عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11380

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همه ی روانشناسان و کارشناسان عرصه ی تعلیم و تربیت ، بر ضرورت وجود شادمانی و نشاط در زندگی کودکان تأکید دارند. عوامل متعددی می تواند در زندگی کودک و نوجوان ، شادی آفرین باشد. ادبیات و به ویژه ادبیات طنزآمیز و فکاهیات، یکی از بهترین و مؤثرترین راههای ایجاد شادمانی و شور و تحرک در کودکان و نوجوانان است. مطالعه ی کتاب های خوب شعر و داستان با مایه های طنز و شوخ طبعی می تواند به آنها کمک کند تا به شکل غیر مستقیم افکار و احساسات و روحیات خود را بشناسند. از سوی دیگر رشد چشمگیر ادبی ...

کودک نخبه دارای قدرت ادراکی خارق العاده است.او در تمام حواس اعم از بینایی، شنوایی، بویایی،چشایی و لامسه از چنان توانایی برخوردار است که می تواند همه چیز را در عالی ترین شکل ممکن ببیند، بشنود، ببوید، بچشد و لمس کند. کودک نخبه به کمترین تفاوت محیطی خود واکنش نشان می دهد وگاهی این واکنش چنان تشدید می یابد که کاملاَ محسوس است.توانایی های او درمشاهده ی جزئیات،شنیدن صداهای با فرکانس کوتاه،استشمام بوهای بسیار ناپایدار و حس کردن کمترین تغییرات دمایی نمایان می شود.کودک نخبه این قابلیت ...
نمایه ها:
کودک | 

اختلال بیش فعال/ کمبود توجه، یکی از شایع ترین اختلالات روانشناختی کودک و نوجوان محسوب می شود که حدود 50% مراجعین به کلینیک های روانپزشکی اطفال را تشکیل می دهد. هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی آموزش گروهی برنامه والدگری مثبت بر رابطه والد- کودک و نشانه های بیش فعالی/ کمبود توجه در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه در این مطالعه شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی، مادران 26 کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه به صورت تصادفی از دو مرکز اخوان و رفیده ا ...

به منظور آگاهی از نظر کودکان و نوجوانان شهر تهران درباره سریالهای کارتونی و غیرکارتونی اعم از خارجی یا داخلی برنامه کودک و نوجوان در تاریخ 1376/4/11 از آنان نظرخواهی شده گروه نمونه کودک و نوجوان 657 نفر از افراد 7 تا 15 سال بودند. چکیده یافته‌های این نظرخواهی به شرح زیر است : - از مجموع کل پاسخگویان، 91 درصد از کودکان و نوجوانان بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان هستند. - 42 درصد بینندگان برنامه‌های کودک و نوجوان "شبکهء اول" و 11 درصد برنامه‌های کودک و نوجوان "شبکهء دوم" را تماش ...

نیمه ی دوم قرن بیستم را می توان با شجاعت و افتخار " عصر کودکان" نامید. تقریبا در سراسر گیتی بویژه در کشورهایی که به توسعه ی اجتماعی و اقتصادی مطلوبتری دست یافته اند، بخش مهمی از منابع مادی و معنوی صرف توجه به مسایل کودکان و حمایت روانی و جسمی آنان می شود. در این راستا علاوه بر افزایش امکانات بهداشتی، آموزشی، هنری و پرورشی، دامنه ی حقوق کودک به عنوان موجودی نیازمند حمایت ویژه در جهت تعالی مادی و معنوی نسل آینده و اداره کننده ی فردای جامعه وسعت می گیرد (عبادی،1371،ص 92). چنین ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی بازی درمانگری کودک محور با بازی درمانگری والدینی درکاهش مشکلات برونی سازی شده کودکان انجام شد. برای دستیابی به این منظور، ابتدا 300 کودک 7-8 ساله با استفاده از فرم سیاهه رفتاری کودک آیبرگ (آیبرگ وراس، 1978) مورد آزمون قرار گرفتند و از بین کسانی که نمره بالایی در این آزمون کسب کردند، 12 کودک که بالاترین نمره را درمقیاس برونی سازی شده فهرست رفتار کودک آشنباخ (آشنباخ و رسکورلا،2001) به دست آوردند، به عنوان نمونه اصلی پژوهش انتخاب شدند. این کودکان ...

تربیت یکی از مباحث مورد توجه ادیان و مکاتب مختلف در طول قرون و اعصار بوده است. تربیت ابعاد مختلفی را داراست که یکی از مهمترین این ابعاد، بعد تربیت اجتماعی است. برای تربیت اجتماعی نیز بهترین دوران، دوران کودکی است. زیرا این دوران زمان و فرصتی بسیار مناسب برای انواع یادگیری‌های اجتماعی است و روند اجتماعی شدن در سالهای کودکی از سرعت بیشتری برخوردار است. اسلام به عنوان دین کامل و اکمل، آیین الهی زندگی انسان است که از آموزه‌های آیین می‌توان به عنوان منبعی ارزشمند و کارآمد برای است ...
نمایه ها:
کودک | 
قرآن | 
سنت | 
حدیث | 

هدف اصلی این پژوهش بررسی تحلیلی حقوق تربیتی کودک با توجه به حقوق تربیتی کودک در نظام آموزشی ایران می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی بهره گرفته شده است. در این راستا مفاهیمی همچون حق، کودک، حقوق کودک، تربیت، حقوق تربیتی کودک و حقوق تربیتی کودک در ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. در پاسخ به سوال اصلی پژوهش مبنی بر حقوق تربیتی کودک، تحلیل حاصل معرف سه دسته حقوق به عنوان حقوق تربیتی کودک بود که عبارتند از: حق دسترسی به آموزش و پرورش، حق برخورداری از آمو ...

Enuresis به صورت خروج غیر ارادی ادرار تعریف می شود و میزان شیوع آن طبق آمار کتب مرجع 15 درصد تا سنین 5 سالگی گزارش شده است. این تحقیق و مطالعه بر روی 400 کودک 6-2 ساله که در مهد کودک های شهر کرمان نگهداری می شدند صورت گرفت تا میزان شیوع بی اختیاری و برخی عوامل م<ثر بر آن در کودکان فوق مشخص کند. این مطالعه بوسیله پژوهشگرساز که ‏‎Validity و Relability‎‏آن نیز مورد تأیید بود انجام گرفت. این مطالعه توسط توزیع پرسشنامه در بین مهدکودکهای سطح شهر به صورت تصادفی-خوشه ای صورت گرفت. با ...