عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 66

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق نشان دادن فرایند مدل‌سازی هندسی و شبیه‌سازی جریان درون یک جسم با هندسه پیچیده است. برای دست‌یابی به این هدف مدل هندسی پوسته و پروانه کمپرسور گریز از مرکز در نظر گرفته شده است. مدل هندسی با اندازه‌گیری ابعاد با استفاده از وسایل اندازه‌گیری مستقیم مانند کولیس و کمان‌سنج و استفاده هم‌زمان از نرم‌افزارهای طراحی به کمک کامپیوتر و برازش منحنی بدست آمده است. از نرم‌افزار سالیدورکس برای ثبت داده‎های اندازه‎گیری شده و برازش مرزهای مسیر جریان استفاده شده است.برای ایجاد فض ...

تحقیق و بررسی در خصوص کنترل ناپایداری آیرودینامیکی کمپرسورهای جریان محوری و بررسی تغییرات منحنی عملکرد آن تحت عملکرد کنترل گرها بسیار با اهمیت می باشد. در این تحقیق قسمتی از یک طبقه کمپرسور جریان محوری سرعت پایین به صورت دو بعدی و در شرایط بدون تزریق و باکنترل گر تزریق تحلیل عددی شده است. ضمن بدست اوردن منحنی عملکرد کمپرسور در دو حالت فوق، نتایج تحلیل عددی و آزمایشگاهی مقایسه گردیده ونیز تغییرات سرعت افقی سیال در فضای بین روتور و استاتور در دو حالت که نشان دهنده بهبود شرایط ...
نمایه ها:
تزریق | 

برای افزایش راندمان وقدرت توربینهای گازی روشهای گوناگونی طی سالهای گذشته مورد بررسی وتحقیق قرارگرفته که بسیاری از این روشها به اجرا آمده و برخی نیز تنها بصورت تحقیقاتی می باشد. در این مقاله سیکل مرطوب توربین گاز با پاشش آب در خروجی کمپرسور در یک سیکل با برج مرطوب کننده و چیدمان ابداعی با فرض اجرا در نیروگاه گازی پرند (با توربینهای مدل V94.2 ) مورد بررسی ترمودینامیکی واقتصادی قرار گرفته شده است. این سیکل شامل کمپرسور، برج مرطوب کننده، اکونومایزر، ری کوپراتور، محفظه احتراق و تو ...

هدف از این مقاله مدلسازی دینامیکی سیستم پیلسوختی پلیمری در طی فرآیند درخواست جریان الکتریکی از مجموعه میباشد. بوسیله کنترل جهتدهی شده، جریان الکتریکی درخواست شده از پیلسوختی بواسطه یک تابع استاتیک رو به جلو با ولتاژ الکتریکی کمپرسور هوا در ارتباط قرار گرفته است. به کمک مدل جنسن و کریستنسن مدلی دینامیک از کمپرسور هوا طراحی شده است تا دبی جرمی هوای مورد نیاز بر اساس جریان الکتریکی درخواست شده تامین شود. علاوه بر این فشار هیدروژن بر اساس فشار کمپرسور به خوبی کنترل شده است تا ماد ...

طراحی یک موتور توربین گاز که مصارف عمده‌ای در صنایع نفت ، نیروگاهها ، کشتی‌ها و هواپیماها دارد مجموعه‌ای شامل طراحی توربین ، طراحی کمپرسور ، طراحی سیکل ترمودینامیکی ، مطالعه Off-Des و طراحی مکانیکی در میان این مجموعه طراحی کمپرسور و توربین دارای اهمیت ویژه‌ای است که این اهمیت با نگرش به سیکل ترمودینامیکی موتور و همچنین سیستم کلی آن قابل درک است . بعنوان اولین قدم درطراحی کل موتور ، طرح موجود اختصاص دارد به تهیه برنامه کامپیوتری که قادر باشد کمپرسورها و توربین‌های چند مرحله را ...

دستگاه فوق جهت آشنایی دانشجویان با نحوه کارکرد کمپرسور و همچنین بررسی رفتار ترمودینامیکی آن به کار می‌رود. ...

یکی از پدیده هایی که در اثر وجود گرادیان فشار نامطلوب درون کمپرسورها رخ می دهد، پدیده ناپایداری است. عموما رخداد این پدیده پیچیده را نتیجه جدایی جریان در طبقات آخر کمپرسور می دانند. جهت تحلیل این پدیده پیچیده، مدل اسپاکوفسکی به عنوان مدلی جدید و با کارایی مناسب معرفی شده و تئوری آن به صورت کامل تشـریح می شود. با استفاده از این مدل، رفتار ناپایدار و محدوده عملکرد پایدار یک کمپرسور صنعتی مورد بررسی قرارا گرفته و نتایج حاصل از آن با نتایج تجربی کمپرسور مذکور مقایسه شده است. در ...

هدف از این پایان‌نامه، کنترل کمپرسور گریز از مرکز با استفاده از گشتاور محرک، در دو ناحیه کاری پایدار و ناپایدار و بر مبنای کنترل‌کننده‌های چندگانه است. این دو ناحیه کاری، بر روی منحنی مشخصه کمپرسور، توسط خط سرج از هم جدا می‌شوند. پدیده سرج به عنوان مهمترین ناپایداری آیرودینامیکی، باعث افت شدید بازده و عملکرد، در کمپرسورهای گریز از مرکز شده و جلوگیری و کنترل آن از دغدغه‌های اصلی صنعتگران بشمار می‌رود. امروزه در صنعت، با بازخوران دبی پایین دست کمپرسور به بالادست آن، در زمان وقو ...

در صنایع هوا فضا برای دیسک‌های توربین گاز کاربردهای متعددی مانند استفاده در کمپرسور موتورهای جت تعریف شده است. از آنجایی که این دیسک‌ها با سرعت زاویه ای بسیار بالا می چرخند، تحت نیروهای گریز از مرکز بزرگ قرار می گیرند. نیرو های گریز از مرکز و همچنین نیروهای آیرودینامیکی ناشی از اختلاف فشار بین هر مرحله ی کمپرسور منجر به ایجاد تنش هایی در محل اتصال پره به دیسک می گردد که باعث کاهش مقاومت ماده ی سازنده و افزایش تغییر شکل دیسک شده و به مرور باعث خرابی و شکست دیسک می شود. بنابرای ...