عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 514

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تربیت یکی از مباحث مورد توجه ادیان و مکاتب مختلف در طول قرون و اعصار بوده است. تربیت ابعاد مختلفی را داراست که یکی از مهمترین این ابعاد، بعد تربیت اجتماعی است. برای تربیت اجتماعی نیز بهترین دوران، دوران کودکی است. زیرا این دوران زمان و فرصتی بسیار مناسب برای انواع یادگیری‌های اجتماعی است و روند اجتماعی شدن در سالهای کودکی از سرعت بیشتری برخوردار است. اسلام به عنوان دین کامل و اکمل، آیین الهی زندگی انسان است که از آموزه‌های آیین می‌توان به عنوان منبعی ارزشمند و کارآمد برای است ...
نمایه ها:
کودک | 
قرآن | 
سنت | 
حدیث | 

تحقیق در حوزه شهرهای دوستدار کودک، به ویژه در اروپا، از سال های 1980 به بعد مورد توجه قرار گرفت. به طور عمده درصدد ایجاد فرصتی برای کودکان در راستای شکل دادن و یا تغییر محیط پیرامونشان بوده است. مساله اساسی تحقیق حاضر بررسی مفهوم شهر دوستدار کودک وارتباط آن با احساس شادی ونشاط آنها می باشد. روش تحقیق در این پژوهش،پیمایشی بوده است.واحد تحلیل فرد( کودک) است.جامعه آماری، کودکان 9 الی 12 سال ساکن شهر مشهد هستند ونمونه ای با حجم 250 نفر با شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به ت ...

یکی از مسائل عمده دنیای معاصر مساله تربیت و تادیب کودک است . تاکید اسلام بر این امر خطیر گواه و شاهد آن است که توجه و اهتمام به کودکان در فردای جامعه اسلامی نقش مهمی را عهده دار است. آن قدر که اسلام به مساله تادیب توجه نموده است هیچ دین و آئینی بدان سال به آن اهتمام نورزیده است و لذا آیات و روایات متعددی در این زمینه به چشم می خورد که در ضمن بحث به آنها اشاره می رود. این نکته ضروری است که اسلام تادیب را به عنوان یک روش بازدارنده و مکمل روش های دیگر می داند. به علاوه دین اسلا ...

چکیده شعر فلسطین پژواک فریاد مظلومانه‌ی ملّت دربرابر اشغال است.شاعران این سرزمین با مضامینی چون میهن و مسائل اجتماعی به سرودن شعر روی آوردند و مهمترین مسأله‌ی شعر امروز آنان، رهایی فلسطین از بند استعمار است. سمیح القاسم یکی از شاعران پایداری است که در سال 1939م در شهر زرقاء اردن به دنیا آمد. مجموعه آثار او شامل شش جلد است ودر انتشارات سعاد الصباح سال 1993م به چاپ رسیده است. سه جلد از این آثار به شعر اختصاص دارد که بیشتر شامل شعر نو می شود. شعر او آکنده از اندوه مردم ستمدیده ...

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی میزان تطابق محتوای برنامه های داخلی کودک سیمای جمهوری اسلامی ایران باهدف های عاطفی و اجتماعی ـ اخلاقی نظام آموزشی کشوردردوره پیش از دبستان می باشد. مسأله اصلی پژوهش حاضر این است که کودک در مواجهه با رسانه و نظام آموزشی قرار دارد و با توجه به اهمیت و نقش رسانه در آموزش و زندگی کودک لازم است که بین محتوای برنامه های کودک سیما با اهداف تدوین شده نظام آموزشی هماهنگی وجود داشته باشد، تا کودک درتعامل با این دو عرصه، که تقریباً بیشترین بخش زند ...

این رساله در باره‌ی تئاتر کودک در ایران است که آغازگر آن زنده یاد جبارعسگرزاده - باغچه بان-1264-1345 است. ابتدا نگاهی گذرا به تئاتر کودک در جهان شده که به پیشنهاد آناتولی لوناچارسکی وزیر فرهنگ وقت و با مدیریت و مسئولیت ناتالیا ساتز در اتحاد جماهیر شوروی در سال 1919 میلادی اغاز شدو پس از آن در کشورهای دیگر بخصوص اروپا،‌مورد استقبال قرار گرفت. پس از باغچه بان فعالیت های صورت گرفته در سازمان ملی پیش آهنگی، سازمان جوانان شیر و خورشید سرخ ایران، برخی کودکستان ها، مدارس ملی، باش ...

کودکان سرمایه‌های هر جامعه‌ای به شمار می‌آیند و آموزش به این گروه از افراد جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. تصویر و تصویرسازی ابزار ارتباط غیر کلامی و زبان بین‌المللی تمامی کودکان جهان می‌باشد که همه آن‌ها این زبان را به خوبی متوجه می‌شوند. در این میان، تصویر کودک و به تصویر کشیده شدن آن از همه مهم‌تر می‌باشد زیرا معرف فرهنگ و شخصیت او در هر جامعه‌ای است. در این پایان‌نامه به بررسی المان‌های تصویری در تصویرسازی کتاب کودک و نوجوان گروه سنی الف و ب در 3 انتشارات مختلف کانون ...

موضوع این تحقیق اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل بر کاهش افسردگی مادران کودکان کم توان ذهنی شهر تهران می باشد وهدف از انجام آن تعیین اثر بخشی آموزش بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل برمیزان افسردگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی است. اما اهمیت این موضوع از آن جهت است که نخستین شبکه روابطی که هریک از انسانها رادربرگرفته ،خانواده است. خانواده یک نظام فعال و پویا است و همانند هرنظام دیگری هدف آن تعادل جویی است. در هرزمان یک عامل بحران زا می تواند تعادل این ...

چکیده کودک به عنوان عضو کوچک سال جامعه، در آثار ادبی، حضوری نسبتاً اندک و غیر فعال دارد. دوران کودکی که در روزگاران گذشته، دوران نوزادی و نوجوانی را نیز در بر می‌گرفته، چندان مورد توجه اندیش? بزرگسال نبوده است. در این پایان‌نامه، نمونه‌های موجود از کودک و نحو? حضور او در منظومه‌های انتخابی از دیدگاه‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و با دسته‌بندی آن‌ها نتایج در خور توجّهی به دست آمده است. اهمیت تعلیم و تربیت کودک، میزان اعتبار آیند? او و ارزشمندی شخصیت او فراتر از مرزهای ...