عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آلاینده‌های آلی پایدار از جمله کلروفرم که از فراوانترین تری‌هالومتانها بوده و در بسیاری از پسابهای صنعتی نیز وجود دارد، منابع محدود آب شیرین در دسترس را بیش از پیش در معرض مخاطره قرار داده است. در زمره‌ی مهم‌ترین روش‌های حذف آلاینده‌هایی از این دست، روش‌های مبتنی بر نانوفناوری و به ویژه روشهای حذف آلاینده‌ها به کمک نانوذرات فلزی می‌باشند که به دلایل اقتصادی و محیط زیستی، امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این پژوهش از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی برای حذف کلروفرم از پساب اس ...

پلی کلرو بیفنیل ها(PCBs) بصورت مصنوعی از مشتقات کلرینه شده بی فنیل ها که دارای یک تا ده اتم کلر هستند، تشکیل شده اند. آنها در محیط پایدار و دارای خاصیت تجمع پذیری زیستی هستند و اثرات خطرناکی را برای انسان و حیات وحش دارند. در این پژوهش، تخریب و کلرزدایی پلی کلرو بی فنیل های موجود در روغن ترانسفورماتور صنعتی زائد را با استفاده از فرایندهای هیدروترمال و فیزیکو شیمیایی در حضور متغیر های مختلف و تابش میکروویو، مورد بررسی قرار گرفت. در چهار مرحله انجام پژوهش، اثر توام و جد ...

استفاده از کلر جهت ضد عفونی‌کردن آب یکی از مقرون‌ به‌ صرفه‌ترین و قدیمی‌ترین راه‌های مقابله با عوامل بیماری‌زای موجود در آب به شمار می‌رود. از طرفی واکنش کلر با مواد داخل آب و جداره‌ی لوله باعث کاهش غلظت کلر و همچنین ظهور ترکیبات سمی و سرطان‌زایی همچون تری‌هالومتان‌ها می‌شود. تا کنون پژوهش‌هایی جهت بررسی چگونگی کاهش غلظت کلر در خطوط لوله‌ی انتقال آب انجام شده است. در این پژوهش از مدل‌سازی ریاضی جهت توسعه‌ی معادله‌ی دیفرانسیل مصرف کلر در خطوط انتقال آب استفاده شده است. حل تحل ...