عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1889

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع تحقیق "بررسی رابطه بین مفاهیم انگیزش (درونی - بیرونی)، منبع کنترل (درونی - بیرونی)، و پیشرفت تحصیلی پسران سال دوم دبیرستانهای شهر گرگان در سال تحصیلی 1372-73" است . اهداف تحقیق، بررسی و تعیین میزان رابطه بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی، بررسی و تعیین میزان رابطه بین منبع کنترل درونی و پیشرفت تحصیلی، بررسی و تعیین میزان رابطه بین منبع کنترل درونی، انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی می‌باشند. جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش‌آموزان سال دوم دبیرستانهای پسرانه شهر گرگان که در ...

هدف از انجام این پروژه، انتخاب کنترل‌کننده موازی گسترده برای کنترل ربات با درجه آزادی بالا، طراحی آن با استفاده از روشهای مختلف ، مقایسه این روشها با هم و با یک کنترل‌کننده مدل - مبنای معمول مانند کنترل‌کننده خطی‌سازی با فیدبک است . استفاده از کنترل‌کننده‌های موازی گسترده برای کنترل رباتها از اوایل دهه حاضر میلادی رواج یافته، اما کاربرد آنها به رباتهای با حداکثر دو درجه آزادی محدود شده است . ضمن اینکه در اکثریت قریب به اتفاق آنها از شبکه‌های عصبی MLP با روش یادگیری پس انتشار ...
نمایه ها:
ربات | 
طراحی | 
کنترل | 

نظارت و کنترل از عمده وظایف مدیران بوده و این مهم به عنوان روشی برای حصول اطمینان از تحقق اهداف سازمان اعمال می گردد. این وظیفه به اندازهای مهم و حائز اهمیت است که از بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت معتقدند مدیریت خوب به داشتن کنترل موثر بستگی دارد ‏‎Earl p.strong-Roberd P.smith)‎‏‏‎(‎‏ کنترل ابزار عمده کار مدیران در رده های مختلف سازمان از سطوح عالی تا رده های میانی و عملیاتی است و باید این را پذیرفت که برنامه ریزی بدون کنترل هرگز به نتایج مطلوب دست نمی یابد و کنترل بدون وج ...
نمایه ها:
نظارت | 
کنترل | 

جالیز یکی ازمهمترین محصولات که امروزه درایران ، هرساله مورد هجوم بیماریهای مختلف موزائیکها قرارمیگیردودرنتیجه خسارتهای شدیدی ازاین طریق متوجه کشاورزان میشود. استفاده ازحشره کشها درکاهش انتشار ویروسهای مولد موزائیک ازطریق کنترل ناقل موثرنبوده وامکان استفاده ازمقاومت ژنتیکی نسبت به ویروس دراین گیاهان نیز مستلزم وجود متخصصین مجرب وزمان طولانی بوده ودرعین حال کاری نیست که ازعهده زارعین برآید. درنقاط مختلف دنیا بااستفاده ازروشهای مختلف کنترل سعی گردیده میزان آلودگی نسبت به موزائیک ...

بررسی اثر میکروسیلیس بر کنترل خوردگی سازه‌های بتنی در خلیج‌فارس وجود عناصر شیمیایی مخرب ، دمای زیاد و رطوبت هر ساله آسیب فراوانی به سازه‌های بتنی در شرایط محیطی خلیج فارس وار می‌آورد. بنابراین لازم است که سیستمهای حفاظتی مورد بررسی قرار گیرند و مناسب‌ترین آن برای حفظ این سازه‌ها از خوردگی به ویژه خوردگی فولاد در نظر گرفته شود. از جمله این روشها استفاده از میکروسیلیس به منظور بالابردن و بهبود کیفیت بتن و استفاده از ماده پلی‌لوریان برای حفاظت سطحی است که در طرح مورد ارزیابی و ب ...

شبکه شتابنگاری کشور در پایان سال 1379 دارای 923 دستگاه شتابنگار ‏‎SSA2‎‏ و 104 دستگاه شتابنگار ‏‎SMAI‎‏ می باشد . اطلاعات حاصل از عملکرد این دستگاهها نقش مهمی در علم مهندسی زلزله داراد . کنترل و نگهداری دستگاههای شتابنگار و تخلیه اطلاعات آنها از مهمترین وظایف شبکه شتابنگاری است . این اطلاعات بعد از پردازش نهایتا تاریخچه زمانی ، شتاب، سرعت و جابجایی ، طیفهای پاسخ و طیفهای فوریه از آنها بدست می آید و در اختیار محققین قرار می گیرد. ...

کنترل کننده ای است که سیستم کنترل خود را باتوجه به پروسه ای که میخواهیم کنترل شود و شرایطی که کاربر تعیین میکند میسازد. از سه قسمت اصلی تشکیل شده است . درقسمت اول تخمین زننده ای قرار دارد که سیستمی را که قرار است کنترل شود شناسایی میکند و تابع تبدیل آن را بدست می آورد در قسمت بعد با استفاده از روش طراحی جابجایی قطب پارامتر های کنترل کننده را جهت قرار گرفتن قطبهای سیستم حلقه بسته در مکان مطلوب بدست می آوریم ودرقسمت آخر با توجه به پارامترهای کنترل کننده تعیین شده سیگنال .ورودی ...
نمایه ها:
کنترل | 

برای تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در گیاه گوجه‌فرنگی، آزمایشی در سال 1375، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به مرحله اجرا در آمد. تیمارها در دو سری به ترتیب تداخل علف‌های هرز تا 14، 28، 42، 70 و 84 روز پس از سبز شدن و تا انتهای فصل بود و سری دوم، کنترل علف‌های هرز تا مراحل فوق بود. نتایج حاکی از وجود یک دوره بحرانی برای کنترل علف‌های هرز در گوجه‌فرنگی بود (حداکثر 5 درصدد کاهش عملکرد مجاز) که بر طبق معادلات برازش داده ...
نمایه ها:
کنترل | 

با توجه به تاثیر سرعت ، کیفیت ، هزینه و انجام به موقع پروژه‌های جاری در جذب پروژه‌های مختلف نظامی و غیرنظامی بعدی، لازم است مدیریت با استفاده از روشهای عملی، روند پیشرفت پروژه‌های در حال اجرا را کنترل نموده و هماهنگی لازم را در مقاطع مختلف زمانی بین پروژه‌ها ایجاد نماید. انجام این امر مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه‌ها است . در این سیستم علاوه بر کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، زمان و هزینه اجرای هر پروژه و همچنین کل پروژه‌ها به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار ...