عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 205

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تكلم يكي از اوصاف خداوند است، در اتصاف خدوند به تکلم همه اتفاق نظر دارند، ولی در کیفیت اتصاف اختلاف وجود دارد، اختلاف نظردر ميان معتزله واشاعره وحكماء است، قاضی عبدالجبارمعتزلي قائل است به اینکه کلام خداوند عبارت است از: اصوات و حروف که خداوند ایجاد می کند و قائم به ذات او نیست. این همان کلام لفظی است که مورد اتفاق همگان است. بحث در این است که آیا قسم دیگری وجود دارد؟ فخررازیِ اشعري، معتقد است ورای اين الفاظ در ذهن متکلم معاني قرار دارد و حقيقت كلام همين معاني است كه آن ...

یکی از مسائلی که مذاهب اسلامی درمورد آن اختلاف دارند مساله کلام خداست. کلام یکی از صفات ایجابی خداوند است. معتزله، فقهای سنی، اشاعره وحکمای اسلامی درباره آن اختلاف نظردارند. این پایان نامه به بیان بحث تاریخچه کلام الهی، وبیان معنی لغوی واصطلاحی کلام، کلام لفظی، کلام نفسی، وآرای مختلف ومخالف متکلمان در باب حقیقت و ماهیت و حدوث وقدم وعوارض کلام باری تعالی می پردازد. ودر پایان، نظر قرآن وسنت نیز مورد لحاظ قرار گرفته شده است. ...

در این طرح با تعریف کلام ، تفاوتهای کلام جدید و سنتی مورد برسی قرار گرفته و سپس در مورد نظام کلام جدید توضیحاتی داده شده است . در توضیح این نظام و تفاوتهایش با کلام سنتی ، بیشتر بر مبانی و مسائل معرفتی تکیه و تاکید شده است . ...
نمایه ها:
هندسه | 
کلام | 
علم | 

این مطالعه در نظر دارد یافته های تحلیل کلام را در ارتباط با قرآن، علی الخصوص سوره فاتحه، به کار بندد. کلام، یک گفتار یا بخشی از یک نوشتار در مورد موضوعی خاصّ، معمولاً جدّی، به حساب می آید. از نگاه زبان شناسی، کلام یکی از برجسته ترین مفاهیم تفکر معاصر در زمینه های علوم انسانی و علوم اجتماعی به حساب می آید، همان طوری که این کلام در ارتباط با آن روش هائی است که در آن ها زبان عمل می کند و روابط انسان ها را با یکدیگر و با تشکّل های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه شکل می دهد. تحلیل ک ...
نمایه ها:
کلام | 

کلام اجتماعی را می‌توان شاخه ای از الهیات اجتماعی دانست که هدف آن ساختن نظام واره‌ای از اعتقادات برای خصوصیت در یک جامعه مومنانه پویاست.بررسی نظرات آیت الله بهشتی در بحث آراء کلام اجتماعی با تحلیل آثار ایشان محور اصلی این پژوهش است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد.مهمترین مسائل مورد پژوهش در این تحقیق نبوت، امامت، حکومت، وحدت و عدالت در اسلام از جمله مباحث کلامی بررسی شده در آراء این اندیشمند والااست. در زمینه مبانی جامعه‌سازی اسلامی و راهکارهایی که برای ایجاد چن ...

این رساله با عنوان "عفت کلام در قرآن" در جستجوی پاسخ به پرسشها، و ابهاماتی است که در ذهن نگارنده و برخی دانشجویان وجود داشته است ، و به نظر می‌رسد پژوهش نوینی در زمینه آشنایی با کیفیت سخن گفتن و یا بعبارت دیگر آشنایی با فوائد و آفات بیان و زبان از دیدگاه قرآن می‌باشد. این پایان‌نامه شامل یک مقدمه کوتاه، سه فصل، یک پیوست و چکیده می‌باشد، در مقدمه اشاره به اهداف و روشها و پیشینه موضوع و معرفی فصلها شده است . در فصل اول ضمن بررسی واژه عفت (لغوی و اصطلاحی) و تعریف "عفت کلام" با ا ...
نمایه ها:
عفت | 
کلام | 
قرآن | 
گفتار | 

این رساله ترجمه و تحقیقی است از کتابی انگلیسی با عنوان فلسفه کلام و عرفان اسلامی درآمدی کوتاه که توسط پروفسور ماجد فخری به نگارش در آمده است. هدف کتاب این است که خواننده را با فلسفه کلام و عرفان آنگونه که در بافت اسلامی توسعه یافتند و بر هم تکامل و تعامل از آغاز تا انجام با اشاره به ریشه های یونانی و یونانی مابی فلسفه اسلامی بپردازد. ایشان به گونه ای موجز و در عین حال کافی و وافی جریانات اشخاص نوشته ها مفاهیم و مسایل اصلی فلسفی کلامی و عرفانی و مناسبات درونی میان آنها را برجس ...

این نوشتار که " بررسی اختلاف آراء خواجه نصیرالدین طوسی و قاضی عضدالدین ایجی در مسائل کلامی " نام دارد حاصل بررسی تطبیقی کلام شیعه و کلام سنی اشعری به سبک قدیم و در قالب نظرات این دو دانشمند مذکور است . در این مقالات موارد اتفاق و اختلاف آنهادسته‌بندی شده و درصدر هر بحث موارد اتفاق فقط نام برده شده‌است . و بعد موارد اختلاف که تقریبا" چهل مورد است و خلاصه‌ای از آن آورده شده به تفصیل مورد بررسی و تجزیه وتحلیل و نقد و کاوش قرار گرفته‌است . ...

رساله حاضر گزارشی ازپروژه تشخیص کلام توسط کامپیوتر می‌باشد. سیستم طراحی شده در دو حالت یادگیری وتشخیص قابل برنامه‌ریزی‌است . سیستم درحالت یادگیری ازکلام یک شخص الگوهای مرجع تهیه می‌نماید و در حالت تشخیص، کلام بیان شده توسط شخص رابازشناسی می‌نماید.تهیه الگوهای مرجع بااستفاده از روش Dynamic Time Warping DTW به طریقهMAPPING و متوسط گیری صورت می‌پذیرد. برای تهیه‌الگوی مرجع شخص لازم‌است که‌هرکلمه راچندبار درزمانهای مختلف تکرارکند. در حالت تشخیص سیستم باالگوریتم‌های مناسب واستفاده ...
نمایه ها:
تشخیص | 
کلام | 
dtw |