عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کارل گوستاو یونگ از نظر تاثیر بر اندیشه‌ی قرن بیستم و یاری به شناخت وضعیت انسان، شخصیّتی بزرگ و قابل تقدیر و هم‌ردیف روان شناسان بزرگی چون زیگموند فروید است. مفاهیمی که او ابداع کرد از جمله کهن الگوهای باستانی مانند نقاب و سایه و نیز طبیعت هدفمند روان انسان که به سوی تفرّد پیش می‌رود، و تعریف هوشمندانه اش از ناخودآگاه جمعی ، جزیی از فرهنگ بشری معاصر است. در عصر حاضر، با پیوند هر چه بیشتر ادبیات و روان شناسی، مطالعه‌ی آثار ادبی با رهیافت نظریات یونگ رونق یافته است. یکی از نظر ...

درابتدای رساله زندگی نامه مختصری ازمحمود دولت آبادی ارائه گشت، مباحثی راجع به رمان ازمحمود دولت آبادی آورده شد.در این رساله کوشش شده است تا دو چهره از دولت آبادی ارائه گردد؛ چهره ای به نام رمان نویس و چهره ای به نام نظریه پرداز رمان. چهره رمان نویس او به ویژه با رمان«ستایش انگیز» کلیدرشناخته شده است و آثار داستانی اونماینده این چهره است اماچهره نظریه پردازاو در لابلای آثار تئوریش پنهان مانده است. سخنان او درباره رمان و آنچه به موضوع این رساله مربوط است- اگرچه به اطناب- ازکت ...

هدف از این تحقیق ، بررسی جنبه ها و عوامل شاعرانگی در متن رمان « کلیدر» ، اثر محمود دولت آبادی است. به بیان دیگر این پژوهش عهده دار جستجو در حوزه ی کاربرد عناصر شعری در متن کلیدر به منظور اثبات ویژگی های شاعرانه ی این نثر و بیان تأثیر این ویژگی ها در القاء هر چه بهتر مفاهیم عاطفی و روحی با کاربرد زبانی نو در رمان است . بدین منظور نگارنده با بررسی و مطالعه ی دقیق متن رمان، مصادیق این کاربردهای شاعرانه را از متن استخراج و به منظور ارائه ابعاد و ویژگی های شاخص و اصلی ...

محمود دولت آبادی، از نویسندگان صاحب سبک داستان نویسی ایران است که مکانی انکارناپذیر در داستان نویسی معاصر دارد و بی شک بزرگترین نویسنده در حوز? ادبیات اقلیمی است؛ این امر مطالعه و بررسی جدی آثار او را ناگزیر می می سازد. همزمان با پیدایش اولین آثار ادبی، مطالعه و بررسی آن مورد توجه مخاطبان و منتقدان بوده است. این مطالعات از راههای گوناگون صورت گرفته است؛ یکی از روش های مورد مطالعه در ادبیات، بررسی آن از دیدگاه مکتب های رایج ادبی است. مکتب‌های ادبی از راه ترجمه کتاب های مربوط د ...

ادبیات مدرن معاصر ایران، بازتابی است از فضای اجتماعی و فرهنگی دوران خود و با ارزش‌ترین دستاورد چنین فضایی، پیدایش رمان است. دولت آبادی با آفرینش رمان بلند و زیبای کلیدر، خود را به عنوان یکی از رمان نویسان مطرح معاصر معرفی کرد. وی یکی از برجسته‌ترین داستان نویسان معاصر ایران است که از طریق ترکیب امکانات گونه‌های مختلف زبان معیار، زبان کهن، زبان شعری موجود درمتون منظوم و منثور فارسی ایران در گذشته و حال و تلفیق آن با امکانات گویشی منطقه خراسان، پیکره این نثر پخته را پدید آورده ...

تأثیر آثار و سبک های ادبی کشورهای مختلف جهان بر ادبیات کشورهای دیگر، از دیدگاه ادبیات تطبیقی، مسأله ای اثبات شده است. بررسی تطبیقی نمونه هایی از ادبیات داستانی کشورمان با ادبیات جوامع غربی گویای این واقعیت است. یکی از شاهکارهای داستان نویسی ما که آن را با ویژگی های مکتب رئالیسم و رئالیسم سوسیالیستی تطبیق می دهند، رمان کلیدر محمود دولت آبادی است. در اینکه رمان کلیدر تحت تأثیر اصول این دو مکتب ادبـی نوشته شده است، تردیدی نیست. اما شـفاف سازی چند و چون این تأثیرات، یک پژوهش همه ...

کلیدر، از آثار برجسته ی ایران در زمینه ی داستان می باشد و بررسی آن چه از نظر محتوا و چه از نظر عناصر داستانی حائز اهمیت می باشد. دراین پایان نامه، انواع رمان از آغاز تا به اکنون آورده شده و برای هر نوع رمان، مثالی از آثار برجسته ی جهان برای کمک به فهم بهتر آورده شده است. هم چنین درباره ی انواع مکتب های ادبی و چگونگی پیدایش و تاریخ به وجود آمدن توض یح داده شده است. مراحل زندگی و سیر تکاملی داستان نویسی نویسنده، که ازنوشتن داستان کوتاه ت ا نوشتن رمانی ده جلدی شرح داده شد ...

هنر و ادبیات در جستجوی بیان جایگاه انسان در هستی است و آن را در دوره‌های مختلف زندگی بشر، به صور گوناگونی بیان کرده‌ است، که طبعاً عالی‌ترین شکل بیان آن را در هنرهای مکتوب هر دوره می‌بینیم. در این میان جستجوی انسان آرمانی از جایگاهی ویژه برخوردار است. دلیل این کندوکاو را باید در ذات آدمی و میل او به دوری از نقص جست. انسان روزگار حاضر نیز از این نیاز و برکنار نبوده است و در این راستا رمان که به عنوان مطرح‌ترین قالب ادبی، منعکس کننده‌ی افکار انسان معاصر و بیان‌گر تحولات جامعه‌ی ...

در این مقاله رابطه ی قدرت و گفتمان مایکل فوکو به ترتیب در دو رمان رگتایم و کلیدر مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه رگتایم ریشه ای آمریکایی دارد و کلیدر رمانی است فارسی، نقاط مشترک زیادی مبنی بر تعاریف فوکو در میان این دو اثر قابل تعریف می باشد که می تواند گواهی باشد بر تعریف فوکو از بحث قدرت که برخلاف تعریف سنتی آن در دست عده ای خاص از افراد جامعه نمی باشد و در کنار رابطه ی بالا به پایینش، رابطه ی پایین به بالایی را نیز در بر دارد و مطالعه ی گفتمان او که نه یک مفهوم از پیش تع ...