عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تردیدی نیست که شناسایی دقیق تواناییها و محدودیتهای شناختی افراد، می‌تواند راهنمای مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پرورشی، در جهت ارتقاء توانمندیها و جبران و توان‌بخشی ضعف‌های افراد باشد. کودکان زودرس و کم وزن در تولد را می‌توان در زمره کودکان استثنایی قرار داد. این کودکان با توجه به شرایطی که دارند معمولا با تاخیر و نارساییهایی در زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، عاطفی و اجتماعی مواجه هستند. از آنجا که بدون ارزیابی دقیق این نارساییها و ضعف‌ها نمی‌توان در جهت رفع و توان‌بخشی این ...