عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش فوق طرحی است نیمه‌تجربی که به شناسایی کامل گونه‌های کوسکوتا بومی ایران در مناطق شمالی کشور، بررسی شیمیایی و فیتوتراپی عصاره‌ها و مواد خالص حاصل از گونه‌های کوسکوتا، دستیابی بر اجسام جدید و شناسایی آنها، دستیابی به فرآورده‌های با اثرات بیولوژیکی قابل توجه و توسعه گیاهان دارویی و تحقیق فن‌آوری در زمینه فارماکولوژی می‌پردازد. ...