عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 55

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجا که اختلال نافرمانی مقابله ای ، همزمان با شیطنت و لجبازی ، اغلب در دوره پیش دبستانی ظاهر می شود ، ( هنگامیکه بنابر یافته های موجود رفتارهای مقابله ای و نافرمانی ، به ویژه در میان کودکان رایج می باشند ) ضروری است اختلال نافرمانی مقابله ای را از رفتار نافرمانی و شیطنت و لجبازی و رفتارهای مقابله ای بهنجار بر حسب سن متمایز کنیم . این تمایز عمدتا بر شدت رفتارها استوار است . برخلاف رشد بهنجار که در آن رفتارهای مقابله ای در اولین دوره کودکی به اوج رسیده و به مرور زمان کاهش می ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی روش آوایی در آموزش زبان دوم به کودکان دورۀ پیش از دبستان، به مقایسۀ دو گروه از کودکان 4 تا 6 سال که به دو روش متفاوت آموزش دیده‌اند پرداخته است. با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش زبان دوم در عصر حاضر و تحقیقاتی که نتایج آنها بر آغاز یادگیری زبان دوم از سنین کودکی اشاره دارد، به دنبال روشی مؤثر در زبان‌آموزی کودکان پیش‌دبستانی بوده و یک روش متداول در آموزش کشور و روش آوایی ژولی با هم مقایسه شده است. پیش از پاسخ دادن به سؤالات، از آموزش در دورۀ پیش از دبستا ...

در نگره‌های سازایی‌گر آموختن، ساختن ساختارهای دانشی، ارزشی، و کنشی و آموزنده، سازنده یا آفریننده‌ی آن‌ها است. آفرینندگی یک توانایی همه‌گانی است که برخی آن را بالاترین توانایی شناختی دانسته‌اند وکمک به بهبود آن را هدف اصلی سامانه‌های آموزشی دانسته‌اند. ولی برای رسیدن به این هدف برنامه‌ها و روش‌های به‌کار‌رفته در آن‌ها باید به گونه‌ای باشند که به پرورش آفرینندگی‌ کمک کنند. در نبود چنین برنامه‌هایی سامانه‌ی آموزشی از کارایی بایسته برخوردار نخواهد بود و فراورده‌های آن انسان‌هایی ...

هدف ازپژوهش حاضر، تبیین اثربخشی بازی درمانی گروهی برکاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی بود. این پژوهش بصورت آزمایشی، با گروه آزمایش و کنترل همراه با پیش آزمون و پس آزمون و انتساب تصادفی انجام شد. بدین منظور28 نفر ازکودکان مقطع پیش دبستانی شهر شیراز پس ازتکمیل پرسشنامه پرخاشگری پیش دبستانی توسط والدین، انتخاب و بصورت تصادفی درگروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.گروه آزمایش به مدت10جلسه تحت بازی درمانی قرارگرفت. نتایج آزمون یومن ویتنی نشان داد که بین میزان پرخاشگری گروه آزمایش وگروه ...

چکیده: این تحقیق به بررسی نقش آموزش هنر در ارتقا سطح مهارت های کارآفرینی کودکان پیش‏دبستانی دخترانه و پسرانه مبتکر نوین با هدف بررسی امکان آموزش های زودهنگام کودکان جهت رشد مهارت‏های کار‏آفرینی و خلاقیت در آن‏ها و اختصاصاً بررسی تأثیرآموزش هنر به کودکان پیش‏دبستانی در این مهم پرداخته و در پنج فصل تنظیم گردیده است.از آنجایی که در تحقیق حاضر سعی شده است که به بررسی و توسعه دانش کاربردی در حیطه تأثیر آموزش هنرهای تجسمی – کاربردی در رشد خلاقیت پرداخته شود، می‏توان این پژوهش را ...

پژوهش حاضر تحت عنوان « بررسی تطبیقی روش یاد دهی _ یادگیری و شیوه ای ارزشیابی از پیشرفت کودک بر اساس برنامه ریزی چند بعدی و روش واحد کار در آموزش و پرورش پیش از دبستان » انجام شده است تا ضمن معرفی و مقایسه این روش ها، زمینه را برای بالا بردن کیفیت و کارایی برنامه های درسی دوره ی پیش از دبستان مساعد نموده و طراحان و برنامه ریزان آموزش و پرورش کشور را در جهت رفع مشکلات و ارائه روش های مناسب یاری دهد. این پژوهش ازنوع تحقیقات توصیفی _ مقایسه ای و بر پایه ی روش تحلیل محتوا است و اط ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش موسيقي به روش ارف بر يادگيري مهارت هاي پايه رياضي کودکان پیش دبستان مي باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کودکان پنج سال منطقه 3 تهران می باشند. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است . پس از استاندارد کردن آزمون ریاضی برای کودکان 5 سال، برای اینکه بتوانیم کودکان دو گروه (کنترل و آزمایش) را از لحاظ هوشی همسان کنیم (تا بتوانیم اثر هوش را در این پژوهش خنثی سازیم)، از مقیاس هوشی وکسلر کودکان پيش دبستان (ويپسي) استفاده کرده ای ...

این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش مهارت های فرزند پروری بر سلامت روان والدین و مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستان 6 -4ساله شهر اصفهان، صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه والدینی که کودکان آنها در مهدکودک های شهر اصفهان درسال1389 ثبت نام نموده اند،می باشد. که تعداد 60 نفر به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدندو به صورت گمارش تصادفی 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. سپس از هر د وگروه والدین پرسشنامه سلامت عمومی SCL 90 و پرسشنامه مشکلات ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اختلال نقص توجه/بیش فعالی و رابطه ی آن با متغییر های جمعیت شناختی در کودکان دبستانی شهر پارسیان می باشد. این پژوهش توصیفی بوده و بر روی تعداد 590 نفر(295پسر،295 دختر) از دانش آموزان ابتدایی شهر پارسیان با روش نمونه گیری سرشماری صورت گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه CSI_4 برای گردآوری داده ها و از روش آماری X2 (خی دو) برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد که میزان شیوع اختلال نقص توجه/بیش فعالی در مدارس شهر پارسیان 13/7درصد بوده ...