عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 128

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت کلزا، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد شهرستان شیروان در سال زراعی 92-1391 اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل کودهای آلی، شیمیایی و آبیاری بودند. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل و کم آبیاری و تیمارهای کودی شامل کمپوست زباله شهری، ورمی کمپوست، کود گاوی کاملاً پوسیده و کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر ( بر مبنای 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 130 کیلوگرم در هکتار فسفر) بودند. آزمایش بصورت کرت‌های خرد‌شده و در قالب طر ...

‏یونجه (‏Medicago sativa L.‎‏) یک لگوم گیاهی است که بازده و ارزش تغذیه‌ای آن با استفاده از کودهای آلی و ‏شیمیایی افزایش پیدا می‌کند. از این رو این آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی به منظور تأثیر کودهای مختلف روی بازده، ‏محتوای شیمیایی و پارامترهای تولید گاز آزمایشگاهی برگ و ساقه یونجه در سه چین طراحی شد. تیمارهای مورد آزمایش ‏شامل شاهد (بدون دریافت کود)، اوره، فسفات آمونیوم، اسید هیومیک و ترکیب فسفات آمونیوم ‏‎+‎‏ اسید هیومیک بودند. استفاده از فسفات آمونیوم + اسید هیومیک بالات ...

مزارع آبگرفته شالیزار یکی از سرچشمه‌های مهم تولید گاز گلخانه‌ای متان می‌باشد. با تغییرات اقلیمی گسترده در سطح زمین، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای مانند متان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تغییرات زمانی گسیل متان از شالیزار و اثر ماده آلی کمپوست شده و کود شیمیایی روی این پدیده بود. برای این منظور از سه تیمار (1) تیمار شاهد،(2) تیمار 15 تن کمپوست در هکتار و (3) تیمار 15 تن کمپوست به همراه 100 کیلوگرم کود اوره، سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل در هکت ...

به منظور بررسي تأثير كاربرد زئوليت در مصرف تلفيقي ‌با كودهاي آلي و شيميايي برعملكرد کمی و کیفی گندم آزمايشي در سال زراعی 1386 در مزرعة تحقيقاتي دانشكدة كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در غرب تهران و در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با 3 تكرار اجراء شد. پانزده تیمار در سه دسته شیمیائی، تلفیقی و آلی با و بدون زئولیت مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه تيمارهاي مختلف كودي بر اکثر صفات مورد بررسي شامل عملكرد دانه و اجزاء آن ، غلظت عناصر در دانه و مقدار عناصر باقی مانده در خاک تأ ...

به منظور مطالعه اثر کاربرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، انواع کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال آزمایش مزرعه‌ای در سال زراعی1390- 1389در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمار‌های مورد بررسی شامل: (V) کود ورمی‌کمپوست، (H) کود مرغی، (CH) کود شیمیایی (NPK)، (M) میکوریزا (Glomus mosseae)، (B) بیوسولفور (Thiobacillus sp.) و تیمار‌های ترکیبی M+V، B+V، M+H، B+H، M+CH، B+CH و تیما ...

به‌منظور بررسی اثرات کود اوره و آزوکمپوست در چین‌های مختلف بر گیاه دارویی مرزنجوش وحشی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در دو منطقه یزد و مشهد در سال زراعی 92-1391 انجام شد. چهار سطح کود اوره (U) و چهار سطح کود آزوکمپوست (A) (جهت تأمین مقادیر صفر، 40، 80 و 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از هر کود) به‌عنوان عامل‌های اصلی و چین (چین اول در تیرماه و چین دوم در مهرماه) به‌عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. در این تحقیق برخی ویژگی‌ه ...

گیاه دارویی ریحان بنفش یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که اسانس آن در صنایع مختلف داروسازی، آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود. مدیریت کود یک عامل مهم در کشت گیاهان دارویی می‌باشد. کاربرد کودهای آلی در تولید این گیاهان با هدف حذف یا کاهش قابل ملاحظه مصرف نهاده‌های شیمیایی و همچنین افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود رشد و کیفیت گیاه اهمیت زیادی برخوردار است. به همین منظور آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان با پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ده تیمار و سه تکرار بر ...

حفظ حاصلخیزی خاک، کلیدی برای کشاورزی پایدار است. مدیریت پسماندهای گیاهان و برگرداندن آن‌ها به خاک از عوامل ضروری حفظ حاصلخیزی برای کشاورزی پایدار می‌باشد. تجزیه‌ی مواد آلی در خاک، عامل بسیار مهمی در بازچرخ عناصر غذایی ضروری است. یکی از منابع تأمین نیتروژن به‌عنوان محدودکننده‌ترین عنصر در رشد گیاه، تجزیه‌ی مواد آلی است. پس از آن‌که آریل‌آمیداز و پروتئازها اسیدآمینه را از سایر بخش‌های مواد آلی جدا کرد گروهی از آنزیم‌ها به‌نام آمیدوهیدرولاز، اسیدآمینه‌ی حاصل را به نیتروژن معدن ...

به منظور بررسي تأثير مقادير مختلف كودهاي آلي به طور جداگانه و غنی شده با کود شیمیایی بر عملكرد و اجزاء عملکرد، صفات زراعی و تجمع برخی عناصر پر مصرف و کم مصرف در برگ و بذر ارقام مختلف سويا، آزمايشي در سال 1385 در مزرعه تحقيقاتي مجتمع آموزش عالي علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، دانشگاه مازندران اجرا شد. آزمايش در قالب اسپليت پلات بر پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد. كرت هاي اصلي از 14 تيمار كودي تشكيل شد كه عبارت بودند از: سطوح 20 و 40 تن در هكتار كمپوست زبال ...