عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد مردم تهران در قبال بیماریهای ایسکمیک قلب و عروق در جهت پاسخ به احساس نیاز روزافزونبه حرکت در مسیری که نهایتا منجر به کاهش بروز و شیوع بیماریهای قلبی در کشور ما گردد طراحی و اجرا گردید. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی میزان آگاهی از اهمیت، نحوه گرفتاری در سکته، علائم، عوامل خطرساز و روشهای پیشگیری از بیماریهای ایسکمیک قلبی و عملکرد در زمینه چک آپ، پیشگیری و علائم بیماریهای ایسکمیک قلبی در افراد تهرانی 69-16 ساله می باشد . این طرح یک سنجش توصیفی است کع ت ...