عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7688

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تضمین سلامت کیفی آب در نقطه ی مصرف منطبق با استانداردها و ضابطه های ملی، یکی از تعهدها و وظایف شرکت های آب و فاضلاب به عنوان متولی قانونی توزیع آب شهری و روستایی است. با استقرار و نهادینه ساختن واحدهای کنترل کیفی و توسعه ی شبکه ی آزمایشگاهی شرکت های آب و فاضلاب که تعداد آن ها در پایان سال 1380 به 248 واحد رسیده است؛ شاخص های سلامت کیفی آب شهری بهبود قابل ملاحظه یی یافت، به گونه یی که در مقطع زمانی یاد شده، مطلوبیت کلر باقی مانده ی آزاد در شبکه های آب شهری در 3/96 درصد و فقدان ...

کلیه سازمانها و واحدهای تولیدی به نحوی از کنترل‌های مالی برای ارزیابی فعالیتهای خود استفاده می‌کنند و هزینه‌های کیفیت (شامل هزینه‌های مرتبط با تولید، شناسایی و یا تعمیر محصولات فاقد انطباق) به عنوان یکی از مهمترین ابزار کنترل مالی در خدمت مدیریت سازمانها و واحدها قرار می‌گیرد. مطالب این پایان‌نامه نیز گامی در جهت تجزیه و تحلیل کنترل کیفیت و همچنین بررسی موارد زیر می‌باشد، الف - بررسی حالت زودگذر صف‌های مارکوفی ب - تعیین بهترین خطمشی بازرسی با توجه به هزینه‌های مربوطه پ - انتخ ...
نمایه ها:
تولید | 

کنترل کیفیت یک محصول در مرحله پایانی تولید از اهمیت خاصی در فرایند تولید برخوردار است. در کنترل پروفیل چرخ دنده ها بصورت متداول از روشهایی مانند ماشینهای اندازه گیری مختصات، روشهای تماسی سنتی و مقایسه گرهای نوری استفاده می گردد. تمامی این روشها وقت گیر و پر هزینه بوده و کنترل کیفیت تمام محصولات با این روش ها مقرون به صرفه نیست. در این مقاله در راستای کاهش زمان لازم برای کنترل کیفیت چرخ دنده ها و امکان پذیر کردن اتوماسییون فرایند کنترل کیفیت و دستیابی به هدف تولید بدون عیب و ...

پهنه بندی کیفیت آب رودخانه، از اولین و شاید مهمترین گامها در مدیریت کیفیت آب رودخانه به شمار می آید چرا که دید تحلیلگر را نسبت به روند و چگونگی تغییرات آلودگی نسبت به زمان، مکان و شرایط خاص روشن می سازد. در این راستا مسئله مهمی که وجود دارد تعیین معیاری منطقی و درست برای آلودگی است. در تعیین این معیار، پارامترهای مختلفی از کیفیت آب با توجه به نوع آلاینده ها و اهداف کنترل آن می توانند مشارکت داشته باشند. در نظرگرفتن توام همه این پارامترها برای تحلیل کیفیت آب یک رودخانه می توان ...

گاهی اوقات در کنترل کیفیت آماری، عملکرد فرایند یا کیفیت یک محصول به وسیله یک پروفایل که رابطه ای بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل می باشد، بررسی و کنترل می گردد. با وجود تحقیقات مفصل صورت گرفته در زمینه پایش پروفایل ها و ارائه رویکردهایی متنوع در فازهای 1 و 2، هیچ مطالعه ای در زمینه پیش بینی و بررسی وضعیت فرایند در موقعیت های آتی انجام نشده است. بنابراین، در این پایان نامه، با در نظر گرفتن پروفایل خطی شکسته برای فرایند یا مشخصه کیفی محصول، به دنبال پیش بینی وضعیت کنت ...

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر آموزش معنویت‌درمانی گروهی بر خودکارامدی و کیفیت خواب کارکنان درمانی بود. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل زنان شاغل در بخش درمان بیمارستان تأمین اجتماعی هشتگردبود و از میان آنها 30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه های خودکارامدی شررباضریب پایایی6 8/0 و کیفیت خواب پیتزبورگ با ضریب پایایی 83/0 را تکمیل کردند و س ...

کیفیت تصاویر دیجیتال در طی اعمالی نظیر انتقال، فشرده سازی، ذخیره سازی و پردازش های گوناگون دیگر تحت تاثیر قرار می گیرد. لذا در دسترس بودن الگوریتم های سنجش کیفیت تصویر در هر مرحله از پردازش امری ضروری به حساب می آید. این الگوریتم ها درای نقش بسزایی در زمینه های مختلف پردازش تصویر اعم از بهینه سازی سیستم های پردازش تصویر و نیز کنترل و تنظیم کیفیت تصویر بصورت پویا می باشند. بطور کلی الگوریتم های سنجش کیفیت تصاویر به دو دسته الگوریتم های ذهنی و الگوریتم های عینی طبقه بندی می ش ...

رشد روزافزون جمعیت وافزایش تقاضا برای آب و غذا در اکثر نقاط جهان، لزوم استفاده بهینه از منابع آبی را جهت افزایش تولیدات کشاورزی و جلوگیری از خسارات وارده به گیاه و خاک طی آبیاری، دو چندان نموده است. از این رو استانداردها و شاخص های گوناگونی برای طبقه بندی آب آبیاری جهت ارزیابی عناصر فیزیکی و شیمیایی موجود در آب آبیاری، در سطح جهان مطرح شده است. در این مقاله، کیفیت آب رودخانه کارون در بازه ملاثانی – اهواز جهت استفاده در بخش کشاورزی توسط پنج شاخص ویلکاکس، سازمان خواربار و کشاور ...

هدف از انجام این پروژه، انتخاب کنترل‌کننده موازی گسترده برای کنترل ربات با درجه آزادی بالا، طراحی آن با استفاده از روشهای مختلف ، مقایسه این روشها با هم و با یک کنترل‌کننده مدل - مبنای معمول مانند کنترل‌کننده خطی‌سازی با فیدبک است . استفاده از کنترل‌کننده‌های موازی گسترده برای کنترل رباتها از اوایل دهه حاضر میلادی رواج یافته، اما کاربرد آنها به رباتهای با حداکثر دو درجه آزادی محدود شده است . ضمن اینکه در اکثریت قریب به اتفاق آنها از شبکه‌های عصبی MLP با روش یادگیری پس انتشار ...
نمایه ها:
ربات | 
طراحی | 
کنترل |