عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیشینه و هدف: کاهش ظرفیت عملکردی و تحمل عضلات تنه ، در افرادی که سابقه کمردرد داشته اند، همواره به عنوان یکی از عوامل مهمی که منجر به تکرار دوره های کمردرد مجدد و مزمن شدن آن می شود مطرح است. یکی ازروش های بالینی قابل اجرا در مراکز درمانی، براى تست تحمل عضلات تنه، تست هاى تحملى ایزومتریک هستند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط تست های بالینی تحملی عضلات تنه با میزان خستگی و سطح مقطع/ضخامت این عضلات، در افراد سالم و مبتلا به کمردردمزمن غیر اختصاصی بوده است. روش انجام کار: 20زن مبتل ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر باورها و کاهش شدت درد، افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به کمردرد مزمن انجام گرفته است. در راستای هدف فوق، 2 فرد از مبتلایان به کمردرد مزمن ساکن شهر سلماس، بر اساس ملاک های ورود، انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. مبتلا به کمردرد مزمن گردید. نتابج پژوهش حاکی از این است که درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با تغییر در باورها و کاهش شدت درد و افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به کمردرد مزمن باعث بهبود با ...

زمینه و هدف هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر دو عامل خستگی و بی ثباتی بر پارامترهای کینتیک و کینماتیک تنه و اندام تحتانی در افراد سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بود. روش کار نوسانات مرکز فشار در 16 فرد سالم و 15 بیمار مبتلا به کمردرد طی مطالعه ای از نوع غیرتجربی و مورد-شاهدی در دو مرحله پیش و پس از خستگی و تحت دو شرایط با ثبات و بی ثباتی سطح اتکا و همچنین تغییرات زاویه ای مفاصل تنه، لگن، ران، زانو و مچ به همراه نوسانات مرکز فشار، حین انجام فعالیت باربرداری و بارگذار ...

شواهد اخیر نشان می دهند که كمردرد و گردن درد با اندازه عضلانی ارتباط دارند. همچنین برخی مطالعات و شواهد بالینی نشان داده اند كه در بسياري از موارد، كمردرد به همراه گردن درد ديده شده است. از طرفی تحلیل عضلاني و اختلال در فعالیت آن می تواند منجر به بي ثباتي و درد و اختلال عملكرد شود. بنابراين مطالعه حاضر با اهداف مقایسه اندازه عضلات گردن و كمر در افراد مبتلا به كمردرد مزمن غير اختصاصي با و بدون گردن درد و نيز بررسي ارتباط اندازه عضلات با پيامد هاي عملكردي نظير ناتواني و ترس از ...

كمردرد‌ شغلي يكي از شايع‌ترين اختلالات اسكلتي عضلاني در دنيا بوده كه عوامل خطر متعددي در بروز آن نقش دارند. روش‌هاي بسياري جهت ارزيابي ارگونوميكي عوامل خطركمردرد در محيط كار وجود دارد كه شامل روش هاي بيومكانيكي، فيزيولوژيكي و فيزيكي-رواني مي‌باشند. مدل سازي ديجيتالي انسان(DHM) نيز ابزاري جهت ارزيابي ارگونوميكي از ديدگاه بيومكانيكي بوده كه بدليل داشتن مزايايي همچون صرفه جويي در وقت و زمان در ارزيابي ها و نيز ارزيابي فعالانه راهكارهاي ارگونومي در محيط ديجيتالي، امروزه مورد توجه ...

کلینیک ها و فیزیوتراپی ها اغلب برای درمان بیماران دارای کمردرد از تمریناتی استفاده می کنند که درد را کاهش داده و عملکرد را بهبود بخشد. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیرات تمرین استقامتی اکستنسورهای تنه بر کاهش درد و ناتوانی افراد دارای کمردرد مزمن و تحت حاد بود. تعداد آزمودنی ها 43 نفر بود که به صورت تصادفی در چهار گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند .آزمودنی ها در گروه تجربی تمرینات را 3 جلسه در هر هفته و به مدت 6 هفته انجام می دادند.آزمودنی های گروه کنترل هیچ گونه تمرینی را دریاف ...

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تغییرات لوردوز کمری و کمردرد در دوران بارداری و تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر لوردوز و کمردرد زنان پس از زایمان است. به همین منظور، 34 زن باردار (سن: 24/2±07/26، قد: 46/4±85/162 و وزن: 07/1±27/58) نخست زای مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی زنان و زایمان شهرستان شاهین شهر و حومه به طور تصادفی انتخاب شدند که 4 نفر از آن‌ها به‌دلیل برخی مشکلات دوران بارداری از مطالعه‌ی حاضر حذف شدند. ابزار مورد نیاز تحقیق شامل پرسشنامه‌ی استاندارد کیوبک برای سنجش دردک ...

هدف: کمردرد ناشی از فعالیتهای باربرداری و نگهداشتن بار یکی از عمده گرفتاریهایی است که به خصوص در جوامع صنعتی مشاهده می شود و عامل مهمی در ایجاد ناتوانی عملکردی برای بیمار و ضررهای سنگین اقتصادی است. در هنگام نگهداری بارهای متغیر دینامیکی مقدار گشتاور وارده به ستون فقرات در حال تغییر است. این متغیر بودن مقدار گشتاور را می توان نوعی اغتشاش خارجی محسوب کرد که می تواند ثبات ستون فقرات و تعادل را به مخاطره بیندازد. هدف از این مطالعه بررسی پاسخهای عضلانی وپایداری پاسچرال در بیمار ...

هدف: بررسی و مقایسة اثر دشواری شناختی بر اجرای واکنش تعادلی در برابر اغتشاش بین بیماران مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی تکرار شونده و افراد سالم پیشینه تحقیق: مطالعات متعددی به بررسی ویژگی های کنترل پوسچر در بیماران مبتلا به کمردرد پرداخته اند. اما نقش بالقوة فرآیند پردازش اطلاعات (توجه) در کنترل پوسچر این بیماران هنوز ناشناخته است. روش انجام کار: در پژوهش حاضر از روش تکلیف دوگانه جهت بررسی تأثیر تکلیف شناختی از نوع استروپ شنیداری بر پاسخ پوسچرال بیماران با سابقة کمردرد غیراخت ...