عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه شامل، مقدمه، چکیده و سه فصل می باشد که به طور مختصر شرح داده می شود: بعد از مقدمه و خلاصۀ پایان نامه، در فصل اول از شرح حال کمال خجندی، مانند، تولّد، وفات، محل تولد، محل وفات، استقرار در تبریز و سپس رفتن به شهر سُرای و اقامت در آنجا به مدت چهار سال و آشنایی وی با عارف مشهور خواجه عبیداله چاچی و بازگشت به تبریز و زندگی در باغ وَلِیانکوه تا آخر عمر، دیوان اشعار کمال، محتوای اشعار او، پیوند اندیشه های کمال و حافظ و ابیاتی که بین آن دو نفر ردّ و بدل می شده است، سخ ...

شیخ کـمال خجندی، شاعر قرن هشتم هجری، معاصر خواجه حافظ شـیرازی است، که بیشتر اشعارش را تحت تأثیرخواجه سروده است.در این پژوهش، صور خیال غزلیات دیوان کمال خجندی، در چهار مبحث اصلی تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه بررسی شده است. توضیح مختصری درباره نحوه زندگی کمال، خصوصیات اخلاقی و قدرت شاعری او داده شده است. در ادامه، به اختصار، تعریفی از علم بیان و مباحث اصلی آن به میان آمده است، سپس بسامد آن‌ها در یک دهم از غزلیات کمال خجندی بررسی و در انتها نتیجه آن به صورت آماری ارائه شده است.در ...

این رساله نگاهی مبسوط به اجتماع و فرهنگ و مولفه‌های آن در دیوان اشعار کمال خجندی، شاه نعمت الله ولی، قاسم انوار و نور الدین عبد الرحمن جامی است. با بررسی این آثار می‌توان دریافت جامعه‌ی عصر تیموری در لا به لای این اشعار ترسیم شده است و با دقت و بررسی موشکافانه‌ی این آثار قابل بازیابی است. جامعه‌ای که در این آثار بازتاب دارد جامعه‌ای است که در آغاز با جنگ و خونریزی همراه است. بعدها شاهان تیموری در فرهنگ و تمدن ایران متمدن می‌شوند و از علم و هنر حمایت می‌کنند. لذا علوم مختلف ب ...