عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کلستریدیوم ها با تولید مهلک ترین سموم همواره خطر بالقوه ای برای انسان محسوب می گردند. دستیابی به روشهای کنترل رشد باکتری، تولید توکسین و یا غیره فعال کردن آن، نگرانی از آلودگی مواد غذایی و بروز بوتولیسم را از بین می برد در این تحقیق اثر سولفات مس بر تندش اسپور، رشد و تولید توکسین از کلستریدیوم بوترلینوم تیپ ‏‎A‎‏ بررسی گردید. محیط کشت مناسب انتخاب و پس از تهیه رقت های مختلف سولفات مس در آن، با سوسپانسیون اسپور حاوی ‏‎cfu/ml‎‏10 تلقیح گردید و در شرایط بی هوازی و دمای 35 گرمخان ...

ما از روش PCR-ELISA برای تشخیص حساس و اختصاصی کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A استفاده نمودیم.در این پژوهش قسمت کدکننده بخش فعال (کاتالیتیک ) سم بوتولیسم بوسیله PCR تکثیر شد.سپس محصول PCR بوسیله DIG-ELISA آشکار گردید.بدین منظور محصول PCR بوسیله dig-DUTP نشاندار شد.برای آشکارسازی PCR از پروبی که در یک انتها بوسیله یبوتین نشاندار شده بود استفاده گردید.در این پژوهش دو پروب مختلف به نامهای ASP- و MS-1 بکار برده شدند.پروب ASP-1 هنگام ساخت در انتهای 5 با بیوتین نشاندار شده ...

مسمومیت غذایی ناشی از کلستریدیوم بوتولینوم از مهمترین مسمومیتجهای غذایی است که در اثر مصرف مواد غذایی آلوده به ویژه فرآوردهجهای دریایی، انواع غذاهای کنسرو شده گیاهی و گوشتی و فرآورده های لبنی ایجاد می شود. بنابراین در این مطالعه تعداد 120 نمونه ماهی، 60 نمونه عسل، 80 نمونه کشک و 80 نمونه دوغ انتخاب شد. شناسایی بوتولیسم بر اساس جداسازی کلستریدیوم بوتولینوم و اگزوتوکسین های تولید شده صورت می گیرد. سروتیپ های E ,B ,A و F مهمترین تیپ های میکروارگانیسم بیماری زای انسانی است. ه ...

هدف این تحقیق تعیین اثر توکسین تیپ A کلستریدیوم بوتولینوم بر رفتارهای موش آزمایشگاهی است. با اسیدی کردن محیط کشت 96 ساعته و رساندن pH آن به 5/3 ، رسوب تشکیل شد. سپس بوسیله سانتریفیوژ (10000 دور در دقیقه و بمدت 20 دقیقه و دمای ºC4) رسوب حاصل جمع آوری گردید و سه بار با آب مقطر استریل شستشو داده شد. سپس به رسوب جمع آوری شده، بافر سیترات سدیم 1/0 مولار با 5/5 = pH اضافه گردید. پس از 1 ساعت نگهداری در ºC25، سانتریفیوژ (10000 دور در دقیقه و بمدت 20 دقیقه و دمای ºC4 ...

یکی از عوامل بیماری مهلک بوتولیسم کلستریدیوم بوتولینوم تیپ ‏‎A‎‏ است که در سال های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اخیرا از توکسین این باکتری به عنوان داروی موثر برای درمان بسیاری از بیماری ها استفاده شده است. لذا، تولید توکسین و پایداری آن اهمیت زیادی دارد. به علاوه، دست یابی به روش های کنترل رشد باکتری، تولید توکسین و یا غیرفعالی کردن آن، نگرانی از آلودگی مواد غذایی و بروز بوتولیسم را از بین می برد.در این تحقیق، اثر غلظت های مخلتف سولفات مس و منیزیم بر رویش اسپور، ...

کلستریدیوم بوتولینوم عامل بیماری فلج‌کننده بوتولیسم است . این‌گونه، براساس خصوصیات سرولوژیکی سم تولیدی به 8 تیپ (G, F, E, D, C , C , B, A) تقسیم می‌شود. سم بوتولینال قوی‌ترین سم شناخته شده است . تمام سروتیپ‌های سم قادرند انسان و حیوانات را آلوده کنند. بوتولیس غذایی ناشی از تیپ A شدیدترین شکل بیماری است و مرگ و میر بسیاری را بوجود آورده است و این تیپ بیشتر از دیگر سموم بوتولینوم شناسایی شده است . سم تیپ A سروتیپی است که اخیرا استفاده درمانی یافته است . این سویه د ...

سم مترشحه از باکتری کلستریدیوم بوتولینو قوی ترین سمی است که تاکنون شناخته شده است. با وجود گزارشاتی مبنی بر مسمویت و عدم شناخت سریع و درمان بموقع که منجر به مرگ بیماران شده است. متاسفانه کار عملی بر روی این ارگانیسم و سم آن در کشور انجام نگرفته است و آنتی بادی موجود در مراکز بهداشتی کشور از خارج خریداری می شود. سم تولید شده این باکتری به 7 سروتایپ طبقه بندی می شود و هیچیک با دیگری واکنش متقاطع نمی دهد، لذا در این طرح سعی بر این می شود ک سویه های بومی که موجب این مسمویت در انس ...

چکیده ندارد.