عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرآیند مطالعات کواترنری ماهیت بین رشته ای دارند و هر یک از شاخه های علم سعی دارد با نگرش خاص خود به تحولات زمین طی کواترنری به ماهیت این تحولات سرنوشت ساز برای بشر پی ببرند. به علت دخالت و اهمیت دینامیک بیرونی (تأثیرات اقلیمی و هیدرولوژیک) در تحول اشکال ناهمواری‌های اولیه، مطالعات ژئومورفولوژیکی نقش ویژه ای در این زمینه دارند. در این پژوهش با بررسی برخی عوارض جوان زمین، فعالیت‌های نئوتکتونیکی و اثرات ثبت شده از این فعالیت‌ها در راستای سیستم گسلی خزر، سعی شده تا نشانه‌ها و شوا ...

در مطالعه حاضر زمین‌شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان سهند در جنوب شهر تبریز مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین در این پژوهش ویژگی‌های این آتشفشان با آتشفشان‌های میوسن-کواترنری منطقه شمالی زمین‌درز تتیس‌جوان مقایسه شده است. آتشفشان سهند از سنگ‌های آذرآواری و گدازه‌ای با سن نئوژن تا کواترنری پدید آمده است. بر پایه مطالعات صحرایی حاضر، واحدهای آتشفشانی سهند به سه گروه سهند قدیمی، سهند میانی و سهند جوان تقسیم شده‌اند. واحدهای سنگی سهند قدیمی و میانی شامل سنگ‌های آذرآواری و گدازه ...

سنگ‌های آتشفشانی نئوژن- کواترنری دیزج واقع در غرب خوی، بخشی از شمال زون سنندج-سیرجان محسوب می‌گردد و طیف گسترده‌ای از بازیک، حدواسط تا فلسیک را در برمی گیرد. سنگ‌های آتشفشانی بازیک-حدواسط این منطقه را می توان به سه دسته متمایز طبقه بندی نمود. بازیک‌ترین سنگ‌ها با فراوانی فنوکریست‌های الیوین و کلینوپیروکسن متمایز می‌گردند و بلورهای فلدسپات به صورت فنوکریست و نیز در خمیره قابل مشاهده است. این سنگ‌ها تراکی بازالت‌ها هستند. در دسته دوم فنوکریست‌های فلدسپات فراوانتر از الیوین و کل ...

تودۀ آتشفشانی سهند به مساحت 7200 کیلومتر مربع با حداکثر ارتفاع 3595 متر از سطح دریا در شمال غرب ایران بین تبریز و مراغه قرار دارد و فعالیت این تودۀ آتشفشانی از اواسط میوسن شروع شده و تا اواخر پلئیستوسن ادامه داشته است. سنگ های آتشفشانی در این منطقه دارای طیف وسیعی بوده و شامل انواع سنگ های پیروکلاستیک، اپی کلاستیک و گدازه ها می باشند که به شکل روانه، گنبد و استراتوولکان دیده می شوند. واحد های سنگی دراین منطقه با الگوی مشخصی جایگیری کرده اند، به طوری که سنگ های پیروکلاستیک و ا ...

وجود شواهد فراوان از فعالیت گسل‌های کواترنری و سابقه لرزه خیزی، از جمله زمین‌لرزه 15 شهریور سال 1357 (Ms=7/4)، قرار گرفتن شهر طبس در یک زون لرزه‌ای با پتانسیل لرزه‌خیزی بالا را به وضوح نشان داده است. این شهر بر روی رسوبات مخروط‌افکنه‌ای دوران کواترنر قرار گرفته که قادر به تقویت جنبش زمین می‌باشند. در اکثر زمین‌لرزه‌های اخیر، به طور واضحی نشان داده شده است که شرایط ساختگاه محلی نزدیک به سطح، می‌تواند تقویت قابل توجهی در تکان‌های زمین ایجاد و نقش اصلی را در سطح لرزش‌های زمین با ...

بندر جاسک در ساحل دریای عمان قرار دارد . با بالا بودن سطح آب زیرزمینی که درصورت رویداد زمین لرزه های نیرومند، بخشهایی از آبرفتهای شهر روانگرا شده و بصورت جوشش ماسه و نشست سطح زمین نمایان میشود.. ارزیابی پتانسیل روانگرایی نهشته های ماسه ای بندر جاسک در ساحل دریای عمان با استفاده از روش صحرایی آزمایش مقاومت نفوذ استاندارد (SPT) هدف عمده این تحقیق بوده است. بدین منظور از نرم افزار Liquify4 که بر اساس مدل سید –ادریس (1 و 2) طراحی شده، استفاده گردیده است. استعداد روانگرایی نهشته ه ...

منطقه کوه سرهنگی با مساحت تقریبی 1000 کیلومتر مربع و با روند N70E در شمال باختر بلوک لوت در ادامه شمال خاوری زیرپهنه زمین ساختی کاشمر- کرمان از پهنه ساختاری مثاث میانی قرار دارد. سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی پرکامبرین بالایی- پالئوزوئیک آغازین بیشترین برونزد را داشته و سنگ‌های پالئوزوئیک پسین و مزوزوئیک در نیمه شمال خاوری منطقه بچشم می خورند. نهشته‌های سنوزوئیک فقط رسوبات نئوژن-کواترنری است که اطراف منطقه را پوشانده‌اند. قدیمی‌ترین واحدهای سنگ‌ چینه‌ای منطقه کوه سرهنگی را ا ...

موضوع تحقيق حاضر عبارت است از: "شناسایی گسل‌های کواترنری با استفاده از تغییرات سطح آب زیرزمینی شمال کلاته خان(شهرستان شاهرود)" مي باشد. براي انجام اين كار تحقيقي ابتدا با استفاده از تصاویر هوایی و ماهواره ای، نقشه‎ چهارگوش زمین‌شناسی000,100:1 شاهرود و پیمایش‌های میدانی در سطح منطقه مطالعاتی نشانه هایی از وجود این گسل ها مانند قطع شدگی آبراهه ها، بالاآمدگی ، تغییر رنگ و وجود رودخانه فصلی شناسایی شد. پس از آن به منظور تحقیق و شناسایی کاملتر، داده های زمین لرزه های تاریخی و دستگ ...

یکی از موضوعات مهم در مطالعه کواترنری حوضه ها، بررسی رسوبات تجمع یافته در پای کوهها و دره ها است .با شناسایی ویژگیهای مکانی و محیطی این رسوبات می توان به تغییرات زمین ریخت شناسی حوضه ها پی برد . اهدف مورد نظر در این تحقیق، بررسی تغییرات ریخت شناسی حوضه سیروان دردوره کواترنرو اهدافی هم مشتمل بر مطالعه تکوین و تحول مورفولوژیک حوضه سیروان در دوره کواترنر ، شناسایی فرایندهای مورفولوژیک فعال کنونی در حوضه سیروان و شناسایی عوامل اصلی دخیل در زایش لندفورمها در دوره کواترنراست. در ای ...