عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در فرهنگ اسلامی کعبه مرکز عالم است و ضمن هدایت جهانیان جایگاه ویژه ای را در ساختار هنر و معماری اسلامی دارد. هنر ومعماری اسلامی به مثابه یکی از مهمترین جلوه های فرهنگ اسلامی در نسبت با کعبه جهت مند و از ساختاری رمزی برخوردار است.مرکز گرایی،امر وحدت و نیز اختیار شیوه های تجریدی و رمزی در هنرو معماری اسلامی از مهمترین ویژگی هایی است که تحت تأثیربنیان های توحیدی کعبه شکل یافته است.محور طولی کعبه سراسر هنر اسلامی را سرشار از ایماء و اشاره می گرداند ومحور عرضی آن با ایجاد فضایی کی ...

چکیده مناسک و آیین‌های مذهبی مبتنی بر مجموعه‌ای از نمادها است که در ورای معنای ظاهری آنها نسبت به ابعاد ارتباط انسانی (ارتباط انسان با خدا، خود، سایر انسان‌ها و جهان طبیعت و حیوانات) اسرار و رموز و مفاهیم ارزشی عمیقی نهفته است. شناخت و فهم صحیحِ باورها و مفاهیم ارزشیِ این نمادها دشوار بوده و نیازمند واکاوی و کنکاش می‌باشد. در این تحقیق، تفسیر ارتباطی نمادهای حج (کعبه، عرفات، مشعر، منا)، به عنوان مهم‌ترین و کلیدی‌‌ترین آیین مذهبی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این راس ...
نمایه ها:
نماد | 
حج | 
کعبه | 
عرفات | 
مشعر | 
منا. | 

فریضه الهی حج، به عنوان یکی از فروع دین و فرایض مورد اتفاق مسلمانان، در طول تاریخ، همواره مورد توجه ملل مسلمان بوده و مقدمات، واجبات، مندوبات، ارکان، اعمال و حتی اماکن آن با دقت و وسواس فراوان مورد مطالعه، مداقه و پژوهش قرار می‌گرفته است. از این رو بانیان و سردمداران فرق، مذاهب و نحله‌های متعدد اسلامی همواره در صدد بوده‌اند؛ احکام، مناسک و ویژگی‌های این فریضه الهی را به فراخور نظرگاه‌ها و اصول اعتقادی و عملی مشرب خویش، تبیین کرده و پیروان خود را در مسیر آن راهی که به آن باور ...