عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت روز افزون ربات‌ها در زندگی امروز، نیاز به ربات‌های کم حجم و سبک‌تر با سرعت، دقت و توان بالاتر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. از آنجا که دیگر ربات‌های صلب و سنگین کارایی خود را برای برآوردن چنین نیاز‌هایی از دست داده اند، برای برآوردن این نیاز‌‌ها به کارگیری سیستم انتقال قدرت جدید برای ایجاد گشتاور زیاد در سرعت‌های کم در ربات‌ها امری اجتناب ناپذیر است. عمده ترین منشا ایجاد انعطاف پذیری استفاده از هارمونیک درایو در سیستم انتقال قدرت می-باشد. انعطاف پذیری مف ...