عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کهن الگوها ، نمادها و اساطیر، عناصر اصلی آفرینش‌های هنری و کاملاً با هم مرتبط هستند که با بررسی آنها در شعر شاعران مختلف می‌توان به خصوصیات و دیدگاه‌های خاص آنان پی برد. عوامل ظهور و قالب انعکاس این عناصر در شعر معاصر، و شگردهای خاص هریک از شاعران در نوع استفاده از این عناصر از سوالات اصلی این تحقیق به شمار می‌رود. اوضاع خاص اقلیمی، گرایش های سیاسی و فضای خانواده، کاملاًدر ظهور کهن‌الگوها، نمادها و اساطیر مختلف موثر بوده و قالب شعر نو ظرف مناسب‌تری جهت ارائه‌ی این مفاهیم گردی ...

این رساله نگاهی است به اساطیر و الهه های متنوع درایران، بین النهرین، هند، مصر، یونان و روم و باورهای قومی پیرامون آنها. این ایزدبانوان، سمبل بسیاری از عناصر هستی از جمله زمین، زایندگی و رستنیها بوده که بیان چیستی، مفهوم و محتوای این نقشمایه از ایزدبانوها در گستره پیش از تاریخ و ارتباط آن با اسطوره‌های کهنتر و سیرتکاملی آنها و بررسی وجوه اشتراک و افتراق میان آنها درتمدنهای کهن مورد نظر نگارنده میباشد. فصل دوم و سوم شامل تعریف اساطیر و کارکرد و بررسی منشأ، خصوصیات و مولفه‌های ...

ساختار روایت‌های تحول شخصیت از این نظر که باز‌گو‌کننده‌ی تجربه‌ی شخصیت‌هایی است که یا چنین تغییری پیدا‌کرده‌اند،‌ یا چنین تجربه‌ای به آنها نسبت‌داده‌شده‌است،‌ به قصه نزدیک‌می‌شود. از طرف دیگر، از آنجا که یکی از مهم‌ترین هدف‌های آمدن چنین روایت‌هایی تأثیر‌گذاری بر مخاطب است، متن روایی به شگرد‌هایی رو‌می‌آورد، که ساختار روایت را به ساختار‌های مدرن روایت نزدیک‌می‌کند. شکل‌گیری این سنت‌ها در بستر سنت صوفیانه، گاه موجب‌می‌شود،‌ روایتگری از منطقی جدای از منطقی که در ساخت قصه‌ها یا ...

شخصیت‌ها و تیپ های اجتماعی در داستان‌های «صادق هدایت»، در عبور از پیچ و خم افکار و باورهای جامعه و به جا نهادن رد پایی بر رهگذر زمان، حامل تصاویر واقعی از رویدادهای و حوادثی هستند که ضمیر خودآگاه خالق اثر، در چهره عصر خود دیده و یا در انتظار ظهور آن، شخصیت‌ها و صحنه‌ و سایر عناصر داستانی را در قالب داستان چیده است. تاثیر و تأثر محیط و شخصیت، زاویه دید خاصی به هر داستان می بخشد و هر بار که داستان از نگاه دانای کل سنجیده می شود، دیدگاه فلسفی، روان‌شناختی، اجتماعی، فرهنگی و سی ...