عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی می باشد . مساله اشغال نظامی از پیامد های مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت از مقررات لاهه 1899 و 1907، کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی 1977 هم چنین حقوق بین الملل عرفی ، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسراییل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده است. نحوه برخورد اسراییل ...

اصل استقلال امضاءها یکی از اصول مهم حاکم بر اسناد تجارتی است. هر متعهد سند تجارتی صرف نظر از صحت و سقم تعهدات سایر امضاء کنندگان در مقابل دارنده‌ی سند تجارتی مسئول است. در حالی که مقررات خاصی در مورد این اصل در حقوق تجارت بین المللی و حقوق تجارت داخلی اکثر کشورهای دنیا پیش بینی شده، در حقوق تجارت ایران هیچگونه تصریحی بدان نشده واز این رو اختلاف نظرهایی را موجب شده است. هر چند ملاحظات عملی و احساس نیاز به وجود این اصل برخی محققین را بر انگیخته تا از بعضی مواد قانون تجارت مانند ...

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق ت ...

توسعه روزافزون تجارت بین الملل ،لزوم انجام معاملات میان تجار در سطح بین المللی،اهمیت گردش اسناد تجاری و مسئولیت ناشی از دست به دست شدن آنها ایجاب می نماید که قوانین و مقررات فراگیر و منطبق با زمان در مورد این اسناد به تصویب برسد لذا لزوم اصلاحات و تحول در این خصوص امری اجتناب ناپذیر خواهد بود و فعال شدن تجارت بین الملل را در پی خواهد داشت.در همین راستا کنوانسیون ژنو جهت جلوگیری از تداخل قوانین داخلی کشورها وبه منظور یکسان سازی مقررات اسناد تجاری در سطح بین المللی تشکیل گردید. ...

اسنادتجاری را به لحاظ آنکه شکل آنها دارای مقررات آمره می باشند، تعهدات تشریفاتی می نامند. تعهداتی که صادر کننده یا انتقال دهنده یا دارنده را موظف به انجام تشریفاتی نموده است. این پژوهش به دنبال یاف تن پاسخی مناسب به سوالات مطروحه در خصوص مفهوم الزامات شکلی و اثر و ضمانت اجرای عدم رعایت الزامات شکلی در ایادی بلافصل و ایدی بعدی بوده است. و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و استنتاج منطقی به مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کنوانسیون های ژنو و کنوانسیون انسیترال پردخاته است . نتایج ا ...

قانون تجارت ایران در خصوص امکان تکمیل یا تغییر مندرجات الزامی چک، سفته و برات ساکت است. در تألیفات حقوقدانان نیز در خصوص موضوع، بحثی مفصل انجام نگرفته است و نویسندگانی هم که به‌اجمال به طرح موضوع مبادرت نموده‌اند بسیاری از ابعاد و جوانب امر را به سکوت برگزار کرده‌اند. در این میان علیرغم اجمال در طرح مباحث در همان مقدار مطروحه نیز با اختلاف‌نظراتی مواجه هستیم. سکوت قانون تجارت و اجمال و اختلاف‌نظر حقوقدانان عرصه حقوق تجارت از یک‌سو مبتلابه بودن موضوع از سوی دیگر ما را بر آن دا ...

این پایان نامه با بررسی مقررات بشر دوستانه ای که در پروتکل های الحاقی 1977 به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو برای طرفین مخاصمات مسلحانه مقرر شده است، تکالیف بشردوستانه اشغالگران افغانستان ار تعیین می نماید. تکالیفی که اشغالگران یا همان نیروهای ناتو نسبت به غیرنظامیان با همان عموم مردم دارند و همینطور تکالیفی که نسبت به گروههای ویژه مانند زنان، کودکان، روزنامه نگاران و خبرنگاران، زندانیان غیرنظامی، مجرمین، مسدومین و بیماران دارند و از طرف دیگر به تکالیفی که طرفین مخاصمه نسبت ب سربا ...

براساس معاهدۀ ژنو مصوب 24 مه 1980؛"حمل ونقل مرکب بین المللی" یا همان "ترابری چند نوعی بین المللی کالاها"؛ عبارتست از جابجایی بدون وقفۀ کالا از نقطه ای واقع در یک کشور به نقطه ای واقع در کشور دیگر که توسط حداقل دو نوع وسیله حمل متفاوت وتحت یک "قرارداد حمل ونقل مرکب"ودر لوای بارنامه ای واحد به نام" بارنامه حمل مرکب" وتحت مسئولیت شخصی واحد که "عامل حمل ونقل مرکب" نا میده میشود،صورت می پذیرد وبا توجه به استفادۀ بهینه از امکانات انواع حمل ونقل در این روش از حمل ونیز با عنایت به و ...

اصل عدم توجه به ایرادات در همه نظام‌های حقوقی، از جایگاه ویژه‌ای در اسناد تجاری برخوردار است. مفهوم این اصل این است که متعهد سند تجاری نمی تواند در برابر دارنده با حسن نیت دفاعی را مطرح نماید که می‌توانست به آن ایراد، در روابط خود با دیگر متعهدین سند یا سایر افراد استناد کند. هدف از پیش بینی این اصل در اسناد تجاری، جایگزین شدن هر چه بیشتر این اسناد به جای پول است. الزامات اقتصادی و ضرورت‌های اجتماعی حکم می‌کند، همچنان که پذیرنده پول اطمینان دارد عدم صحت نقل و انتقالات پیشین آ ...