عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مفهوم «کلمه» یکی از مهمترین مفاهیم و در عین حال پیچیده ای است که از دیرباز مورد توجه مکاتب بشری و الهی بوده است. «کلمه» در قرآن کریم نیز جایگاهی ویژه دارد و تکرار این واژه در کتاب تدوین (قرآن)، نماد اهمیت آن است. این پژوهش، با استفاده از برخی روش های نوین معناشناختی به تبیین مفهوم «کلمه» و استخراج مولفه های معنایی آن از قرآن کریم پرداخته است؛ زیرا معناشناسی به دلیل به کارگیری نگاهی تحلیلی و موشکافانه به متن برای دستیابی به مفهوم حقیقی واژگان، روشی مناسب به نظر می آید. با رویک ...

در این مطالعه به بررسی برخی عملکردهای تنظیم اسمزی بچه ماهیان کلمه خزری پرداخته شد. در این آزمایش در مرحله اول بچه ماهیان کلمه با وزن تقریبی 2/ 3-3 گرم، پس از آداپتاسیون در شرایط آزمایشگاهی به تعداد 30 عدد در هر تشت پلاستیکی (با حجم آبگیری 20 لیتر) و شوری های 5 ،10، 15 گرم در لیتر (در سه تکرار) منتقل شدند. قبل از شروع آزمایش، نیمی از تیمارها در معرض یک شوک حرارتی (26 درجه سانتی گراد تا 2 ساعت) قرار گرفته بودند. 24 ساعت قبل از شروع آزمایش غذا دهی قطع شد. در طول دوره ی آزمایش دم ...

قرآن مجید در مواضع مختلف، لفظ «کلمه» را به مصادیق گوناگون نسبت داده است. در این پژوهش، به منظور بررسی مفهوم این واژه، ابتدا نگاهی به حوزه معنایی «کلمه» داشتیم و سپس به ویژگی هایی که برای کلام خدا و سایر موجودات، از آیات و روایات به دست می‌آید، پرداختیم. در ادامه، با توجه به نتایج حاصل، برخی آیات را مورد بررسی قرار دادیم و به مصادیقی از «کلمه»، مانند: اسماء الله، خواست و اراده الهی، تجسم "لا إله إلا الله"، عیسی (ع) و ... دست یافتیم. با جمع بندی همه موارد فوق، بیان کردیم که مفه ...

- آگاهی نسبت به شرح حال مختصری از زندگانی ابن هشام والفاکهی و الحریری و همچنین مکتب نحوی مصر و ویژگیهای آن و نقش ابن هشام در آن . - آگاهی نسبت به آرای الحریری در موضوعات زیر: کلمه، اسم، فعل، حرف ، کلام، اعراب ، انواع اعراب و علامات آن، اعراب تقدیری . - آگاهی نسبت به آرای الفاکهی در موضوعات مذکور. - بیان و شرح مباحث کتاب قطرالندی و بل الصدی لابن هشام به وسیله شرح الفاکهی و الحریری . - شرح مختصر شواهد شعری و توضیح معانی کلمات . - استخراج آیات قرآن و ذکر شماره و تتمه آنها و همچن ...

تشخیص کلمات دستنویس توسط کامپیوتر به عنوان یکی از دشوارترین مسائل هوش مصنوعی مطرح بوده و می باشد . کلمات الگوهای نسبتاً پیچیده ای هستند که در سبکهای مختلف دستنویس تغییرات زیادی دارند . به رغم پیشرفتهای قابل ملاحظه در سالهای اخیر ، کارایی سیستمهای تشخیص کلمات دستنویس هنوز از کارایی انسان ، از نظر سرعت سرعت و دقت ، فاصله زیادی دارد . در این پایان نامه یک سیستم کامل برای تشخیص کلمات دستنویس فارسی ارائه می شود . روش پیشنهاد شده برای اولین بار از ترکیب مدلهای پیوسته پنهان مارکوف ...

موضوعی که دراینجا به آن می‌پردازیم، ارائه مدلی برای بازشناخت دنباله کلمات گفتار پیوسته فارسی است . این کار در چند مرحله صورت می‌گیرد. در اولین مرحله سیگنال گفتار به پنجره‌های موثری که قبلا گزارش شده‌اند استفاده می‌شود. در مرحله بعدی عمل برش هجایی و تعیین واجهایی که در هر هجا قرار گرفته‌اند صورت می‌گیرد. واژگان مورد استفاده از 1200 کلمه تشکیل شده است که همگی از دادگان (فارس دات) انتخاب شده‌اند. در آخرین مرحله به کمک الگوریتم ویتربی و خصوصیات پروزودیک کلمات ، بهترین دنباله کلما ...

برای بازشناسی کلمات سه رویکرد مبتنی بر جداسازی، مبتنی بر بازشناسی کلمه یک الگوی واحد و رویکرد ترکیبی مطرح است . در این رساله یک سیستم برای بازشناسی متون چاپی فارسی با استفاده از رویکرد ترکیبی ارائه شده است . یک الگوریتم جدید برای جداسازی حروف در کلمات چاپی بدون توجه به نوع قلم ارائه شده است . مراحل مختلف الگوریتم شامل تعیین نوار زمینه، تصحیح آن و جداسازی حروف است . در تعیین نوار زمینه روش جدیدی براساس منحنی پیرامونی زیر کلمات ارائه شده است . نقاط جداسازی با اعمال قواعدی در قا ...
نمایه ها:
چاپ | 
کلمه | 

بازشناسی الگوها به عنوان یکی از زمینه‌های مهم تحقیقاتی مطرح می‌باشد. بازشناسی متون به عنوان بخشی از الگوها همواره مورد توجه محققان بوده است . یکی از روشهای بازشناسی متون فارسی، شکستن کلمات به حروف و بازشناسی آنها است . جداسازی حروف یکی از مراحل اساسی این روش بازشناسی می‌باشد. در این پایان‌نامه یک روش جداسازی حروف برای متون تایپ شده فارسی ارائه می‌شود. این روش جداسازی مستقل از رسم‌الخطها می‌باشد و بر اساس پروفیل بالایی تصویر زیر کلمه انجام می‌گیرد. آلگوریتم جداسازی حروف شامل س ...

دریای خزر که بزرگترین دریاچه دنیا می‌باشد مجموعه‌ای از گونه‌های منحصر بفردی را دارا است . ماهیان استخوانی شامل گونه‌های ماهی سفید ، کفال اوراتوس و سالینس ، کپور ، کلمه ، ماش ماهی ، سیاه کولی ، شاه کولی سیم ، سوف ، شگماهی ، ماهی آزاد ، سس ماهی و اسبله می‌باشد. در این بررسی که در طول سواحل جنوبی دریای خزر صورت پذیرفته فاکتورهای طول و وزن و سن بیش از 30 هزار قطعه انواع ماهیان اندازه‌گیری و تعیین شده است و آمار صید هر یک از گونه‌ها جمع‌آوری گردید. موارد زیر بررسی و محاسبه گردیده ...