عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین مقاله سعی می کنیم با معرفی منطق محاسبات کوانتومی و معرفی محیط های کوانتومی و بیت های کوانتومی گیت های کوانتومی را تعریف کنیم و با ارایه دو الگوریتم کوانتومی و مقایسه آن با الگوریتمهای کلاسیک معادل بحث را پایان دهیم. ...

حاکمیت فناوری اطلاعات از آن جهت که از معنای کلمه حاکمیت برمی آید (تصمیم گیری، هدایت، نظارت) امروزه در سازمان های فناوری اطلاعات اهمیت پیدا کرده است. توجه به تعریف حاکمیت فناوری اطلاعات، محدوده آن، نتایج و اثراتی که برای سازمان فناوری اطلاعات به ارمغان می آورد حائز اهمیت است. از طرفی سیر فزاینده پارادایم سرویس گرایی در سازمانها از سه جنبه فناوری، کسب و کار و معماری کاربردها، نگرش جدیدی بر سازمانهای امروزی تعریف می کنند و ورود آن به مباحث کسب و کار و مدیریت سازمان، نحوه تطابق و ...

هدف از این پژوهش شناسایی عناصر اصلی ارزش‌های راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) در مراکز آموزش عالی بود. ...