عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 285

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هرگاه تاریخ آموزش و پرورش این حقیقت را مسلم می‌دارد که جریانات آموزشی و دگرگونی موسسات تربیتی و شیوه‌های تعلیمی با تحولات اجتماعی و نظام جوامع بشری در ارتباط مستقیم بوده است امروزه دید تازه‌ای نیز باین واقعیت علاوه گردیده باین معنی که قضایای آموزشی در مناسبات خود با مسائل اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند و شناسائی شرایط اقتصادی و مرحلهء توسعهء صنعتی و طرز معیشت عمومی و یا مسائل مربوط به تولید و توزیع ثروت نقش قاطعی را در تحلیل پایه و مایه نظامهای آموزشی کشورهای امروزی و جوامع بشر ...

هدف اصلی این مطالعه، تحلیل و ارزیابی اهمیت نقش زنان در فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی برای توسعه جوامع روستایی کشورهای جهان سوم و علتهای نادیده گرفتن آنها از سوی برنامه ریزان و متخصصان امر توسعه است. به رغم اینکه فرایند توسعه در طی دهه های گذشته تاثیر در خور توجهی بر بهبود سطح زندگی، درآمد، بهداشت و تحصیل توده مردم گذاشته است، متاسفانه بسیاری از زنان روستایی جوامع در حال توسعه و کم توسعه را از تحولات فن آوری و دستاوردهای اجتماعی- اقتصادی آن محروم و حتی زیاندیده، کرده است. تل ...

تجربه کشورهای صنعتی در مهار تورم و یا تجارب مهار تورم در کشورهای در حال توسعه تا چه حد می‌تواند مورد استفاده کشورهای دیگر قرار می‌گیرد. و تا چه اندازه استناد به این تجارب می‌تواند دلیل بر صحت اتخاذ یک سیاست اقتصادی در قبال مساله تورم در کشورهای دیگر قرار گیرد؟ از دو سوال فوق، سئوال سومی رخ می‌نماید و آن اینکه تقسیم‌بندی کشورها براساس توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی و تقسیم جهان به جهان اول و دوم و سوم و گاهی جهان چهارم و تقسیم‌بندی‌های دیگر تا چه اندازه به حقیقت نزدیک است . آیا ...

رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن از جمله مباحث مورد توجه اقتصاددانان و برنامه‌ریزان سیاسی و اقتصادی بوده است . با اینکه مدلهای اولیه رشد شکاف پس‌انداز را محدودیت رشد می‌دانستند، اما از دهه 1960 به بعد شکاف ارز خارجی و شکاف مالی دولت نیز به موانع رشد اضافه شد. پس از جنگ جهانی دوم به تدریج این تصور قوت یافت که کمک‌های خارجی می‌توانند محدودیت‌های مذکور را برطرف نموده و منجر به رشد شوند.اما با افزایش وامدهی در دهه 1970 و سپس بحران بدهی در اوایل دهه 1980 تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتص ...

پس‌انداز مفهوم بسیار مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد. پس‌انداز یا از منابع داخلی و یا خارجی تامین می‌شود. پس‌اندازهای داخلی که از مهمترین منابع پس‌اندازی بشمار می‌روند از چهار بخش پس‌انداز خانوار، شرکتهای سهامی، شرکتها و موسسات دولتی ودولت تشکیل می‌شوند. تئوریهای پس‌اندازی از کلاسیک‌ها تا کینز و از کینز تا مودیگلیانی عمدتا مربوط به سازوکار پس‌انداز بخش خصوصی می‌باشند. هر یک از مکاتب و دانشمندان رفتار پس‌اندازکنندگان را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهند . مه ...

بررسی سیر تحول شهرهای امروزی، مبین رشدی ناهمگن خصوصاً در شهرهای بزرگ است. رشدی که خاصه تمامی شهرهای کشورهای در حال توسعه است. در چنین سیر تحولی، تعیین کننده ترین عامل در تغییر مسیر تکاملی ناشی از قطع اندیشه جاری، ورود اندیشه ای نو به مجموعه همگن در حال تکامل شهری بوده است. در سردرگمی حاصل از قطع اندیشه جاری، یافتن ساز و کارهای برقرارکننده تعادل و تجانس در مجموعه یکپارچه شهرهای کهن نیازی عاجل می نماید. هدف در بررسی حاضر جستجوی روشهایی با توان برقراری پیوند مجدد بین رشته های گس ...

در این رساله چگونگی اثربخشی صادرات بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و میزان تاثیر صادرات بر رشد اقتصادی با الگوهای اقتصادسنجی برآورد شده است . با توجه به ملاحظات نظری می‌توان برای صادرات دو نوع اثر مستقیم و غیرمستقیم قائل شد. از جمله آثار مستقیم می‌توان به گسترش بازار و تخصیص مطلوبتر منابع اشاره نمود و از آثار غیرمستقیم نیز می‌توان جهت‌گیری به سمت کالاهای با نرخ رشد بالقوهء بیشتر، خصلت آموزندهء تجارت خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی و تشویق رقابت سالم اقتصادی را بیان نمود. ...

مهمترین مسئله ای که در کشورهای در حال توسعه با آن مواجهند به گردش در آوردن چرخ توسعه است از طرفی توسعه مستمر یا به اصطلاح (توسعه پایدار) تنها زمانی امکانپذیر است که توام با پیشرفت مداوم علم و فناوری بوده و به وسیله آنها تقویت شود. به رغم این واقعیت ، اغلب کشورهای در حال توسعه از فقدان سیاستهای بخش علم و فناوری فقدان تشکیلات سازمانی قوی و نارسایی نظامهای تحقیق و توسعه و نیروی انسانی متخصص جریان کند اطلاعات و به طور کلی ضعف بنیه علم و فناوری ، رنج می برند. از طرفی توسعه فناوری ...

هر یک از ما در زندگی روزمره خود، بارها شاهد کم کاریها، بیکاریهای پنهان، بی مسئولیتی ها و انجام نادرست و یا ناتمام کارها بوده ایم. مهم نیست آن کس که کاری انجام می دهد، در پشت میز یک اداره نشسته باشد و یا خود، صاحب سرمایه و امکاناتی باشد و برای خود کار کند، مهم آن است که در هر سطحی، کارها به بهترین شکل و صورت خود انجام نمی شود. زمان انجام کارها، بسیار بیش از حد نیاز به درازا می کشد، اگر کاری را بتوان در چند ساعت انجام داد، معمولا در واحدهای اقتصادی کشور ما (چه در بخش خصوصی و چه ...