عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برطبق بررسیهای بعمل آمده ثابت شده است که سوسک در باغاتی که نخلها متراکم کاشته شده و زیرنخلها به محصولات دیگر از قبیل سبزیجات و غیره که نیاز به آبیاری بیشتر دارند گسترش داشته و به آلودگیهای جدید در چنین مناطقی برخورد شده است وجود رطوبت و نخلهای مضافتی جوان مهمترین عامل جذب سوسکها محسوب می‌گردد مگر در مواقعیکه آلودگی از طریق تنه‌جوش و یا احتمالا" پاجوش از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل گردد.نتایج ردیابیهای حفظ نباتات نشان می‌دهد میزان آلودگی سیر صعودی ندارد ، دشمنان طبیعی از جمله ...

در این طرح یک دستگاه کنترل آتمسفر که قادر به اندازه‌گیری و ایجاد درصدهای مختلفی از گازهای اکسیژن (O2)، دی‌اکسید کربن (CO2) و نیتروژن (N2) تحت دما و رطوبت نسبی، دبی حجمی مختلف بود طراحی و ساخته شد. اجزا اصلی تشکیل‌دهنده دستگاه شامل: سیلندرهای گاز N2, CO2, O2، دستگاه اندازه‌گیری جریان حجمی گاز، دستگاه گاز مخلوطکن، واحد کنترل دما، واحد مرطوب‌سازی گاز اتمسفرهای ایجاد شده، محفظه گازدهی و محفظه نگهداری حشرات بود. سپس حشرات بالغ انباری شیشه آرد (Tribolium Confusum) و سوسک چهار نقطه‌ ...

از شروع فصل برداشت در سال جاری تلاش گردید که کلنی آزمایشگاهی گونه E.Figulilella مهمترین عامل ایجاد خسارت در محصول انجیر استان در مرکز کشاورزی فارس مستقر گردد. به همین منظور حشره شکار گردیده در شرایط اتاق با درجه حرارت 28+-2 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 70 تا 60 درصد و 8D: 16L در داخل قفس تخم‌ریزی صورت گرفته تخم‌های بدست آمده تا هنگام خروج لاروهای سن 1 در داخل لوله آزمایش نگهداری و نسبت به آلوده‌سازی انجیرهای تازه برداشت (به صورت آلوده‌سازی هر میوه انجیر در داخل یک قوطی فیلم عکا ...

در استانهای تهران، همدان، زنجان در مدت اجرای طرح بررسی خشکیدگی مزارع سیب‌زمینی و پلاسیدگی غده در اثر قارچ Colletotrichum coccodes (حسان، کریمی 1369-1371) جداسازی و شناسایی ایزوله‌ها به اهمیت بیماری خال سیاه سیب‌زمینی با عامل Colletotrichum coccodes در مزارع سیب‌زمینی به خصوص از زمان گلدهی و بعد روشن شد. در طرح تنظیم شده تحت عنوان روش‌های غیرشیمیائی پیشگیری بیماری خال سیاه سیب‌زمینی امکان استفاده از آنتاگونیست‌های مناسب علیه قارچ عامل بیماری و همچنین روشهای زراعی پیشگیری نظیر ...

چکیده ندارد.

دراین طرح با انجام بررسیهای مختلف علل پیدایش آفت در سراوان تا حدودی روشن شده، نحوه انتقال آفت از نقاط آلوده به سایر نقاط تحت بررسی قرار گرفته و عوامل موثر در جلب حشره از قبیل بافت پلیمر چوبی نخل (پنیر نخل) نور، فرمون جنسی و غیره طی آزمایشات مختلف تعیین میگردد و این مورد مشخص گردیده که بوی مغز تنه درختان خرما موجب جلب آفت می‌شود و به این اساس تله‌های تنه‌ای بکاربرده می‌شوند. زایچه‌ای که از سطح مقطع این تله‌ها پراکنده می‌گردد. آفت را جلب کرده و از محل زخم اقدام به تخمریزی در دا ...

شب‌پره مدیترانه‌ای آردEphestia kuehniella Zeller. یکی از آفات مهم فرآورده‌های انباری به ویژه آرد می‌باشد. استفاده مکرر از سموم شیمیایی توسعه مقاومت به آفت‌کش‌ها، اثرات نامطلوب بر موجودات غیر هدف و آلودگی‌های زیست محیطی را به همراه داشته است. در سال‌های اخیر ترکیبات گیاهی، به علت کم خطر بودن برای انسان و پستانداران، تجزیه سریع و خطرات به مراتب کمتر زیست محیطی، توجه خاصی را به عنوان جایگزین آفت‌کش‌های شیمیایی به خود جلب کرده‌اند.در این پژوهش سمیت پودرهای آویشن شیرازی Zataria ...

تیمار‌های مورد بررسی شامل: وجین تمام فصل، عدم وجین، علف‌کش خاک مصرف تریفلورالین مطابق میزان توصیه شده (2 لیتر در هکتار)، محلول‌پاشی برگی با غلظت 50 درصد عصاره کاه و کلش گندم، محلول‌پاشی برگی با غلظت 100 درصد عصاره کاه و کلش گندم، کاربرد بقایای گندم به صورت مخلوط با خاک به میزان 2 تن در هکتار، کاربرد بقایای گندم به صورت مخلوط با خاک به میزان 4 تن در هکتار، کاربرد بقایای گندم به صورت مخلوط با خاک به میزان 8 تن در هکتار، محلول‌پاشی برگی با غلظت 50 درصد عصاره کاه و کلش جو، محلول‌ ...