عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح پژوهشی آنالوگ کامپیوتر: آنالوگ کامپیوتریک وسیله‌ای می‌باشد که در آزمایشگاههای کنترل در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای آموزش و شبیه‌سازی پروسه‌ها و کنترلرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصولا در شبیه‌سازی سیستم‌های پیوسته - زمانی و حل معادلات دیفرانسیلی خطی با ضرایب ثابت بکار گرفته می‌شود و همچنین کاربرد آن در آزمایشگاههای کنترل خطی حس می‌گردد. در ارتباط با این طرح مدارهای چاپی و پرده‌ای مربوطه برای تقویت کننده‌ها و انتگرال‌گیریها و مقایسه کننده‌ها و ضرب کننده‌ها ...

برای حل مسائل کنترل، راههای گوناگون وجود دارد. در این پروژه، یکی از این راهها که استفاده از کامپیوتر آنالوگ برای حل معادله دیفرانسیل حرکت سیستم‌های کنترل است ، معرفی خواهد گردید. در این روش باتوجه به قوانین فیزیکی حاکم بر هر سیستم، ابتدا مدل ریاضی مناسبی برای آن پیشنهاد شده، سپس معادله مشخصه آن نوشته میگردد، و سرانجام این معادله توسط کامپیوتر آنالوگ حل میشود. در بخش اول این پروژه، طریقه تبدیل معادلات دیفرانسیل خطی بصورت قابل حل توسط کامپیوتر آنالوگ ارائه، و المانهای بکار رفته ...

در بسیاری از فرآیندهای صنعتی امکان مدلسازی مستقیم ریاضی بر اساس قوانین فیزیکی وجود ندارد . چرا که این فرایندها ممکن است گسسته ، تصادفی ، غیر خطی ، متغیر با زمان و یا نامعین باشند. یکی از روشهای مناسب برای مدلسای این قبیل سیستمها روش مدلسازی فازی می باشد. این روش حتی در مواقعی که مدل ریاضی سیستم در اختیار است می تواند مفید واقع شود. ...

در این پروژه حرکت دوپائی به صورت یک سیستم 5 درجه آزادی مدل شده است و با اعمال روشهای کنترلی متفاوت رفتار دینامیکی آن بررسی گردیده است . ابتدا به تعاریف مربوطه و کاربردهای ناشی از تحقیقات در این زمینه و کارهایی که تاکنون انجام شده اشاره میگردد. از آنجا که حرکت انتقالی موثر در قدم‌زدن در صفحه قائم صورت می‌گیرد و درجات آزادی موثر در این حرکت بسیار کمتر از درجات آزادی موجود در اسکلت بدن می‌باشد، مدل 5 درجه آزادی حرکت دوپائی آنگونه انتخاب شده است که هم بتوان معادلات دینامیکی را بر ...
نمایه ها:
پا | 
حرکت | 

هدف از اجرا، طرح آنالوگ کامپیوتر ایجاد امکان برای سیستمهای خطی پیوسته زمان با تک ورودی و تک خروجی و یا چند ورودی و چند خروجی می‌باشد در ضمن از این سیستم‌ها جهت طراحی سیستم‌های کنترل کننده پروسه نیز می‌توان استفاده کرد. امکان شبیه‌سازی پروسه و کنترل کننده آن با توجه به تداد ماجولها وجود دارد. با توجه به وجود قطعات و ماجولهای غیرخطی در این مجموعه می‌توان پروسه‌ها و کنترل کننده‌های غیرخطی را نیز شبیه‌سازی و طراحی نمود. کاربرد آن در آزمایشگاههای کنترل خطی و کنترل پیشرفته دانشگاهه ...

چکیده ندارد.

هدف از تحقیقات همجوشی، تولید نیروگاه هسته‌ای که از لحاظ اقتصادی و محیطی مناسب باشد. مسئله‌ی تولید انرژی همجوشی، ساخت دستگاهی است که بتواند سوخت را تا دمای کافی گرم کرده و سپس آن را برای مدت زمان طولانی نگه دارد، به طوری که بتواند انرژی بیشتری از طریق واکنش‌های همجوشی با گرم کردن سوخت تولید کند. اما یکی از مسائل مهم در راکتورهای همجوشی هسته ای آینده، وجود ناپایداری گرمایی ذاتی در راکتورهای گرما هسته‌ای مانند توکامک می‌باشد. در این کار تحقیقاتی، دو موضوع در رابطه با این نوع راک ...