عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
مطالعه و بررسی وضعیت گونه‌های حائز اهمیت جانوری و گیاهی استان، بالاخص گونه‌های نادر، پراکنش وضعیت کمی و کیفی زیستگاه عوامل تهدید و تجدیدکننده نسل، تاثیرات توسعه‌های فیزیکی درباره محدوده زیستگاه‌ها، همچنین بررسی کمی و کیفی وضعیت آبزیان و زیستگاه‌های آبی آنها، بررسی روش‌های مدیریت صحیح و بهره‌وری معقول از محیط آبی مورد مطالعه، عوامل تهیه‌کننده و نحوه کنترل آنها و در پایان مطالعه وضعیت زیستی گونه‌های آسیب‌رسان، عوامل محدودکننده و علل تراکم آنان و نحوه کنترل بیولوژیکی، ف ...

کشتارگاه ها باید دور از شهرها و مناطق مسکونی احداث گردند و پس مانده های لاشه ها باید در شرایط بهداشتی و تحت کنترل معدوم و ضدعفونی گردند. براساس آخرین زارش WHO، بیش از 800 بیماری با منشاء دام و یا فراورده های دامی به انسان منتقل می ود، بنابراین باید همکاری نزدیکی بین سازمان های بهداشت اسانی و بهداشت دامی برقرار گردد تا بیماریهای انسان و دام تحت کنترل درآیند. بطور کلی دامهایی که به کشتارگاه روانه می گردند دو گروه را شامل می شوند، الف- دامهای بیمار کشتاری 1-دامهایی که به تشخیص د ...

چکیده ندارد.

نتیجه آزمایش ترموتراپی با دو نوبت آماربرداری نشان داد که بجز بر روی شاهد ترموتراپی نشده که هر کدام از تکرارهای آن بین 17 تا 20 شلاق سیاهکی مشاهده شد در بقیه تیمارها اثری از بیماری مشاده نگردید که این خود بیانگر تاثیر تمامی درجه‌حرارتها و زمانها مورد استفاده در ترموتراپی بوده است . با توجه به اثر این تیمارها بر روی جوانه‌زنی نیشکر تیمار شماره 25 بر بقیه تیمارها ارجحیت نشان داد. آزمایش اثر سموم شیمیائی نیز در مزرعه با استفاده از پنج قارچکش بنومیل ، کاربوکسین تیرام تکتو- بیم و ت ...

در اجرای قسمت اول طرح که از استفاده از روش ترموتراپی در معالجه قلمه‌های بیمار بود با استفاده از یک دستگاه بن ماری بسیار دقیق پنج درجه حرارت 50، 51، 52، 53، 54 درجه سانتیگراد و پنج مدت زمان 15، 30، 45، 45، 60، 75 دقیقه در یک طرح بلوکهای کاملا تصادفی در هفت‌تپه در زمین پیاده شد نتیجه کار پس از ظهور شلاقهای سیاهکی در بهار سال 1371 مشخص خواهد شد. ...

چکیده ندارد.