عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه به منظور تامین نیاز غذایی جمعیت رو به رشد، افزایش عملکرد محصولات زراعی در واحد سطح چشمگیر بوده است افزایش عملکرد به دنبال استفاده بیش از حد از کودها و سموم شیمیایی حاصل میشود، غافل از اینکه مصرف این مواد شیمیایی تبعات زیادی را برای بشر و محیط زیست به دنبال دارد، بر این اساس در این مقاله سعی بر آن شد تا یکی از روش های کنترل تلفیقی آفات، یعنی کنترل بیولوژیکی(مهار زیست)( مورد ارزیابی قرارگیرد . روش کنترل بیولوژیکی با بکار گیری عوامل زنده مفید علیه موجود زنده زیان آور(آفات ...

پس از سه سال مطالعه و تحقیق نتایج زیر بدست آمده. -1 اختلاط ملاس چقندرقند به محلول سمی در موقع سمپاشی باعث افزایش کارآیی سموم و بالطبع کاهش خسارات مگس خربزه می‌گردد. -2 با توجه به تاثیر ملاس چقندرقند در افزایش کارآیی سموم برای کنترل مگس خربزه و کاهش خسارات ناشی از آن در قالب مبارزه تلفیقی 3 نوبت سمپاشی همراه با ملاس چقندرقند (بجای 10 الی 15 بار سمپاشی زارعین در حال حاضر) از ابتدای ظهور گلهای ماده توصیه می‌گردد. -3 بجای سموم الطیف میتوان وسیع‌الطیف میتوان از سموم ملایم و کم خطر ...

در سال 1380 محلهای مناسب اجرای طرح انتخاب و تابلو نصب گردید. بر اساس روش تحقیق در قطعاتی که نیاز به جمع آوری بادامهای آلوده بود. جمع آوری صورت گرفت و درختان مورد آزمایش پلاک گذاری شدند. مناطق مورد آزمایش در منشاد، صادق آباد، بنادکو انتخاب شدند. در بهمن ماه 80 تعداد 4 قفس توری شامل 500 عدد بادام آلوده در محلهای مناسب مستقر و با بررسی روزانه آنها، تعداد خروج زنبورها ثبت و تا زمان دقیق پیک پرواز جهت انجام آزمایشات سموم مشخص گردد. پس از تعیین زمان مناسب سمپاشی انجام گردید. همچنین ...

به دلیل عدم آلودگی سال 78 مزارع پنبه شهرستان درگز میزان آفت به حدی نرسید که مبارزه علیه آن انجام شود. ...

پاخوره در اثر قارچ: Gaeumannomyces graminis (sacc) Arx & D. oliver vartritici walker بوجود آمده و یکی از بیماریهای مهم طوقه و ریشه گندم در اغلب مناطق گندم خیز جهان است. این بیماری در مازندران شایع بوده. میزان آلودگی و خسارت محصول در بعضی از مزارع چشمگیر میباشد. جهت اجرای طرح همانند سال گذشته در سال زراعی 80-79 نیز نمونه های خاک و گیاه از مزارع تهیه و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی 43 جدایه باکتری و 20 جدایه قارچ بدست آمده که در ارزیابی مقدماتی 15 جدایه باک ...

چکیده ندارد.

ابریشم‌باف ناجور، L.) Lymantria dispar)، یکی از مهمترین آفت درختان جنگلی در سراسر دنیا است. این تحقیق با هدف بررسی مقایسه کنترل فرومونی و تلفیقی روی شدت و توزیع مکانی ابریشم‌باف ناجور در سال 1386 در پارک جنگلی دلند صورت گرفت. برای بررسی اثر روش‌های کنترل، در مهار جمعیت ابریشم‌باف ناجور، منطقه مورد مطالعه به دو بخش تقسیم گردید. در بخش غربی پارک، تمام مشخصات مربوط به دستجات تخم ثبت شد و دسته‌های تخم مستقر روی تنه درختان به روش مکانیکی نابود گردیدند. همزمان در بخش شرقی پارک، مشخ ...

چکیده ندارد.

گل جالیز به عنوان یکی از پارازیت های گیاهی و خطر ساز، سالانه خسارات قابل توجهی به مزارع گوجه فرنگی و بسیاری از گیاهان زراعی و سبزی و صیفی در استان بوشهر وارد می سازد. مبارزه شیمیایی با این انگل، آنچنان که در مورد سایر علف های هرز کارساز است، برای کنترل گل جالیز موثر نیست و کشاورزان به علت خسارات سنگین این پارازیت، گاهی سال ها به ناچار مزرعه آلوده به این انگل را رها می نمایند. در کشورهای حوزه مدیترانه و ایران، روش های کنترل نسبی این گیاه انگل شامل کنترل بیولوژیک با استفاده از ...