عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مقاله، شکافهای موجود تئوری و عمل مدیریت دولتی رابین کشورهای غربی و غیر غربی آشکار می سازد. با بررسی دیوانسالاری ملی در چارچوبی جهانی، طرحی تدوین می نماید که می توان برای پر کردن شکافها، توسعه دانش مدیریت و بهره گیری کارگزاران از نظریه سازمانی بکار برد. براساس این طرح، مقاله می کوشد تا نشان دهد، چگونه متغیر های محیط بین المللی، نظیر پیشرفت مستمر و مدوام تکنولوژی اطلاعات، حضور نهادها و موسسات جهانی و تاکید بر بهره وری و کارآیی در بخش دولتی، دیوانسالاری های ملی را تحت تاثیر ...

چگونگی استفاده از اطلاعات فنی و هضم آن برای بهره وری در تمهیدات دفاعی کشور ، نیاز به روش تحقیق متجانس با وضع کشور ایران دارد. در این مقاله سعی شده است از چگونگی استفاده مجلات نظامی غرب ، جهت استفاده برای (( دفاع غیر عامل )) روشی ارائه گردد تا مدیران نظامی و همچنین مهندسین و مشاورانی که در زمینه دفاعی فعالیت دارند، آن را مورد استفاده قرار دهند . (تاریخچه ) علوم و فنون ، پیش نیاز هر تحقیقی به شمار می رود . گرچه در هنگام بررسی سیر تکامل شاید مواردی وجود داشته باشد که د رمقطع زما ...

جریان توجه به آموزش استفاده کننده در کتابخانه های دانشگاهی در جوامع غربی موضوع اصلی بحث حاضر بشمار می رود. تغییراتی که در آموزش استفاده کننده با توجه به نظریه های یادگیری و تحول در رسالت آموزش عالی در جهت پرورش مهارتهای یادگیری مستقل داده شده بررسی می شود. در این جریان به برنامه های آموزشی کتابخانه های دانشگاهی که این تغییرات را در مد نظر داشته و موفق بوده اند اشاره می گردد. در نهایت مهارتهایی که انتظار می رود برنامه های آموزشی کتابخانه در دانشجویان در عصر فن آوری پرورش دهد و ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
جنگ | 
ایران | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
دین | 
فلسفه | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
علم | 
اسلام | 
توسعه |