عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 387

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی تکوین شیوه‌های کنترل غیرشیمیایی مبتنی بر اصول مدیریت تلفیقی آفات و ترغیب و تشویق امر کنترل بیولوژیکی طبیعی و کاهش مصارف سموم مورد نظر و در نتیجه تقلیل هزینه‌های تیمارهای شیمیائی و حفظ کیفی زیست محیطی‌های مربوطه و بالاخره ارائه یک شیوه کنترل موثر سهل و ساده از ضروریات امر می‌باشد در این مطالعه امکان کنترل آفت با استفاده از روش شیمیائی و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است . مقایسه میانگین تیمارها با شاهد اختلاف معنی‌داری را نشان داد که حاکی از موثر بودن هر دو تیمار بود. لک ...

بمنظور بررسی تاثیر روشهای خاک ورزی و کنترل علفهای هرز بر تراکم؛ تنوع علفهای هرز و عملکرد ذرت رقم سنگل کراس 707 آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی خرد شده ((Split-Plot با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی به اجرا درآمد . عامل اصلی خاک ورزی شامل دو سطح خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در عمق 25 سانتیمتری؛ گاوآهن قلمی در همان عمق و عامل فرعی شامل شیوه های مختلف کنترل علفهای هرز در چهار سطح بصورت: 1- شیمیایی (مخلوط علف کش های آترازین و آلاکلر بصورت پیش رویشی و ‏‎2/4-D‎‏ بصورت پس رویشی ...

اهمیت پرورش زنبور عسل به لحاظ نقش مهم آن در گرده‌افشانی محصولات کشاورزی و استفاده از فرآورده‌های باارزش آن از دیرباز مورد توجه انسان قرار داشته است از طرفی امروزه به جراءت می‌توان گفت که کنه واروآ مهمترین عامل محدودکننده توسعه این صنعت بشمار می‌آید، بطوری که در اغلب کشورها از جمله کشور ما در سالهای اول آلودگی به علت عدم شناخت ، تلفات شدیدی به صنعت زنبورداری وارد گردیده است ولی در سالهای بعد با کاربرد سموم شیمیایی مشکل کنه واروآ بطور نسبی رفع گردید، اما اگر حتی یکسال با آن مبا ...

پیشرفت صنعت و وجود کارخانه‌های صنعتی در نزدیکی شهرها همراه با جاذبه‌هایی مانند وجود امکانات رفاهی و بهداشت موجب افزایش جمعیت در شهرها همراه با ازدیاد آپارتمان گردیده است .بنابراین ایجاد فضای سبز در شهرها ضروری بنظر می‌رسد،به همین دلیل متخصصین فضای سبز توصیه می‌نمایند که در شهرهای بزرگ سطح فضای سبز به حد استاندارد 5 تا 30 مترمربع بازاء هرنفر درنظر گرفته شده ،باتوجه به اهمیت فضای سبز در حفظ محیط زیست و انسان ، لذا هرگونه کمک به رشد و توسعه و حفظ و حمایت آن به شیوه‌های علمی در ح ...

نماتد مولد زخم ریشه گیلاس در نمونه برداریهایی که در سال 1374 و 1375 در نمونه برداریهایی که از خاک و ریشه درختان گیلاس در خصوص عارضه خشکیدگی باغات میوه کشت و صنعت و دامپروری مغان بعمل آمد جدا گردید. جهت کنترل نماتد طرح بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار شاهد سموم (نماکور 100 و 200 گرم، راگبی 100 و 200 گرم) بهمراه شاهد در 6 تکرار اجرا گردید. مقادیر مختلف سموم در دو نوبت (1- اواخر اسفند 2- بعد از برداشت محصول) پای سایه انداز درخت مصرف گردید و بعد از مصرف آبیاری شدند. نتایج حاصل از آ ...

علفکش بنزوئیل پروپ اتیل به میزان 5 لیتر در هکتار در ردیف شاهد وجین دستی در کنترل جو دره موثر است. علفکشهای کلودیناپ و فنوکساپروپ. پی. اتیل در کلاس شاهد بدون وجین قرار گرفت. ...

کنترل ناقلین بیماریهای ویروسی سیب زمینی از اهمیت خاصی در کاهش این بیماریها و اپیدمی آنها دارد . در سالهای اخیربدلیل شرایط آب و هوائی کشور، جمعیت حشرات ناقل بیماریهای ویروسی مهم سیب زمینی در اوایل فصل افزایش یافته و منجربه وقوع آلودگیهای اولیه در حد وسیع می شود . از اینرو در این طرح تاثیر غده های سیب زمینی بذری بوسیله حشره کش های جذبی از ریشه و غده درکاهش جمیع ناقلین در ابتداء فصل، مورد ارزیابی قرار می گیرد . در حشره کش جدید جذبی در ریشه شامل گاچو و کروزر و نیز حشره کش لاروتین ...

کشتارگاه ها باید دور از شهرها و مناطق مسکونی احداث گردند و پس مانده های لاشه ها باید در شرایط بهداشتی و تحت کنترل معدوم و ضدعفونی گردند. براساس آخرین زارش WHO، بیش از 800 بیماری با منشاء دام و یا فراورده های دامی به انسان منتقل می ود، بنابراین باید همکاری نزدیکی بین سازمان های بهداشت اسانی و بهداشت دامی برقرار گردد تا بیماریهای انسان و دام تحت کنترل درآیند. بطور کلی دامهایی که به کشتارگاه روانه می گردند دو گروه را شامل می شوند، الف- دامهای بیمار کشتاری 1-دامهایی که به تشخیص د ...

کشت مزارع آزمایشی در محل اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و همچنین منطقه ویلکیج (کانون مهم آلودگی منطقه) انجام گردیده ولی به دلیل عدم فراهم شدن شرایط محیطی مناسب جهت شیوع بیماری امکان اجرای طرح مقدور نشد. ...