عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی راهبرد کپی، پوشش و مقایسه بر عملکرد املای دانش‌آموزان ابتدایی با ناتوانی نوشتن صورت گرفت. در این پژوهش از یک طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت‌کنندگان 41 نفر از دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری املا، پایه سوم ابتدایی شهرستان راور بودند که با ملاک‌های ورود انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار‌گرفتند. راهبرد کپی، پوشش و مقایسه طی 10جلسه، به مدت4 هفته،3 بار در هفته و هر جلسه 5/1 ساعت برای گروه آزمایش اجرا شد. پس از پایان ...

با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و انتقال آسان اطلاعات از طریق آن، بخصوص فایل‌های موسیقی، صنعت موسیقی و شرکت‌های مرتبط با آن را، با مشکلات جدی در حفظ حقوق مولفین و مالکیت معنوی مواجه ساخته که موجب ضررهای سنگین مالی برای آنها شده است. از این رو جلوگیری از دانلود و کپی غیر مجاز فایل‌های موسیقی، بسیار مورد توجه محققین و شرکت‌های مرتبط با این صنعت، قرار گرفته است. یکی از رهیافت‌ها برای حل این مشکل، استفاده از الگوریتم‌های پنهان سازی در صوت، به جهت پنهان کردن اطلاعات مولف و خری ...

تبلیغات یک ابزار‌ اطلاع رسانی، یک زبان اجتماعی، نوعی مشاهده، مطالعه و تکنیکی برای تشویق و ترغیب است. دنیای پیچیده‌ی تبلیغات یک هنر یا یک سرگرمی نیست، یک علم است که از هنر برای بازنمود خویش بهره می‌برد. این پایان نامه با تمرکز بر تبلیغات اجتماعی در ایران، یکی از ده‌ها شاخه‌ی این هنر- علم را بررسی و مطالعه می-کند. در کشور ایران پیشرفت‌های چشمگیری در تمام عرصه‌های ارتباطات و هنر دیده می‌شود. طی دوسال اخیر، با تلاش سازمان زیباسازی شهر تهران، نگاهی نو به وضعیت جامعه و آداب زندگی ...

تأسیس سازمان جهانی تجارت درسال 1995 و جایگزینی آن به جای گات، روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابربخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ، ضروری مینماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ، قواعد این سازمان و مواد موافقتنامه های آن را به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ، مورد ارزیابی قرار داد . ...

با گسترش تجارت الکترونیکی در سال های اخیر، طرح های امضای وکالتی بخاطر ویژگی کاربردیشان بسیار مورد توجه و استفاده قرار می گیرند. امضاهای وکالتی در زمینه هایی چون سیستم های توزیع شده، تجارت الکترونیکی، شبکه های اقتضایی سیار و مخابرات سیار کاربرد ویژه ای دارند. چک الکترونیکی نسخه الکترونیکی چک های مرسوم کاغذی است که با گسترش تجارت الکترونیکی، به شدت مورد استفاده قرار گرفته و طبیعتا امنیت آن نیز اهمیت بیشتری می یابد.مهم ترین فاکتور اعتبار بخشی به اسناد الکترونیکی به ویژه چک الکتر ...