عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به طور کلی امروزه نقش کنه های شکارگر در کنترل بسیاری از آفات کشاورزی و استفاده از این عوامل در برنامه مدیریت تلفیقی آفات ‏‎(IPM)‎‏ جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و با شناخت گونه های جدید کنه های شکارگر ، حفظ گونه های منطقه ای شناخته شده و احیانا هاسازی و تولید انبوه این کنه ها چارچوب برنامه حفظ نباتات زراعی شکل جدیدتر و موثرتری به خود گرفته است به عنوان مثال می توان از گونه های مختلف کنه های خانواده ‏‎Phytoseiidae‎‏ در کنترل آفاتی نظیر کنه های گیاهی ،‌تریپس ها ،‌مگس های سفید و ...

این طرح با مصرف ارزیابی و انتخاب بهترین روش کنترل زراعی، شیمیایی و تلفیقی جهت مبارزه با آفات سرخرطومی تخمدان شبدر برسیم در منطقه شمال خوزستان در سال 80-79 اجرا گردید. بدین منظور میزان کنترل این آفت توسط 9 تیمار آزمایش (شامل تیمارهای شیمیایی و زراعی) در قالب یک طرح اسپلیت پلات با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای مبارزه شیمیایی شامل دو نوع حشره کش اکامت و دورسبان و شاهد بدون شیمیایی در کرتهای افقی و فاکتورهای زراعی یا زمانهای چین برداری دوم شامل چین برداری در تاریخ های ...

بمنظور بررسی روشهای کنترل بیماری شوره سیاه غده و شانکر ریزوکتونیایی ساقه سیب زمینی (Rhizoctonia solani) اقدام به بازدید مزارع مختلف سیب زمینی در استانهای محل اجرای طرح در مراحل مختلف کاشت، طول دوره زراعی، برداشت و طول دوره انباری گردید. ساقه های واجد علائم بیماری شانکر ریزوکتونیایی و نیز غده هایی که واجد اسکلوتهای عامل بیماری بودند جمع آوری و نسبت به جداسازی، خالص سازی و تعیین ویرولانس جدایه ها اقدام گردید. تعیین و شناسایی گروههای هم دهانی با کشت متقابل انجام گردید. تعیین اثر ...

گندم از محصولات کشاورزی استراتژیک بوده و کرمانشاه نیز یکی از استانهای مهم تولید گندم کشور می‌باشد. شپشک غول‌آسای ریشه گندم یکی از آفات مهم گندمهای دیم در مناطق غرب کشور می‌باشد و خسارت این آفت در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است . این آفت در مناطق آلوده باعث 5ˆ1 کاهش محصول (کاه و دانه) شده و از طرفی نه تنها در کرمانشاه بلکه در ایران هیچگونه مطالعاتی در زمینه مبارزه با این آفت صورت نگرفته و چون مبارزه زراعی مقرون به صرفه‌ترین روش مبارزه با آفات زراعی است ، بنظر می‌رسد کنتر ...

در این تحقیق سه رقم جو (ریحانه - C 63 - لیکنی 527) و روش (سرچر و ماده تنظیم‌کننده رشد) و با استفاده از طرح آماری کرتهای خرد شده در دو منطقه و 4 تکرار اجراء شد ارقام در کرتهای اصلی و روش در کرتهای فرعی بررسی گردید نتایج عملکرد دانه بشرح زیر می‌باشد: - بدون در نظر گرفتن عامل روشهای مختلف زراعی و شیمیائی برای کاهش خسارت ورس در جو در هر سه رقم در یک حد عملکرد داشته‌اند و تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌ها مشاهده نشد. - بدون در نظر گرفتن رقم با مصرف ماده تنظیم‌کننده رشد میانگین عملکرد ...

با توجه به اهداف طرح نمونه‌برداریها در سه مزرعه مختلف به روش زراعی، مبارزه بیولوژیک و شیمیائی و به ترتیب در موسسه تحقیقات برنج، روستای آبکنار انزلی و ایستگاه خاکشناسی (رشت ) انجام گرفت . در این بررسی با نصب سه تله نوری در هر منطقه نوسات کرم ساقه‌خوار برنج و دشمنان طبیعی آن شمارش در فرم مخصوص ثبت می‌گردید. نتیجه نشان می‌دهد که روند تغییرات جمعیت کرم ساقه‌خوار برنج در مبارزه شیمیائی از روند تغییرات مبارزه‌های زراعی و بیولوژیک بیشتر بوده است . ضمنا" دشمنان طبیعی جمع‌آوری شده در ...

کرم ساقه خوار برنج که از سال 1351 بعنوان یکی از آفات کلیدی در اکوسیستم مزارع شالیزار شمال کشور حضور پیدا کرد همواره از هوا و زمین علیه آن سموم مختلفی با طیف وسیع مصرف شد این عامل موجب گردید که محیط زیست شدیداً به آلاینده آلوده شوند و حلقه زنجیره غذایی بشکند و تعدیل و توقف و تغییر در تراکم جمعیت و تنوع آن و حتی در بعضی از موارد انقراض نسل تعدادی از فونهای حساس موجود در اکوسیستم منطقه بوجود آید. بنابراین با اجرای روشهای غیر شیمیائی (استفاده از مواد بیوکنترل و مبارزه زراعی) در م ...

جوندگان گروه مهمی از آفات به شمار می روند که در بسیاری از مزارع و باغات، خسارت سنگینی وارد می سازند. محصولات چند ساله مانند یونجه بدلیل انجام عملیاتهای کشاورزی مانند شخم، دیسک و ... و مناسب بودن بستر تغذیه برای گونه هایی از جوندگان همواره کانونهای تجمع محسوب می گردد. این تحقیق با هدف مطالعه دینامیک جمعیت و مقایسه روشهای کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی گونه های خسارتزا و نیز بررسی کارآیی و توجیه پذیری اقتصادی روشهای کنترل و در نهایت تهیه برنامه مدیریت کنترل تلفیقی جوندگان مضر در م ...

با توجه به گسترش درخت چریش در مناطق جنوبی کشور و وجود ماده موثره حشره‌کش در اجزاء آن به میزان مطلوب ، از طرفی سوابق آزمایشات تاثیر عصاره ساده آبی و سه ترکیب فرموله شده تجارتی چریش در مقایسه با سموم حشره‌کش متداول، در کنترل آفات مهم در شرایط مزرعه در زراعتهای برنج چغندرقند، پنبه، سویا، سیب‌زمینی، یونجه و کلم در مناطق اجرای طرح مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. آزمایشات به روش طرح آماری با استفاده از بلوکهای کامل تصادفی در 5 تیمار + شاهد، در چهار تکرار انجام خواهد شد. خلاصه ...