنان بعد از زایمان طبیعی با سزارین در هشت هفته بعد از زایمان انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه تحلیلی آینده نگر بر روی 420 خانم باردار با سن 35-16 سال، بدون سابقه مشکل طبی، روانی، ماما ...
نمایه ها:

روند تحولات جهانی با محوریت توسعه پدیده فناوری اطلاعات در حال گسترش است. همزمان با تغییرات سریع فنون, مهارت ها و ظهور پدیده‌های نوین در فناوری اطلاعات و تایر آنها بر شیوه‌ها و روش‌های زیستن، فرایند آموزش نیز متحول و دگرگون شده است. بنابراین هدف از انجام این تحقیق ، بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی با نقش میانجی گری رضایت دانشجویان (مورد مطالعاتی : دانشجویان دانشگاه کربلا) می باشد. روش تحقیق حاضر ، از لحاظ هدف کاربردی و بر حسب روش انجام تحقیق ، پیمایشی- تحلیلی ...

این پژوهش به بررسی میزان به‌کارگیری روش و اصول مدیریت کیفیت از سوی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر زاهدان و ارتباط آن با کارآیی مدیران می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش این است که مشخص نماید تا چه میزان اين اصول و روش در مدارس توسط مدیران به‌کار می‌رود و این که تا چه میزان بین به-کارگیری این اصول از سوی مدیران و کارآیی مدیران ارتباط وجود دارد. به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق از طریق نمونه گیری، پرسشنامه بین 78 مدیر تقسیم شد و مدیران به دو گروه بالا و پایین، تقسیم شدند. همچنین جهت ...

وجود کودک دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی یکی از عوامل مشکل‌ساز در خانواده‌ها می‌باشد. بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی و سبک‌های فرزندپروری مادران دارای کودکان اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه با مادران کودکان سالم مراکز درمانی شهرستان سبزوار بوده است. روش این پژوهش، بنا به ماهیت آن و بر حسب نحوه گردآوری اطلاعات، به شیوه توصیفی- مقایسه‌ای و با توجه به هدف، از نوع کاربردی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر کلیه مادران دارای فرزند بیش‌فعال/ ...

مدیریت کیفیت جامع یکی از موفق‌ترین فلسفه‌های مدیریتی است که به خوبی پاسخگوی مسایل کیفیتی و نیازها و انتظارات مشتری، سازمان و جامعه بوده است . این فلسفه مدیریتی، فنون و روش‌های متعدد و گوناگونی را با نگرشی نو به صورت یک پارچه و منطقی به هم مرتبط می‌کند به طوری که محور و مدار اصلی آن مشتریان (اعم داخلی و خارجی) سازمان است . از سوی دیگر برای استفاده موثر و مفید از هر تکنیک ، روش و یا فلسفه‌ای فهم و درک دقیق آن و روند شکل‌گیری و علت وجودی آن بسیار موثر است . به همین علت در این مق ...

بالا بودن سطح کیفیت اطلاعات در یک مرکز اطلاع رسانی از ضرورت بالایی برخوردار است، چرا که بقای یک مرکز اطلاع رسانی به دوام کیفیت اطلاعات و پایگاه های اطلاع رسانی آن مرکز وابسته است. در این مقاله به بهبود کیفیت پایگاه های اطلاعات و خدمات اطلاع رسانی می پردازیم. بدین منظور، مراحل گردآوری، سازمان دهی و اشاعه اطلاعات مدنظر قرار گرفته است و فعالیت های گوناگونی که باعث ایجاد کیفیت در خروجی های مرکز می گردد، مورد بحث قرار گرفته و برخی از آنها تشریح شده است. ...