عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شیوع اختلالهای رفتار ایذایی و کمبود توجه در دو مرحله بر روی 400 دانش آموز دبستانی (202 پسر، 198 دختر) شهر گناباد انجام شد که در آن از پرسشنامه های ”آموزگاران“ و ”پدران و مادران“ (CSI-4) به عنوان ابزار غربالگری استفاده گردید. در مرحله نخست (بررسی مقدماتی)، متن فارسی پرسشنامه ها توسط تنی چند از متخصصان ارزیابی و اصلاح شد. سپس توسط مادران و آموزگاران 100 دانش آموز تکمیل شد. آنگاه صد کودک مزبور توسط روانپزشک مصاحبه و پرسشنامه مربوط به والدین توسط روا ...

هدف این تحقیق بررسی و مقایسه اثربخشی روان درمانگری < شناختی - رفتاری > و روان درمانگری < ترکیبی > در بالا بردن سطح توجه ، تقویت سازمان دهی ادراک دیداری - حرکتی ، تنظیم رفتار در خانه و مدرسه ، افزایش حرمت خود ، کاهش اضطراب و افسردگی در کودکان مبتلا به < ای . دی . اچ . دی .> ( فزون کنشی همراه با کمبود توجه ) در سطح هوشی متوسط پایین و متوسط بالا بود . ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی اختلال بیش فعالی و کمبود توجه بر حسب محل ضایعه ی مغزی می باشد. این مطالعه ازنوع توصیفی- تحلیلی است. نمونه آماری این پژوهش، شامل30 نفر ازافراد دارای اختلال بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD) مراجعه کننده به مراکز وکلینکهای مشاوره و روانپزشکی می باشد. که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار‌ها‌ی پژوهش، شامل پرسشنامه بیش فعالی وکمبود توجه بزرگسالان (ASRS-V1,1)، سیاهه رفتاری کودکان ونوجوانان (CBCL) و تکنیک تصویربرداریMRI است. داده‌ها‌ بدست آمده با روش ...

شیوع بیش فعالی و کم توجهی در کودکان مقطع آمادگی شهر تهران در سال 80-79 یازده در صد برآورد گردید که از این تعداد 60 در صد پسر بودند .29 نفر از کودکان فرزند اول خانواده بودند و در بررسی ها مشخص شد که بیش فعالی و کم توجهی با جدایی والدین، ساعات طولانی کار مادر بیش از 8 ساعت، سابقه بیماری روانی در مادر، بیسوادی و تحصیلات ابتدایی مادر، وضعیت تاهل مادر ( در مادران مطلقه ) ساعت طولانی کار پدر ( بیش از 8 ساعت ) و وضعیت تاهل پدر ( پدران همسر طلاق داده ) ارتباط دارد . ...

چکیده ندارد.

اختلال بيش فعالي كمبود توجه شايعترين اختلال رفتاري عصبي در كودكان مي‌باشد. در سبب شناسي اين بيماري فاکتور های متعددی نقش دارند . ژنتيك ،ناهنجاریهای ساختماني مغزی، در معرض قرار گرفتن جنین در برابر برخی از سموم و كمبود برخي از ريزمغزي‌ها با بروز این اختلال مرتبط است. اين مطالعه نقش سولفات روي و امگا 3 بعنوان دارو های مكمل درمان را در اين اختلال بررسي مي‌نمايد. اين مطالعه يك كارآزمايي باليني تصادفي دو سوكور با دارونما و تك مركزي بود كه در آن 150 كودك نوجوان 15-6 ساله مبتلا به ...

مقدمه: اختلال کمبود توجه- بیش فعالی یکی از شایع ترین اختلالات رفتاری در دوران کودکی است. با توجه به رابطه تنگاتنگ والدین و فرزندان و اهمیت چگونگی برخورد با این کودکان در سیر و پیش آگهی این اختلال ارزیابی سلامت این والدین ضرورت دارد. هدف: تعیین و مقایسه نمره سلامت عمومی والدین دارای کودک با و بدون اختلال کمبود توجه- بیش فعالی مواد وروش‌ها: این تحقیق یک مطالعه توصبفی-تحلیلی بوده که به روش مقطعی ،به حجم نمونه 174نفر در دو گروه کودک 10-5 با اختلال بیش فعالی و بدون این اختلال ...
نمایه ها:

چکیده این پژوهش به منظور بررسی تأثیر بازی درمانی به روش آموزش اکتشافی بر کاهش میزان اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی پسران 9 تا 11 ساله شهر کرمانشاه در سال 1392 انجام گرفته است. با اعمال طرح تجربی از میان مراجعه کنندگان دو مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناسی کرمانشاه (ارجاعی توسط روان‌پزشک)، 24 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 12 نفره آزمایش و شاهد جایگزین شدند. قبل و بعد از برگزاری جلسات مداخله‌ای بازی درمانی مبتنی بر روش آموزش اکتشافی که طی 9 جلسه 30 تا 45 دقیقه‌ای یک روز در ...

درسال 1974 در آمریکا مقاله‌ای تحت عنوان تغذیه با کربوهیدراتها تصفیه شده و بروز بیش فعالی و اختلال در یادگیری دربچه‌ها منتشر گردید . مولف با یک رژیم غذائی که عاری از افزودنی‌ها و مکمل‌ها و ثابت نگهدارنده‌ها بود و مانع بروز هیپوگلایسمی میشد موفق گردیدحدودا به 45 درصد بچه‌های ADHD کمک کند (11). در منابع علمی بارها به‌این مطلب اشاره شده که علائم سندرم بیش‌فعالی، مثل ناآرامی اعصاب حرکتی بیش‌فعالی، لرزش ، ضعف تمرکز حواس و عدم پایداری خلق و خوی در وضعیت گلی‌کوپنی وهیپوگلایسمی مشاهده ...