عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بعلت دامداری ایلی و عدم دسترسی اغلب گله‌داران دهات ایران به کارخانه شیر پاستوریزه مازاد شیر تولید شده تبدیل بکشک گردیده و بدینوسیله قابلیت نگهداری آنرا زیاد مینمایند. مقداری از این کشک در تغذیه انسان و مازاد آن در تغذیه طیور ایران مصرف میگردد. از آنجائیکه هیچ گونه اطلاعی از ارزش غذائی این ماده پروتئینی در تغذیه طیور در دسترس نمی‌باشد، آزمایشاتی انجام گردید تا ارزش پروتئینی کشک و میزان انرژی قابل استفاده آن تعیین و با شیر خشک مقایسه گردد. جهت تعیین و مقایسه ارزش کیفی پروتئین ک ...
نمایه ها:
کشک | 

در این تحقیق نمونه‌های کشک (قورود) با دو روش آفتابی و هوای داغ در دماهای ??، ?? و ?? درجه سانتی‌گراد خشک شدند. بعد از خشک کردن، میزان ماده خشک، درصد پروتئین، چربی، خاکستر، نمک، مقدار اسیدیته، pH، aw، جذب آب نمونه‌ها، شمارش کل میکروبی، کلی‌فرم و کپک و مخمر، پارامترهای رنگ‌سنجی L*، a*، b*، H، C، ?E و سفتی نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بین مقادیر پروتئین، چربی، خاکستر و نمک کشک‌ها اختلاف معنادار وجود ندارد (??/?...

این طرح شامل دو بخش عمده به شرح ذیل می‌باشد : الف - مطالعه و تحقیقات در زمینه روشهای مختلف تولید پودر کشک با توجه به کشک‌های تولید شده توسط عشایر و انتخاب بهترین فرآیند تولید. ب - طراحی واحد تولید پودر کشک صادراتی باتوجه به فرآیند انتخاب شده. ...
نمایه ها:
تولید | 
کشک | 

کشک یک محصول لبنی تخمیر شده است که به طور سنتی در نواحی روستایی با استفاده از تابش مستقیم آفتاب خشک شده همین امر باعث افت کیفیت آن می‌شود. بنابراین بررسی امکان کاربرد یک خشک کن خورشیدی مناسب جهت افزایش کیفیت آن ضروری است. در این تحقیق ابتدا تأثیر دو عامل دمای خشک کردن و ضخامت لایه کشک بر مدت زمان خشک شدن لایه خمیر کشک تا سطح رطوبت ده درصد بر مبنای تر بررسی شد. مقدار دما در سه سطح 42، 57 و 67 درجه سلسیوس و ضخامت لایه کشک نیز در سه سطح 10، 15 و 20 میلی متر انتخاب شدند. سپس نمون ...

برای بررسی مقدماتی اهمیت استفاده از کشک میتوان آنرا با یک مکمل غذائی پروتئین‌دار دیگر با ارزش غذائی مشابه که استفاده و اهمیت آن در تغذیه طیور به ثبوت رسیده است مقایسه نمود. پودر ماهی یک مکمل غذائی پروتئین‌دار حیوانی است که از نظر ارزش غذائی مشابه با کشک بوده و در جیره‌های طیور مورد استفاده قرار میگیرد. در این زمینه مطالعات زیادی توسط آقایان (2) Hill, Branion (7) Rasmussen (10) Waldroup و همکارانشان صورت گرفته که نتایج بررسیهای آنان در مجلات علمی بچاپ رسیده است . نام مقالاتی ک ...
نمایه ها:
جوجه | 
کشک | 

بعد از انتشار خبر مسمومیت یک خانواده در شهرستان اهواز بخاطر مصرف کشک مایع در کیهان 65/6/30 مجری طرح باهمکاری آقای حسین معمار باشی کارشناس علوم غذائی تصمیم گرفت تا در مورد علت مسمومیت در این ماده غذائی (کشک مایع) که فقط در تعداد کمی از کشورهای آسیائی خصوصا در ایران به مقدار زیاد مصرف کننده دارد شروع به تحقیق نمودیم .با توجه به علایم ذکر شده در مورد مبتلایان به مسمومیت حاصله از خوردن کشک که نتایج حاصله پس از اتمام ارائه خواهد گردید. ...
نمایه ها:
کشک | 

فاز مطالعاتی و عملیاتی اجرائی طرح به پایان رسیده و داده ها جهت آنالیز استخراج شده است. پس از بررسی آماری و نتایج آن گزاش نهایی طرح ارسال می گردد. نتایج اولیه نشان دادبکار گیری پودر کشک صنعتی به مقدار2الی6 درصد بدون ایجاد عوارض تغذیه ای و گوارشی در طیور گوشتی قابلیت استفاده دارد ولی با توجه به میزان ‏‎Na‎‏موجود در پودر کشک صنعتی دقت در تنظیم جیره غذایی بسیارحائز اهمیت است. ...
نمایه ها:
کشک | 

پس ازتهیه پنیر،پساب آن که دارای مقداری از بهترین پروتئین های حیوانی است ، دور ریخته می شود.آلوده کردن محیط زیست و جو تقریبا50 " درصد از مواد خشک شیر در آن ،فکر بازیابی و استفاده از مواد غذائی آب پنیر راموجب شده است .دراین طرح،ارائه روشی جهت استفاده ازآب پنیر و تبدیل آن به نوعی کشک قابل اجرا در کارگاههای کوچک مورد توجه و تحقیق قرارگرفته ،که تامرحله نمونه سازی و تولید آزمایشگاهی پیش رفته است . ...
نمایه ها:
پنیر | 
تولید | 
کشک | 

نظربه اینکه 96درصد پروتئینهای محلول درشیرو 94 درصد لاکتوز شیرهمچنین بیش از 70 درصد ویتامینهای محلول درآب موجوددرشیری که برای پنیرسازی استفاده می شوددرآب پنیر باقی استفاده ازآب پنیروتبدیل آن به محصولی قابل استفاده مورد نظر می باشد اجرای طرح شامل تخمیر لاکتیکی آب پنیر بااستفاده ازمخمرها واضافه کردن چربی و ویتامین بمنظور بالابردن ارزش غذایی واضافه کردن آرد غلات جهت تغلیظ محصول حاصله و سهولت عمل خشک کردن برای تولیدنوعی کشک که دارای ارزش غذایی قابل توجهی می باشد. ...
نمایه ها:
کشک | 
تولید |