عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدرسه رکنی از نظام تربیتی جامعه است که ساعت‌های بسیاری از سال های مهم و حیاتی کودکی و نوجوانی هر شخص را در بر می گیرد. مدرسه و نظام آموزش و پرورش به عنوان ابزار رسمی جامعه برای رشد و شکوفایی استعدادها و قابلیتهای کودکانه و نوجوانان و انتقال ارزشها، هنجارها و الگوهای رفتاری مطلوب به آنان جایگاهی بسیار مهم در فرایند تربیتی هر شخص دارد. متفکرین در این حوزه سه نوع کارکرد اساسی برای مدرسه ذکر کرده‌اند که عبارتند از کارکرد رشدی که دسترسی به امکانات تحصیلی، انگیزش و آرمانگرایی تحصیل ...