عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 84

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جایگاه جهان شهرها در ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم، مطالعه موردی كلان شهر تهران چکیده: ژئوپلیتیک در برداشت کلی، روابط متقابل بین سیاست، قدرت و جغرافیاست که عواملی مثل ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش تعیین کننده ای در سیاست یک مکان دارند، که شهر یکی از این مکانها در این حوزه میباشد. شهرهاي جهاني پديدهاي نوظهوري هستند كه سبب شكل گيري فضاي جريانها و به وجود آمدن كانونهاي قدرت نوظهور در نقشه جغرافياي سياسي جهان شده اند. درگذشته ارتباطات متأثر از عامل فاصله و فضا بوده است ول ...

موضوع تأمین ایمنی شهرها و شهروندان در برابر مخاطرات طبیعی به خصوص زلزله یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی و مدیریت شهری است و پژوهش در خصوص آسیب پذیری این مناطق و شناخت نحوه مقابله با آن و به تعبیری مدیریت بحران زلزله بسیار لازم و ضروری است. با توجه به این مهم و به منظور مدیریت ریسک و خطر پذیری کلان شهر تبریز در برابر زلزله و شناسایی تهدیدها، فرصت ها، نقاط ضعف و قوت این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش سعی گردید مبانی، تئوری ها، نظریه ها، قوانین و سیستم های به کار ...

زمین لغزش‌ها از جمله بلایای طبیعی محسوب شده که هر ساله خسارات جانی و مالی فراوانی به جوامع بشری وارد می‌آورند. تهیه نقشه‌های پهنه بندی خطر زمین لغزش برای تعیین مناطق با خطر بالا در همین راستا صورت می‌گیرد. این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلی و در راستای انجام پهنه بندی خطر زمین لغزش در دامنه های مسلط بر منطقه یک کلان شهر تهران با استفاده از مدل فازی و نرم افزار ARC GIS10، از 8 معیار؛ ارتفاع، شیب، بارش، زمین شناسی، فاصله از شبکه زهکشی، فاصله از زمین لغزش های قدیمی، فاصله از ...

پژوهش حاضر تأثیرات کلان‌شهر تبریز را بر شهرهای پیرامونی مورد ارزیابی قرارمی دهد. محدوده‌ی موردمطالعه در این پژوهش شهر سردرود هست که افزایش جمعیت و افزایش صنایع در شهر سردرود منجر به ساخت‌وسازهای بدون برنامه و تغییرات زیاد ساختار فضایی - کالبدی شهر و از بین رفتن زمینهای کشاورزی شده است که موجب مشکلات متعدد کالبدی - فضایی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در شهر سردرود شده است؛ و این امر از آسایش و رفاه شهروندان خدمات‌دهی به آن‌ها کاسته است. لذا جهت مقابله با مشکلات موجود این تحقی ...

نظم اجتماعي يكي از كانوني‌ترين مباحث جامعه‌شناسي است به گونه‌اي كه بسياري از جامعه‌شناسان درباره آن سخن گفته‌اند و مكاتب مختلف جامعه‌شناسي به نظم و تغيير (تضاد) و تلفيق بين اين دو گرايش تقسيم شده است. نظم اجتماعي يكي از مسائل مهم شهرهاي پرجمعيت امروزي نيز هست به طوري كه مي‌توان شهرها را براساس ميزان نظم اجتماعي رتبه‌بندي كرد. اين موضوع مي‌تواند در سطوح كلان، مياني و خرد مورد مطالعه و تحليل قرار گيرد. در اين رساله نظم اجتماعي در سطح خرد (رفتار كنشگران) مورد تحليل قرار گرفته و ...

این رساله بر آن است تا نقش گونه شناسی کاربری های مسکونی را بر مورفولوژی شهر بسنجد. مسائل مطرح در مقوله ی گونه شناسی بناهای شهری از یک سو و پیچیدگی های فرآیند شکل یابی شهرها و ریخت شناسی بافت های شهری در این راستا مورد مطالعه و ارزیابی قرارمی گیرند. عوامل تأثیرگذار بر هر دو حوزه متعدد است و علاوه بر شناخت هر یک به تنهایی، تأثیر آن ها بر همدیگر نیز باید به دقت مورد کنکاش قرار گیرد. پس از بررسی پیشینه و مبانی فکری و فلسفی در حوزه ی گونه شناسی و ریخت شناسی شهری و درپی آن، پرداخت ...

گسترش و تعميم امكانات رفاهي براي كليه افراد جامعه بطوريكه همه افراد بطور يكسان آز آنها برخوردار شوند ، يكي از وظايف برنامه ريزان شهري است . علم جغرافيا مي تواند در زمينه مطالعه سيماي توزيع خصوصا مكان يابي فضاها و عناصر شهري ، كمك شاياني براي برنامه ريزان شهري باشد . در گذشته ، توليد با روش هاي ساده و ابتدايي انجام مي گرفت . بعلت جمعيت كم توليد كننده و مصرف كننده فاصله چنداني نداشتند . اما به مرور بين توليد كننده و مصرف كننده فاصله ايجاد شده و اين فاصله ، مشكلات زيادي را بهمر ...

رشد شتابان شهر نشيني و شهر گرايي بويژه در شهرهاي در حال توسعه، اداره شهرها را با مشكلات جدي روبرو كرده است. شهرهاي جهان سومي خصوصا كلان شهرها با مشكلات زيادي روبرو هستند. همچنين افزايش سرعت تغييرات و انتقال مراكز ثقل جمعيتي، سياسي و اقتصادي در سطوح مختلف ملي و بين المللي و پررنگ شدن نقش كلان شهرها، و نيز مطرح شدن رقابت و همكاري در عرصه كنشها و واكنشهاي جهاني و منطقه‌اي شرايط متغير و چالش برانگيز را براي مديريت شهري در كلان شهرها ايجاد كرده است، بنابراين مي توان گفت مديران شهر ...

امروزه مديريت شهري تحول يافته است . شهرها براي رفاه و آسايش بيشتر شهروندان مديريت مي شوند. مديريت شهري ، نقش مهمي در موفقيت برنامه ها و طرح هاي توسعه ي شهري ، به عهده دارد . اين موضوع به خصوص در ارتباط با توسعه ي پايدار بيشتر اهميت مي يابد . شهرها به علت دارا بودن جاذبه هاي طبيعي تاريخي و فرهنگي، از مقاصد گردشگري محسوب مي شوند . توسعه ي گردشگري شهري آثار مثبت و منفي اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي به دنبال دارد ، ايجاد تعادل در اين زمينه ، به گونه اي كه آثار مثبت بيش ...