عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این رساله دارای 6 فصل شامل: 1- بررسی کوک کمانچه های بومی ایران 2- بررسی کوک های مورد استفاده در کتاب هجده قطعه و دوره های ویولن صبا 3- کوک های استفاده شده توسط اساتید قدیمی و کوک های استفاده شده توسط علی اصغر بهاری 4- استفاده کوکهای مختلف توسط سعید فرج پوری 5- استفاده کوکهای مختلف توسط علی اکبر شکارچی6- استفاده کوک های مختلف توسط اردشیر کامکار در این رساله کوک های مورد استفاده کمانچه های کلاسیک و بومی ایران و نسبت فواصل بین وترها ذکر شده است و همچنین نظر چند تن از اسات ...

رساله موجود در 4 فصل می‌باشد؛ شامل: فصل اول که به بررسی تفکیکات نوازندگی در موسیقی ایران و محورهای آموزشی با توجه به نظام آموزشی مورد بحث پرداخته و در فصل دوم به بحث در مورد مقدمات آموزشی در ساز کمانچه و آموزش مقدماتی از دیدگاه اساتید مجرب پرداخته و در فصل سوم به توضیح شیوه‌ی آموزشی علی‌اکبر شکارچی با توجه به تعاریف تفکیکات نوازندگی و محورهای آموزشی ـ که در فصل اول بدان پرداخته شد ـ می‌پردازد؛ بطوریکه در ابتدای شیوه‌ی آموزشی، استاد موردنظر تعریف خود را نسبت به محورهای آموزش ...

با توجه به اهمیتِ سازِ تار، در موسیقی دستگاهی، بخش قابل اعتنایی از ساختار موسیقی دستگاهی- سازی، زیر تأثیر تکنیک های تارنوازی سامان یافته است. امروزه بسیاری از نوازندگانِ سازهایِ ایرانی، به ردیف های نواخته شده با تار مراجعه می کنند. این امر، کم کم موجب فراموشی و یا کمرنگ شدن شیوه های اجراییِ متفاوتِ سازهای مختلف می شود. در این پایان نامه، شیوه ی نوازندگی حسین خان اسماعیل زاده، از بزرگترین کمانچه نوازانِ اواخر دوره قاجار، بررسی و تحلیل و با شیوه ی تار نوازی نورعلی خان برومند، ت ...

گرایش های اصلی آموزش کمانچه در ایران را می توان در قالب دو قطب اصلی سنت گرا و نوگرا، و طیف مابین آنها بررسی کرد. گفتمان اصلی میان این دو قطب، حول محور مسائلی چون تکنیکِ نوازندگی، نوآوری و خلاقیت، سنت و اصالت شکل می گیرد. در اینجا، مسائل یاد شده به همراه پیشینه و تاریخچه ی دو قطب آموزش کمانچه و نیز آراء و نظرات افراد شاخص این دو قطب و روش ها و منابع مورد استفاده ی آنها، به اختصار مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از نقد هر گرایش و مشخص کردن نقاط ضعف و قوت هر یک، دیدگاهی بینابین و ...

رساله حاضر شامل آوانگاري دو دستگاه سه گاه و چهار گاه از اجراهاي اصغر بهاري، حسين خان اسماعيل زاده و باقرخان بوده وبررسي تطبيقي اصول اجرا در شيوه نوازندگي آنها را در بر مي گيرد كه درهفت فصل تهيه و تنظيم شده است. بررسي اكول، شيوه استقرار آرشه و نحوه عملكرد دست چپ و همچنين ديدگاه موسيقايي هريك از نوازندگان فوق نسبت به رديف دستگاهي، بداهه نوازي، جمله بندي و فواصل را مورد بحث قرار داده و آنها را به تفكيك هر اجرا مورد بررسي تطبيقي و مقايسه قرار داده و در پايان نتيجه اين تحقيق ...

این رساله به بررسی موسیقی شادمانه و عروسی در ایل بختیاری به عنوان بزرگترین جامعه عشایری ایران می پردازد و در این راه به مسائل پیرامونی اعتقادی ، فرهنگی و تاریخی ای که زمینه ساز یا موثر بر نوع رویکرد ایل بختیاری به مسئله عروسی و موسیقی و نواهای شادمانه است نظر می کند . زیرا که موسیقی بختیاری با تمام تار و پود زندگی این مردم عجین است و بدون موسیقی بسیاری از آیین های بختیاری و زندگی مردم فاقد معناست . تأثیر بی بدیل موسیقی بختیاری بر زندگی مردم و همچنین عدم وجود منابع مکتوب کافی ...

این چکیده با هدف بیان مسائل اصلی،اطلاعات،جزعیات و مطالب مهم این تحقیق به این صورت ارائه می شود: _ پیش درآمد ماهور از لحاظ فرم،ساختار تفکیک پذیر مجزایی را شامل نمی شود،اما در جزعیات می توان آن را به بخش های مستقل غیر مساوی(از لحاظ تعداد میزان)تقسیم نموده و سپس مورد بررسی قرار داد.در ابتدای پیش درآمد ماهور،مقدمه به صورت ایده اصلی ارائه می شود که بر گرفته از گوشه گشایش ماهور است.این جمله مبنای پیشرفت میزان های بعدی شده و با توجه به نوع حرکت ملودی گوشه گشایش در ردیف موسیقی ایرا ...