عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در زمینه بیولوژی آفت با توجه به یک نسلی بودن آفت ، با استفاده از تله‌های جلب‌کننده اختصاصی اوج پرواز آفت در هر دو نقطه که مشخص گردید، طول دوره پرواز تیز 3 تا 4 هفته تعیین شد. از نظر روشهای مبارزه، عملیات در برخی تیمارها از پائیز گذشته شروع شده (تیمار شخم پائیزه) و در بقیه تیمارها نیز در زمان مناسب خود انجام خواهد شد سپس ارزیابی تیمارهای آزمایشی انجام خواهد گردید. ...

چکیده ندارد.

در اوائل پاییز نشانه های کاشته شده در تابستان در منطقه سردسیری بردسیر به ارزوئیه منتقل و در قابل طرح اسپیلت اسپیلت پلات کاشت گردید. در این طرح سه تیمار ( سم دیه زینون یک در هزار در دو سطح بدون سم و دارای سم، تله های چسبی در سطح زرد- آبی و بدون تله و وجین کامل و وجین عرف) در چهار تکرار اعمال گردید و نمونه برداریها بفواصل 15-10 روز یک بار از طریق انتخاب ده بوته در هر کرت فرعی که بوسیله ضربه یکنواخت تعداد تریپس آنها جمع آوری و شمارش شده انجام گردید و نتایج در پایان فصل زمستان که ...

این طرح بعلت عدم امکانات موجود در سال 78 بطور کامل اجرا نگردیده و در سال 79 با تامین لوازم و امکانات به اجرا در خواهد آمد. البته نمونه برداری از انبارهای نگهداری انجیر در منطقه استهبان بعمل آمده و مراحل اولیه شناسایی آفات انجام گرفته است. ...

آزمایشی جهت تعیین مناسبترین روش برداشت، خشک کردن، ضدعفونی و انبارداری محصول انجیر خشک در سال گذشته در شهرستان استهبان انجام شد. هدف از این آزمایش حفظ کیفیت، کاهش آلودگی به عوامل میکروبی و جلوگیری از خسارت به محصول توسط مهمترین شب پره های آفت انباری این محصول (‏‎Plodia interpuntella, Ephestia figulilella‎‏) بود. نتایج آزمایش پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص خواهد شد. ...