عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از زمانی که کسپر و اشمیت (Kasper and Schmidt, 1996) خواستار انجام تحقیقات بیشتری برای ارتقای دانش ”منظور شناسی“ شدند، تحقیقات پیرامون کنش های گفتاری خاص و تدریس آن ها در حوز? فراگیری زبان دوم افزایش چشمگیری یافت. برخی از نتایج این تحقیقات نشان می دهند که ارتقای منظور شناسی با آموزش میسر می شود (به عنوان مثال: بیلمایر، 1990). در عین حال مواردی همچون تدریس کنش های گفتاری به صورت تشریحی/تلویحی، فواید مربوط به در معرض قرار گرفتن به صورت آگاهانه/ناآگاهانه، و نوع بازخورد ارائه شد ...

در این تحقیق دانش زبانشناسی و کاربردشناسی زبان آموزان ایرانی در سطح بالای متوسط مقایسه شد. 50 دانش آموز با سابقه آموزشی مشابه از شش آموزشگاه زبان مختلف در دو آزمون دانش زبانشناسی و آزمون دانش گفتار شناسی زبان انگلیسی شرکت کردند که سوالات هر دو تست توسط محقق تهیه شده بود. همچنین در این تحقیق کارایی کتابهای آموزشی زبان در فراهم آوردن درون داد کافی برای زبان آموزان ایرانی به عنوان هدف جانبی تحقیق ارزیابی کلی شد. دو آزمون پیشرفت دانش زبانشناسی و آزمون تکمیل گفتمان شفاهی با هدف ار ...

در محیط هایی که زبان انگلیسی یک زبان خارجی است کتاب‌های درسی منبع اصلی داده برای زبان آموزان است. انتظار می‌رود که کتاب‌های درسی دانش زبان شناسی و دانش کاربرد شناسی را در زبان آموزان پررورش دهد. با این حال کتاب‌های درسی به ندرت باعث فراگرفتن دانش کاربرد شناسی می‌شوند. هدف کلی این پزوهش بررسی میزان دانش کاربردشناسی است که در این کتاب‌های درسی آمده است. این پزوهش همچنین بررسی می-کند که کدام وجه دانش کاربردشناسی بیشتر از وجوه دیگر در این کتاب‌ها به کار رفته است. ماهیت پزوهش حاض ...

زبان آموزان ایرانی باید این مهارتها را کسب کنند اما متاسفانه در زمینه ی شناخت و بهبود وضعیت کاربرد شناختی این زبان آموزان در ایران ، کمتر تحقیقی صورت گرفته است. هدف این تحقیق ، تشخیص تفاوت استفاده ی مشخصه های کاربرد شناختی برای دانش آموزانی میباشد که آموزش صریح دیده اند و آنهایی که این آموزش به آنها ارائه نشده است. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع ، چهارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها: فرضیه اول: تفاوتی بین مشخصه های کاربرد شناختی درخواستها در ایمیلهای قبل از آموزش ، بین د ...

پراگماتیسم جیمز که تلاشی است برای دفاع از رویکرد تجربه‌گرایانه در مقابله با نظام‌های مطلق‌گرای ایده‌آلیستی و ماتریالیستی، ارزش حقیقی دین را از روی آثار و نتایجی که دین در زندگی شخصی افراد به بار می‌آورد، ارزیابی می‌کند. «تجربه دینی» در دیدگاه دینی جیمز از اهمیتی ویژه برخوردار است. این پژوهش رویکرد پراگماتیستی جیمز به دین را مورد بررسی قرار می‌دهد. کل مباحث این تحقیق حول دو محور شکل گرفته است؛ یکی معرفی ابعاد پراگماتیسمِ مورد نظر جیمز و دیگری، معرفی دین از دیدگاه جیمز. فصل اول ...

با توجه به تصدیق اهمیت روز افزون توانایی کاربردی در کنار توانایی زبانی به عنوان دو ساختار مهم توانش ارتباطی ، این تحقیق اولاً این موضوع را بررسی کرده که آیا یادگیرندگان زبان خارجی (EFL) در دو مقطع کارشناسی(BA) و کارشناسی ارشد (MA) نسبت به غلطهای منظور شناسی و دستوری به یک اندازه ، آگاهی، حساسیت و توانایی تولید دارند یا نه. ثانیا این تحقیق رابطه بین آگاهی منظور شناسی یادگیرندگان و توانایی تولید آنها را مورد بررسی قرار داده است. ثالثاً این تحقیق بیشترین راهکارهایی را که یاد گ ...

این تحقیق در پی نشان دادن راهکارهای موثر در تدریس اگاهیهای کاربردی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی می باشد. نتایج بدست آمده از شرکت کننده گان در این تحقیق که زبان آموزان سطح متوسط بودند نشان داد که از طریق آموزش و بازخورد مبتنی بر فرم میتوان نتایج بهتری از تدریس گرفت و اینکه نمی توان تنها به روش ارتبا طی تکیه کرد. رشد آگاهیهای کاربردی زبان آموزان در زمینه تقاضا کردن و رد کردن مودبانه زیر مجموعه های اصلی این تحقیق بوده است. 28 نفر زبان آموز سطح متوسط در قالب دو کلاس به ع ...

این پژوهش بخشی از مطالعات روزافزون مربوط به فراگیری توانش منظور شناختی زبان آموزان در کلاس‌های آموزشی زبان خارجی می‌باشد و در آن به موارد زیر پرداخته شده است: بررسی آموزش پذیری جنبه‌هایی از کنش‌های کلامی‌ که کمتر مورد توجه بوده است (مانند تشکر کردن)، تاکید بر تأثیرات نسبی فرضیه‌ی برون‌داد سوئین (Swain’s Output Hypothesis) در حوزه‌ای جدید (فراگیری منظور شناسی) و نهایتاً در اختیار گذاشتن گزینه‌ای دیگر پیش روی برنامه‌ریزان آموزشی برای طراحی درس‌هایی جهت آموزش منظور شناسی. در نتی ...

کانت با اطلاق اصطلاح «پراگماتیکی» بر انسان‌شناسی خود، به انتقاد از دیگر نظریات مطرح شده در این موضوع پرداخته و بر این باور است که با مشاهده و توصیف اعمال انسان و نیز نحوه تعامل او با محیط پیرامون خود و انسان‌های دیگر می‌توان به شناخت بهتری از انسان دست یافت. او با بررسی اعمال انسان در چهار سطح مختلف، انسان‌شناسی خود را از علوم دیگری که به مطالعه انسان می‌پردازند، متمایز می‌گرداند. اما مسأله‌ای که درباره انسان‌شناسی کانت مطرح می‌گردد، این است که آیا انسان‌شناسی او با فلسفه انت ...