عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روش بررسی این تحقیق پیمایشی است و 731 نفر با روش نمونه‌گیری تلفیقی از سه روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی با انتساب نیمن، نمونه‌گیری با احتمال متغیر و نمونه‌گیری سیستماتیک دوره‌ای انتخاب شده‌اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که 90 درصد از مخاطبان کودک و نوجوان بیننده برنامه‌های تلویزیون در ایام نوروز بوده‌اند. فیلم‌های سینمایی با 64 درصد بیننده، پربیننده‌ترین برنامه بوده است . 78 درصد از نمونه مورد بررسی بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون بوده‌اند. نوجوانان 15 تا 17 ساله کمتر ...

ادبیات کودک و نوجوان از موضوعات نوپا در حوزه ادبیات فارسی است که در دوره معاصر مورد توجه نویسندگان و شاعران قرار گرفته است. هوشنگ مرادی کرمانی و محمد رضا بایرامی از نویسندگان توانای حوزه ی کودک و نوجوان ادبیات داستانی معاصر ایران هستند و در آثاری که خلق می کنند به شخصیّت کودک و نوجوان نگاه خاصی دارند. تعداد زیادی از داستان های هر دو نویسنده به مسائل بچه های روستا می پردازد. و کارهایی که کودکان و نوجوانان در روستا برعهده می گیرند باعث استقلال شخصیّتی آنها می شود. اکثر شخصیّت ...

پژوهش حاضر به بررسی نقش عناصر بیان نمایشی در تئاتر کودک و نوجوان ،با رویکرد تئاتر درمانی پرداخته است . در فصل اول پیشینه هنر تئاتر تا دوران معاصر مورد بحث قرار گرفته و بعد از آن به تشریح عناصر بیان نمایشی پرداخته شده است . با توجه به اینکه تئاتر کودک و نوجوان به دلیل نوع مخاطب خاص آن ، از جهات بسیاری می تواند مورد بررسی قرار گیرد ، فصل دوم به شناخت این گروه سنی و ویژگی ها ی آنها اختصاص دارد . فصل سوم به تئاتر کودک و نوجوان به عنوان موضوع اصلی این نوشتار پرداخته شده است ؛ س ...

ترجمه ادبیات کودک و نوجوان یکی از موضوعات مهم در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است. کودک و نقش او در تعیین سرنوشت جامعه به عنوان امری بدیهی به اثبات رسیده است. کمترین بی توجهی به آموزش این گروه سنی عواقب جبران ناپذیری برای کودک و همینطور جامعه به همراه خواهد داشت.از این روست که توجه خاصی به ادبیات کودک و نوجوان و همچنین ترجمه ادبیات کودک و نوجوان می شود. در این پژوهش سعی شده برخی از مسائل مربوط به ترجمه برای کودکان مورد بررسی قرار گیرد. سؤالاتی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت ...

روز مورد بررسی چهارشنبه 1376/10/24 - میزان شنونده رادیو 3 درصد - میزان بیننده تلویزیون 80 درصد - میزان بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان 46 درصد - پربیننده‌ترین برنامه کودک و نوجوان مسابقهء "سی" (20 درصد) - میزان بیننده برنامه‌های بزرگسالان 67 درصد - پربیننده‌ترین برنامه بزرگسال سریال "به سوی افتخار" (41 درصد) ...

روز مورد بررسی جمعه 1376/12/25 -میزان شنونده رادیو 6 درصد - میزان بیننده تلویزیون 84 درصد - میزان بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان 68 درصد - پربیننده‌ترین برنامه کودک و نوجوان سریال کارتونی "فوتبالیستها" 50 درصد - میزان بیننده برنامه‌های بزرگسالان 55 درصد - پربیننده‌ترین برنامه بزرگسالان سریال خارجی "قصه‌های جزیره" 30 درصد. ...

هدف از اخلاق، ایجاد کرامت نفس است، کرامت نفس صفت پسندیده ای است که انواع نیکی‌ها و فضایل انسانی را در بر می‌گیرد و تربیت، فراهم کردن شرایط لازم برای شکوفایی استعدادهای نهفته و آراستگی به صفات نیکوی انسانی می‌باشد. شعر کودکان و نوجوانان یکی از شاخه‌های مهم ادبیات می‌باشد، این شاخه در کشور ما سابقه زیادی ندارد و آثار پژوهشی معتبری در باره آن انجام نشده است. مفاهیم اخلاقی در شعر شاعران کودک و نوجوان در دوره پس از انقلاب بسیار گسترش یافته‌اند و ما در این پژوهش به بررسی بعضی از ...

به منظور آگاهی از نظر کودکان و نوجوانان شهر تهران درباره سریالهای کارتونی و غیرکارتونی اعم از خارجی یا داخلی برنامه کودک و نوجوان در تاریخ 1376/4/11 از آنان نظرخواهی شده گروه نمونه کودک و نوجوان 657 نفر از افراد 7 تا 15 سال بودند. چکیده یافته‌های این نظرخواهی به شرح زیر است : - از مجموع کل پاسخگویان، 91 درصد از کودکان و نوجوانان بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان هستند. - 42 درصد بینندگان برنامه‌های کودک و نوجوان "شبکهء اول" و 11 درصد برنامه‌های کودک و نوجوان "شبکهء دوم" را تماش ...

در این تحقیق با 708 نفر از کودکان و نوجوانان 10 تا 17 سالهء ساکن شهر تهران مصاحبه شد که مهمترین نتایج آن به شرح زیر است : -1 در میان بخشهای مختلف برنامه‌های کودک و نوجوان، 92 درصد کارتونها را تماشا می‌کنند و در مجموع 66 درصد از مخاطبان کودک و نوجوان به کارتونهای خارجی علاقه‌مندند. -2 75 درصد از مخاطبان کودک و نوجوان کارتون "فوتبالیستها" را به عنوان بهترین کارتون نام برده‌اند همچنین این کارتون چه از نظر موسیقی و چه از نظر داستان از نظر مخاطبان بهتر از سایر کارتونها بوده است . ...