عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه‌ریزی برای این طرح تحقیقاتی در دو مرحله 12 ماهه و 6 ماهه تنظیم شده است . مراحل کار در آن به این ترتیب بود: در یک سال نخست ، به جمع‌آوری اطلاعات و شجره‌نامه از خانواده‌های افراد (کودکان) و انجام دادن آزمایش‌های مربوط پرداخته شد و سپس به مدت 6 ماه به بررسی نتایج و جمع‌آوری آنها اقدام می‌گردد. اهداف طرح عبارتند از: -1 تعیین انواع ناهنجاری‌های ژنتیکی به ویژه بیماری‌های کروموزومی که به عقب‌ماندگی ذهنی منجر می‌شوند. -2 دسته‌بندی کودکان با این نقص کروموزومی در گروه‌های ...

با توجه به پیچیدگی پدیدآیی و تحول فرآیندهای شناختی و زبان و تعاملات موجود بین این دو فرآیند، هنوز به روشنی مشخص نشده است که ناشنوایی و عدم فراگیری زبان و پی‌آمدهای آن تا چه حد بر فرآیندهای شناختی تاثیر قطعی خواهند گذاشت و چه جنبه‌هایی از فرآیندهای شناختی دچار نقص خواهند شد. آنچه که این پژوهش در پی پاسخگویی به آن است ، مطالعه فرآیند خواندن از لحاظ درک و فهم است و نیز اینکه افراد ناشنوا از لحاظ رشد و تحول چه مسیری را طی کرده‌اند و توانایی آنها در چه سطح و استراتژی‌های د ...

از حدود سال 1960، تلویزیون ژاپن، از نظر آموزش ، نقش عمده‌ای پیدا کرد. امروزه در ژاپن، هر یک از مدارس ابتدائی بطور متوسط، از 17 دستگاه تلویزیون رنگی برخوردار هستند. حدود 90 درصد از کل مدارس ابتدائی ژاپن، حداقل از چند برنامه آموزشی NHK استفاده می‌کنند. NHK نه از دولت و نه از سایر سازمانها، هیچ کمک مالی دریافت نمی‌دارد. برنامه‌های این سازمان از کنترل سیاسی و کسب منافع اقتصادی معاف است ، و کل هزینه‌های آن با حق اشتراک پرداختی مخاطبین تامین می‌شود. نصب گیرنده‌های تلویزی ...