عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تداوم حضور آمریکا در خلیج فارس بعد از اشغال عراق در سال 2003، تاثیرات مهمی برکشورهای عربی منطقه داشته است. بررسی سوابق حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس نشان می دهد این کشور بعد از عملیات آزاد سازی کویت در سال 1991 اقدام به حضور گسترده نظامی در این منطقه نموده است و در پی تقویت و تحکیم روابط خود با کشورهای منطقه بوده است. ایالات متحده آمریکا اکنون با هر هفت کشور عربی حوزه خلیج فارس روابط نزدیکی دارد .در این پژوهش سعی شده است تا در کنار بررسی این روابط که با تمرکز ...

این تحقیق در چارچوب نظریه واقع‌گرایی کلاسیک و بر اساس مولف? حداکثرسازی موقعیت، در صدد شناخت عامل تعیین‌کننده روابط ایران با کشورهای عربی در سال‌های 1340 تا 1390 است. ایران در این سال‌ها، با گروهی از کشورهای عربی روابط دوستانه و با گروهی دیگر، روابط خصمانه‌ای داشته است. به نظر می‌رسد عامل تعیین‌کننده این روابط، منافع ملی و سیاست حداکثرسازی موقعیت در چارچوب آن بوده که از جانب ایران پیگیری ‌شده است. ایران در سال‌های1357 -1340 از طریق توسع? نظامی، دیپلماسی و توسع? اقتصادی سعی ...

تحولات سیاسی سالهای 2011 و 2012 خاورمیانه بسیار سریع در تمامی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش و تسری یافته است. آنچه مسلم است تمامی این کشور با وجود تفاوت هایی که دارند، ولی به لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شباهت‌هایی با یکدیگر دارند. ساخت اقتصادی اکثر کشورهای عرب خاورمیانه مبتنی بر اقتصاد رانتی و رانتیریسم است و ساخت سیاسی عمده کشورهای خاورمیانه اقتدارگرایانه است. و در ساخت اجتماعی آنها طبقات اجتماعی جدیدی در حال ظهور می‌باشد. ولی مهمترین ویژگی تمامی این کشورها ویژگ ...

گسترش اندیشه ضد استعماری در ادبیات معاصر عربی، از زمانی آغاز شد که نخبگان عرب، مردم را از اهداف شوم استعمار، آگاه و آنان را به پایداری در برابر اشغالگران دعوت کردند. از سوی دیگر فشار، سخت گیری و ستمی که دولت های استعمارگر بر ملت عرب روا می داشتند، زمینه را برای تقویت روح " پایداری سیاسی" در مردم آماده ساخت و در این راستا، شاعران نیز با نزدیک کردن زبان شعری خود به زبان و نیازهای جامعه، به سرودن شعر پایداری روی آوردند. درون مایه های سروده های این شاعران را می توان در موضوعاتی م ...

اگرچه رویکرد غرب گرایانه در سیاست خارجی ترکیه از زمان آتاترک تا دوران جنگ سرد و پس از آن به عنوان رویکرد غالب مطرح بود؛ اما از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، در کنار توجه به این دیدگاه رویکرد نگاه به شرق ترکیه نیز شدت بیشتری یافته است. استدلال اصلی این پژوهش این است که حزب عدالت و توسعه با دنباله روی از سیاست خارجی چند وجهی نه تنها به دنبال برقراری ارتباط با کشورهای غربی و پیوستن به اتحادیه ی اروپاست، بلکه در راستای رویکرد نگاه به شرق که در این پژوهش کشورها ...

در کشورهای حاشیه خلیج فارس، دولت بیشترین نقش را در اقتصاد دارد. درآمدهای ناشی ازنفت، تأثیرات مهمی بر روی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس گذاشته است. دولت‌های این منطقه وابسته به درآمد نفت می باشند و دولت رانتیر محسوب می شوند. این کشورها حجم عمده نفت خود را صادر می نمایند. در فرایند جهانی شدن اقتصاد، اصلاحاتی در ساختار اقتصادی این کشورها باید صورت پذیرد. از منظر دولت‌های حامی آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی و مداخله کمتر بخش عمومی در اقتصاد، بهترین سازوکار برای ...

نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایا ن نامه: عنوان پایان نامه: رقابت آمریکا و روسیه در کشورهای عربی مدیترانه پس از بهار عربی (بیداری اسلامی) نام و نام خانوادگی دانشجو: مسعود ترابی گودرزی شماره دانشجویی: رشته تحصیلی: تاریخ شروع پایان نامه: تاریخ اتمام پایان نامه: استاد / استادان راهنما: استاد / استادان مشاور: آدرس و شماره تلفن: چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : اين پژوهش به بررسي رقابت آمر ...

این تحقیق به بررسی نقش و تاثیر رسانه ها در شکل گیری موج اجتماعی انقلاب کشورهای عربی از دیدگاه کارشناسان رسانه ای و دیدبان های جهان عرب پرداخته است. برای رسیدن به این هدف به دنبال تعیین نقش رسانه ها در برجسته کردن اخبار، تقویت همبستگی مردمی، شکستن جریان مارپیچ سکوت و برچسب زدن به حکومت ها و سران آنها در شکل گیری موج اجتماعی انقلاب کشورهای عربی هستیم. در این مطالعه از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات در بین پاسخگویان استفاده شده است. جامعه آماری شامل دیپلم ...

این مطالعه پژوهشی در بررسی فرآیند انقلابها در کشورهای منتخب عربی است و به تبیین رابطه بین نابرابری، فساد و ساختار سیاسی متغیرهای سیاسی و اقتصادی در این کشورها میپردازد. این پژوهش، در جستجوی یافتن پاسخی برای این سوال است که علل اقتصادی و سیاسی دگرگونی ساختاری کشورهای عربی چه بود؟ چه چیزی باعث توفیق مردم کشورهای عربی در سرنگونی دولتهای خودکامه ای شد که سالها بر آنها حکمرانی کرده بودند و امیدی به سرنگونیشان نمیرفت. فرضیه این پژوهش، در پاسخ به این سوال، مبتنی بر نقش اساسی عوامل ...