عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مقاله در زمینه روش برخورد با بیماران مبتلا به آنافیلاکسی است. واکنش های آنافیلاکسی یا شبه آنافیلاکسی در واقع پاسخ های نامطلوب ایمنی هستند که با ایجاد ادم، احتقان شدید راه های هوایی و افزایش قطر عروق سبب کلاپس قلبی و یا آسفیکسی می شوند. شناخت مکانیسم های ایمنی شناختی و همه گیری شناسی بیماری از یک طرف و نحوه سامان دهی و درمان آن از طرف دیگر موضوعات مورد بحث در این مقاله هستند. ...

با عنایت به آنچه در بخشهای مندرج در این رساله مورد بحث مختصر قرار گرفت رعایت مطالب مندرج در زیر ضروری است: الف) شناسایی علائم بالینی و عوارض شوکها جهت پیشگیری و نیز معالجه بیمار در صورت بروز حالات شوک در مرحله پیشگیری تحقیق از بیمار و راهنمایی وی ضرورت مطلق دارد یعنی باید: 1- چنانچه بیماری سابقه ای در زمینه حساسیت آلرژیکی به داروها قبلا بروز داده است باید چگونگی امروز واکنش متعاقب تزریق داروها بخصوص داروهای بی حسی بصورت دقیق و با کنجکاوی استعلام و تحقیق شود. 2- چنانچه پرونده ...

زمانی که آنتی ژنی وارد بدن شود، در برابر آن دو نوع پاسخ ایجاد میشود: 1- پاسخ سلولی با ایجاد سلولهای حساس شده که به طور اختصاصی آنتی ژنی را شناسایی نموده و در برابر آ» واکنش نشان میدهد. 2- پاسخ هومورال، با ساختن آنتی کرهایی که به آنتی ژن مربوطه متصل میشود و مجموعه ایجاد میکند. اکثراً پاسخ ایمنی مفید می باشد و برای حفظ حیات و دفاع در مقابل عوامل خارجی مفید و ضروری است. به طوریکه در کسانیکه دستگاه ایمنی آنان نارساییهای مادرزادی دارند، ابتلا به بیماری ها و مرگ و میر بیشتر است ولی ...

آلرژی مبحثی گسترده وسرشار از ویژگیهای جالب و استثنایی در دانش ایمونولوژی می‌باشد دربین مباحث آلرژی، آلرژی غذائی از جایگاه خاص خود برخوردار بوده وبه واسطه اینکه باتغذیه انسان مرتبط است .مشکلات خاصی راایجاد نموده است . آلرژنها:آنتی ژنها ازمنابع گوناگون محیطی می‌باشند که بطرق مختلف باانسان تماس یافته وایجاد واکنش می‌نمایند،آلرژنهای غذایی عمدتا از راه خوراکی باعث ایجاد حساسیت می‌گردندودراین بین نقش غشاء موکوسی دستگاه گوارش در پردازش آنتی‌ژنها مهم است .سیستم ایمنی باتوجه به توانای ...

با توجه به اینکه دندان پزشکان، بیماران و کادر درمانی علاوه بر موادی که در زندگی روزمره با آن رو برو هستند به دفعات با مواد گوناگون مورد استفاده در دندانپزشکی سرو کار دارند. لذا خط ایجاد و تقویت حساسیت نسبت به این مواد در آنها افزایش می‌یابد. واکنش‌های آلرژیک (حساسیستی) می‌توانند درجات مختلفی از حساسیت‌های خفیف به شکل راش‌های پوستی مقطحی (TRANSITORY SKIN PASHES) و در نهایت به صورت شوک‌های آنافیلاکسی که خطر جانی دارند، تظاهر نماید. بنابراین کارکنان گروه دندانپزشکی باید از خطرات ...